WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Правопис складних числівників і займенників - Реферат

Правопис складних числівників і займенників - Реферат

Реферат на тему:

Правопис складних числівників і займенників

Разом пишуться:

1) Складні кількісні числівники: один<дцять, тр_ста, п'ятдес#т.

2) Складні порядкові числівники і схожі з ними прикметники, останнім компонентом яких є -сотий, -тисячний, -мільйонний: шестис>тий, двадцятит_сячний, кількамільй>нний.

!Увага. Складені кількісні та порядкові числівники пишуться окремо: т_сяча дв%сті тр_дцять од_н, т_сяча п'ятс>т дв<дцять в>сьмий.

Порядкові числівники, до складу яких входять слова з половиною, теж пишуться окремо: три з полов_ною т_сячний заг%н.

3) Складні заперечні займенники: ніхт>, ніщ>, ні#кий, ніч_й.

Через дефіс пишуться:

1) Порядкові числівники, написані цифрами і літерами: 5-й, 8-й, 55-мільй>нний, 5-т_сячний, 4-т_сячний.

2) Складні займенники з компонентами будь-, -будь, небудь-, казна-, хтозна- (пор.: хто зна, коли це буде і под.): будь-хто, будь-що, що-будь, хто-небдь, к<зна-що, хт>зна-як_й, чий-будь, що-небудь.

Але: будь у кого, будь на чому, казна з ким (бо в середині таких слів з'являється прийменник).

Вправа 1. Запишіть числівники словами, поясніть їх правопис.

Їхати до 60-го кілометра. За 7 замками. Прийшли 25 студентів. Мандати були вручені 478 делегатам. У 90 питаннях із 100. На 285 місцях. У 1653 виборців. Із 12 467 жителів району. З 367 пасажирами на борту. Довжина сягає 1487 кілометрів. Висота Джомолунгми сягає 8848 метрів.

Вправа 2. Перекладіть текст українською мовою, числівники запишіть словами. Поясніть їх правопис.

На земном шаре известно до 2,5 тысячи языков. Многоязычие нередко и в пределах одной страны. Так, по данным ХХ века, в Индии насчитывалось около 200 языков; на американском континенте в настоящее время — несколько сот индейских языков...

Занимаясь подсчетом заимствованных слов, ученые смогли получить интересные данные. В немецком языке, например, заимствования исчисляются десятками тысяч, а в словарном материале английского языка они составляют более . Такое явление не чуждо и древним языкам: в латинском языке — более 7000 греческих слов.

Лексика современного русского литературного языка содержит до 10 процентов иноязычных слов.

(Л. Микитич).

Вправа 3. Перепишіть речення, запишіть числівники словами. Поясніть їх правопис.

1. У Харківському районі м. Києва збудовано новий 458 (квартирний) будинок. 2. У 1982 році було широко відсвятковано 1500 (ліття) міста Києва. Цій славній даті звітувало своїми досягненнями у науці, культурі, спорті все 3(мільйонне) населення міста. 3. Із появою нової залізничної станції маленьке 23 (тисячне) селище швидко перетворилося на 730 (тисячне) місто. 4. Із 583 (гектарів) кормового клину 131 займають багаторічні трави. 5. У придунайських плавнях, на рисових системах, на островах і лісосмугах працюють бригади ентузіастів з 68 (колективів). 6. На перон прибув поїзд з 457 (пасажирами).

Вправа 4. Перекладіть словосполучення на позначення часу з російської мови на українську, зверніть увагу на використання прийменників та числівників.

В девять часов утра, в десять часов вечера, половина десятого, пять минут восьмого, двадцать три минуты одиннадцатого, без десяти семь, не позже семи часов, быть к трем часам, в час дня, не раньше трех часов, без тринадцати минут девять, половина двенадцатого, семь часов вечера.

Вправа 5. Провідміняйте числівники в українській та російській мовах, порівняйте їх закінчення, правопис та наголос.

Один, два, чотири, шість, сім, одинадцять, п'ятдесят, триста, сто.

Вправа 6. Поставте наголос у поданих числівниках, порівняйте з відповідними числівниками у російській мові.

Одинадцять, чотирнадцятьох, п'ятнадцятьома, п'ятдесяти, вісьмом, на двадцятьох, двісті, двомстам, чотирмастами, п'ятистам, сорока, шістдесятьох, п'ятдесятьома, десятеро, одинадцятеро, п'ятьох, дванадцятьом, шістнадцятьома, на сімнадцятьох, на одному, одного, одно, на однім, одним, чотирма, двадцяти, на дев'ятистах, півтора-ста, чотирнадцять.

Вправа 7. Запишіть займенники разом, окремо або через дефіс. Поясніть їх правопис.

Будь/який, будь/хто, хтозна/який, казна/що, який/небудь, казна/з/ким, будь/на/чому, чий/небудь, ні/що, аби/хто, де/хто, хто-зна/хто, хтозна/чий, який/сь, де/який, будь/що, хто/будь, хто/небудь, будь/у/кого, казна/при/кому, будь/котрий, аби/з/ким, де/в/чому, ні/до/чого, ні/при/кому, де/який, казна/чий, що/небудь.

Вправа 8. Перепишіть речення, розкриваючи дужки. Поясніть правопис займенників.

1. Спи, козаче, душа щира! Хто (небудь) згадає! (Т. Шевченко). 2. Якби розказать про якого (небудь) магната історію-правду, то перелякать саме б пекло можна (Т. Шевченко). 3. Я Європу не (всю) обійшов, але там, де з боями проходив, я не бачив щасливих народів (О. Підсуха) 4. Атаки гроз, порохові тумани, сталеві зливи і пекучі рани — ні (що) нас не віддалить від мети (Г. Плоткін). 5. Ні (в)якому разі! — застеріг його Гонтар (Я. Баш). 6. Лебідь ішов без будь (якої) ознаки на хворість, твердо й чітко відбиваючи кроки (Я. Баш). 7. Хто(сь) заступив у сінці (М. Вовчок). 8. Та чого ж ти плетеш казна(що)? Кажи діло і часу не гай (П. Мирний).

Вправа 9. Перепишіть текст. Підкресліть займенники, поясніть їх відмінювання і правопис.

В українській мові слово документ (від латинського documentum — "повчальний приклад, взірець, зразок") з'явилося десь у кінці XVII — на початку XVIII століття. Цим словом позначалися папери, які підтверджували будь-чиї права на що-небудь, законність володіння чимось, законність певних дій, тобто мали юридичне значення. Це слово витіснило з ужитку власне українські — грамота, лист, листовне письмо — на позначення таких же реалій.

У сучасному діловодстві документом називається письмовий діловий текст про будь-які факти, події, явища об'єктивної реальності, який побудований за певною схемою і виконує, крім загальної для всього стилю, конкретну (тільки йому властиву) функцію.

Усі документи, де б і ким вони не укладалися, повинні будуватися за визначеною моделлю і відповідати певним вимогам.

(А. М. Нелюба).

Вправа 10. Запишіть правильно займенники, складіть з ними речення, поясніть відмінності у правописі.

Казна/ким — казна/з/ким, хто/зна/кому — хто/зна/при/кому, будь/чому — будь/на/чому, будь/кого — будь/про/кого, хто/зна/чим — хто/зна/з/чим.

Вправа 11. Перепишіть текст. Правильно запишіть займенники, поясніть їх правопис.

Афіна — одна з головних богинь Греції, давнє мікенське божество. Вона — покровителька країни і міста Аттіки, які прибрали її ім'я, хоча культ богині існував і в де/яких інших країнах та містах. Вона також вважається богинею неба, опікункою хмар та блискавиць, мисливства та мореплавства.

В античному мистецтві Афіна зображувалась гордою і величною дівою у військових обладунках зі списом, щитом і в шоломі, якій не страшний ні/який ворог і яка готова викликати будь/кого на двобій. Адже навіть титан Паллант був повержений войовничою богинею: його шкірою обтягнула вона свій щит.

У Римі Афіну ототожнювали з Мінервою, богинею мудрості й ремесел, покровителькою художників, поетів, скульпторів.

Як відомо, ні/хто і ні/що не зупинило ображену Афіну помститися Парісові у Троянській війні, де вона виступає на боці греків.

(Н. М. Яковенко).

Вправа 12. Перекладіть текст українською мовою. Знайдіть займенники і поясніть їх правопис. Визначте стиль тексту.

Формирование славянских племен происходило в процессе выделения их из числа многочисленных племен крупной языковой семьи — индоевропейской. Существует немало предположений о предшественниках этой семьи, но они касаются столь глубокой древности, что никому пока не удается бесспорно доказать генетическое родство индоевропейских и некоторых других языков мира. О сложении самой индоевропейской семьи тоже нет пока какого-то единого мнения. Широко распространено традиционное представление о развитии индоевропейских языков из некоего индоевропейского праязыка. Однако не исключено, что этот праязык сложился в результате объединения ряда диалектов, не обязательно возникших в результате распада какого-то языкового единства. Остается надеяться, что какой-нибудь ученый когда-нибудь найдет решение этой интересной и достаточно сложной проблемы возникновения индоевропейских (соответственно, и славянских) языков.

(А. Е. Супрун).

Вправа 13. Перепишіть текст, підкресліть займенники, поясніть їх правопис та роль у тексті.

Загальна і найбільш характерна властивість усіх документів полягає у тому, що вони є джерелами або носіями якої-небудь інформації. Тому документи широко використовують у нашій повсякденній діяльності. Як носії інформації вони сприяють поліпшенню внутрішньої організації будь-якого підприємства чи установи, служать підставою для прийняття рішень, узагальнень, довідково-пошукової роботи.

Документи мають ряд важливих властивостей, що становлять неабияку цінність для управління. Деякі документи є засобом свідчення, доведення певних фактів і, отже, мають велике правове значення. Інші служать матеріалом для обробки та одержання якоїсь необхідної інформації.

Завдяки названим властивостям документи широко використовуються при машинній обробці цифрових даних планово-облікового характеру.

(З підручника).

Вправа 14. Перепишіть текст. Підкресліть займенники, поясніть їх відмінювання і правопис.

Текст — основоположний реквізит будь-якого документа. Поділ тексту на складові елементи, тісно пов'язані між собою, поліпшує документ, робить його дохідливішим і виразнішим.

У викладі матеріалу в хронологічній послідовності треба прагнути виділяти вузлові події, найбільш характерні факти, деталі, риси. При цьому не можна забувати, що протяжність явища у часі і ступінь важливості явища не завжди перебувають у прямо пропорційній залежності. Скажімо, для автобіографії дорослої людини не мають суттєвого значення події її дитинства, хоча воно продовжувалося більш як півтора десятка літ. А ось відомості про перші роки трудової діяльності будь-якого працівника викликають у цьому службовому документі неабиякий інтерес. Їх треба викласти з належною повнотою. Тут розрив у хронології тексту буде цілком виправданим.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Антисуржик: Вчимося ввічливо поводитися і правильно говорити. — Львів, 1994. — 150 с.

 2. Бабич Н. Д. Основи культури мовлення. — Львів, 1990. — 232 с.

 3. Бабич Н. Д. Ділова українська мова. — Чернівці, 1996.

 4. Білоусенко П. І., Арешников Ю. О., Віляр Т. М.та ін. Учіться висловлюватися. — К., 1990. — 275 с.

 5. Вихованець І. Р. Граматика української мови. — К., 1993. — 368 с.

 6. Вступний розмовно-інтенсивний курс з української мови: Для студентів Інституту міжнародних відносин. — К., 1992.

 7. Жлуктенко Ю. А. Изучаем украинский язык: Самоучитель. — К., 1996. — 223 с.

 8. Исиченко Ю. А. Самоучитель украинского языка. — К., 1993. — 287 с.

 9. Коваль А. П. Ділове спілкування. — К., 1992. — 270 с.

 10. Коваль А. П. Культура ділового мовлення. — К., 1974. — 224 с.

 11. Культура української мови: Довідник / За ред. В. Русанівського. — К., 1990. — 304 с.

 12. Ладоня І. О. Українська мова: Навч. посібник для молодих спеціалістів вищ. навч. закладів. — К., 1993. — 143 с.

 13. Лісна О. О. Вивчаємо українську мову самостійно: Навч. посібник. — К., 1992. — 160 с.

 14. Марахова А. Ф. Мова сучасних ділових документів. — К., 1981. — 140 с.

 15. Молдованов М. І., Сидорова Г. М. Сучасний діловий документ. — К., 1992. — 396 с.

 16. Нелюба А. Теорія і практика ділової мови. — К., 1997. — 105 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...