WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Правопис складних слів правопис складних іменників - Реферат

Правопис складних слів правопис складних іменників - Реферат

Реферат на тему:

Правопис складних слів правопис складних іменників

Складні іменники можуть писатися разом і через дефіс.

Разом пишуться:

1) Складні іменники, утворені поєднанням двох або кількох основ, з яких одна — дієслівного походження: вертол%т, лісоспл<в, самох%д.

2) Складні іменники, утворені поєднанням прикметникової та іменникової основ: білокр%вці, чорногз, чорноз+м.

3) Складні іменники, утворені від двох іменникових основ: вербол>з, лісост+п, трудод+нь (але: людино-д+нь), до них також належать іменники, першою частиною яких є незмінний іменник іншомовного походження: автостр<да, велотр+к, радіокоміт+т.

4) Складні іменники, утворені з дієслова в наказовій формі та іменника: гор_цвіт, зірв_голова, пройд_світ, Переб_йніс, Убийв>вк.

5) Складні іменники, утворені з кількісного числівника у формі родового відмінка (для числівника сто — називного) та іменника: дванадцятит>нка, шестид+нка, п'ятир%ччя, стор%ччя.

6) Складні іменники з першою частиною пів-, напів-, полу-: пів<ркуша, півгод_ни, півкарб>ванця, півк>ло, півогірк<, пів'#блука; напівавтом<т, напівс>н; полкіпок, полмисок, але перед іменниками — власними назвами пів- пишеться через дефіс: пів-К_єва, пів-Євр>пи.

7) Складні іменники, утворені з трьох і більше основ: автомотогурт>к, світловодолік<рня.

Через дефіс пишуться:

1) Складні іменники, утворені з двох іменників, в яких відмінюються обидві частини, що означають:

а) протилежні за змістом поняття (куп%вля-пр>даж, р>зтяг-ст_ск);

б) спеціальність, професію (л%кар-ек>лог, астрон>м-магніт>лог);

в) назви казкових персонажів (Лис_чка-Сестр_чка, З<йчик-Побіг<йчик).

2) Складні іменники, утворені з двох іменників, в яких відмінюється лише друга частина. Такі іменники означають:

а) державні посади, військові, наукові звання (генер<л-губерн<тор, контр-адмір<л, прем'@р-мін%стр, нтер-офіц+р, член-кореспонд+нт, штабс-капіт<н);

б) складні одиниці виміру (кілов<т-год_на, люд_но-день, т>нно-кілом+тр);

в) складні іменники, в яких перше слово підкреслює певну прикмету чи особливість предмета, явища, названого другим словом: блок-сист+ма, д_зель-мот>р, жар-пт_ця, стоп-кран.

3) Складні іменники з першою частиною віце-, екс-, лейб-, максі-, міні-, обер-: в%це-презид+нт, екс-чемпі>н, лейб-м+дик, м<ксі-спідн_ця, м%ні-футб>л, >бер-м<йстер.

4) Іншомовні назви проміжних частин світу: норд-вест, норд-ост.

5) Субстантивовані словосполучення, що означають переважно назви рослин: брат-і-сестр<, люб_-мен+, розр_в-трав<, чар-з%лля.

6) Скорочені іменники, в яких подається початок і кінець слова: б-кабібліот+ка, д-р дир+ктор, л-ралітератра, т-вотовар_ство.

7) Перша частина складного слова, коли далі йде слово з такою самою другою частиною: р<діо- й телеапаратра, т+пло- й гідроелектрост<нції.

Вправа 1. Перепишіть і поясніть правопис складних іменників.

Вуглевидобуток, вакуум-камера, снігозатримання, перекотиполе, штабс-капітан, овочесховище, блок-система, кораблебудівник, лісосмуга, магазин-салон, новобудова, макрокосмос, авансцена, екс-міністр, шлакоблок, купівля-продаж, льотчик-винищувач, щастя-доля, дизель-мотор, двадцятиріччя, двотижневик, прем'єр-міністр, електродвигун, автофургон, міськрада, секундомір, авіакомплекс.

Вправа 2. Запишіть складні іменники разом і через дефіс. Поясніть їх правопис.

1. (Авіа)(моторо)будування, (віце)адмірал, (хліб)сіль, (дощо)мір, (людино)день, (людино)доза, (життє)пис, (перекоти)поле, (п'яти)річка, (стоп)кран, (трудо)день, (лісо)сплав, (радіо)комітет, (купівля)продаж, (лікар)еколог, (блок)система, (прем'єр)міністр, (кіловат)година, (міні)футбол, (чар)зілля, (мати)(й)мачуха, (тепло)(й)(гідро)електростанція, (сто)річчя.

2. Електро/поїзд, світло/водо/лікування, двох/сот/ліття, авто/фургон, магазин/салон, льон/кучерявець, зоре/носець, кіно/репортаж, мікро/економіка, мово/знавство, лексико/графія, макро/світ, Кам'янець/Подільський, максі/спідниця, всюди/хід.

Вправа 3. Запишіть слова, поясніть правопис частин пів-, напів-, полу- з іменниками.

Пів/аркуша, пів/години, пів/дюжини, пів/карбованця, пів/коло, пів/місяця, пів/яблука, пів/юрти, пів/Києва, пів/огірка, напів/автомат, пів/ящика, напів/провідник, напів/сон, полу/мисок, полу/кіпок, пів/класу, пів/Кавказу, напів/фабрикат, пів/острів, пів/Одеси, пів/день.

Вправа 4. Запишіть значення поданих слів, користуючись "Словником іншомовних слів". Поясніть їх правопис.

Авіаметеостанція, автократія, батисфера, біофізика, євродолар, мікроекономіка, синхромаркетинг, інфраструктура, електрифікація, зюйд-вест, картотека, лексикографія, піктографія, обер-прокурор, спектрограма, філармонія, фотогенічність, хронологія, штабс-капітан.

● Складіть речення з виділеними словами.

Вправа 5. Перекладіть подані нижче складні іменники українською мовою. Поставте їх у родовому та місцевому відмінках. Поясніть правопис складних іменників.

Минмонтажспецстрой, райисполком, госпромышленность, Госснаб, прораб, страхвзнос, госстандарт, стройбат, МИД, Стройбанк, главбух, госавтоинспекция, главпочтамт, госторговля, ГАИ, госбанк, госбюджет, госзаказ, госконтроль, госкредит.

Вправа 6. Запишіть абревіатури поданих словосполучень. Правильно прочитайте їх та поясніть правопис. Визначте можливості використання утворених абревіатур у ділових паперах.

Харківський державний університет, студентський будівельний загін, сільське професійно-технічне училище, термінологічна комісія, науково-дослідний інститут, міська рада народних депутатів, районний відділ народної освіти, продовольчий податок, податок на додану вартість, санітарна епідеміологічна станція, Служба безпеки України, Федеральне бюро розслідувань, завідувач кафедри, старший лаборант, завідувач відділу кадрів.

Вправа 7. Перекладіть подані словосполучення українською мовою, здійсніть скорочений запис. Порівняйте абревіатури в обох мовах.

Министерство путей сообщения, Международное общество хирургов, высшее учебное заведение, художественный руководитель, хозяйственный договор, жилищно-эксплуатационная контора, жилищно-коммунальное управление, запись актов гражданского состояния, заведующий гаражом, институт международных отношений, Киевский институт инженеров гражданской авиации.

Вправа 8. Перекладіть текст українською мовою. Підкресліть складні іменники, поясніть їх правопис.

Вице-президент Мосбизнесбанка дает несколько практических советов.

На Западе банки оказывают множество услуг населению. У нас же банки, как правило, обслуживают интересы лишь организаций, юридических лиц. Так происходит потому, что коммерческие банки, которые, кстати, созданы на базе бывших госбанков, рассчитаны на обслуживание юридических лиц, а не конкретного человека.

Услуги гражданину (бизнесмену, специалисту) требуют иных форм счетов, новой техники, технологии. В нашем банке недавно создан центр, который начинает обрабатывать технологию, как помочь клиенту сберечь деньги и правильно их вложить. Программа-минимум: сберечь деньги, учитывая высокие темпы инфляции. Программа-максимум: получить прибыль. Если у вас есть определенная сумма, то деньги лучше положить на краткосрочный депозит и полученный процент защитит вас от инфляции. Еще лучше вложить деньги в надежные акции, например в КАМАЗ, АВТОВАЗ, либо в какие-нибудь малые или средние предприятия, потому что стоимость имущества предприятия, оборудования в условиях инфляции будет расти.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Антисуржик: Вчимося ввічливо поводитися і правильно говорити. — Львів, 1994. — 150 с.

 2. Бабич Н. Д. Основи культури мовлення. — Львів, 1990. — 232 с.

 3. Бабич Н. Д. Ділова українська мова. — Чернівці, 1996.

 4. Білоусенко П. І., Арешников Ю. О., Віляр Т. М.та ін. Учіться висловлюватися. — К., 1990. — 275 с.

 5. Вихованець І. Р. Граматика української мови. — К., 1993. — 368 с.

 6. Вступний розмовно-інтенсивний курс з української мови: Для студентів Інституту міжнародних відносин. — К., 1992.

 7. Жлуктенко Ю. А. Изучаем украинский язык: Самоучитель. — К., 1996. — 223 с.

 8. Исиченко Ю. А. Самоучитель украинского языка. — К., 1993. — 287 с.

 9. Коваль А. П. Ділове спілкування. — К., 1992. — 270 с.

 10. Коваль А. П. Культура ділового мовлення. — К., 1974. — 224 с.

 11. Культура української мови: Довідник / За ред. В. Русанівського. — К., 1990. — 304 с.

 12. Ладоня І. О. Українська мова: Навч. посібник для молодих спеціалістів вищ. навч. закладів. — К., 1993. — 143 с.

 13. Лісна О. О. Вивчаємо українську мову самостійно: Навч. посібник. — К., 1992. — 160 с.

 14. Марахова А. Ф. Мова сучасних ділових документів. — К., 1981. — 140 с.

 15. Молдованов М. І., Сидорова Г. М. Сучасний діловий документ. — К., 1992. — 396 с.

 16. Нелюба А. Теорія і практика ділової мови. — К., 1997. — 105 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...