WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Правопис прикметникових та дієприкметникових суфіксів - Реферат

Правопис прикметникових та дієприкметникових суфіксів - Реферат

Вправа 1. Перепишіть речення. Від іменників, що в дужках, утворіть присвійні прикметники. Поясніть їх правопис.

1. Хто знає, чи не (дідусь) легенди, спогади та перекази про давнину і заронили в (Таня) душу першу любов до рідного краю (О. Гончар). 2. У (тітка) яблуневому садочку голосно шурхотіло під ногами багряне листя (Є. Гуцало). 3. Бачу (Сергій) замислений профіль. 4. В (Сергій) настрої з'явилась великодушність (О. Гончар). 5. Курна дорога з-під (Маланка) ніг біжить у поле (М. Коцюбинський). 6. На березі гомоніли рибалки з (Мусій) артілі (Ю. Яновський).

Вправа 2. Утворіть від поданих термінів-іменників терміни-прикметники. Складіть з ними терміносполуки. Наприклад: податокподатковий; податкова інспекція.

Оренда, закупівля, маркетинг, валюта, бартер, товар, бухгалтерія, фірма, спонсор, акціонер, кошти, премія, план, галузь, суспільство, кошторис, брокер, готівка, кредит, дилер, холдинг, лізинг, аукціон, криза, банк, прибуток, амортизація, баланс.

Вправа 3. Перепишіть речення і вставте, де потрібно, пропущені букви. Поясніть їх написання.

1. З надламан...ої лосями березової гілки прозорими краплинами сльозиться солодкий сік. 2. Вийшла на узлісся стара лосиха з довгоногим новонароджен...им лосеням, задрімала на теплому веснян...ому сонечку. 3. А над синіми калюжами, над зігрітою пробуджен...ою землею, в золотому промінні сонця стоїть мошва (І. Соколовський). 4. Історія — це святая святих народу, недоторкан...а для злодійських рук (О. Довженко). 5. Нема речей непізнан...их, а є лише досі ще не пізнан...і (М. Рильський). 6. Повні, рожеві, як діти, збуджен...і зі сну, пливли по небі хмаринки (М. Коцюбинський). 7. Вже минули село і поїхали понад течією, обсаджен...ою густими старими вербами (І. Нечуй-Левицький).

Вправа 4. Перепишіть текст. Визначте суфікси і поясніть їхнє словотвірне значення.

Вони прокинулись уранці, взявши снасті, подались до Десни. Сонце ще не зійшло, і по сивуватій воді курівся туманець. Він сходив де-не-де пасемками, волокнистими хмарками, розливався білявими озерцями над водною гладдю, а річка бистро бігла під тими химерними заростями, і вони теж наче злегка посувались над течією... Човен, пофарбований у голубе, рясно вкрився маковим зерном роси, і весла, що стояли вночі коло намету, теж були мокрі... Хоч би тобі вітрець війнув — тихо було, і лише човен порушив ту тишу, шерхнувши днищем по піску, та весла сонно булькнули у воду.

(Є. Гуцало).

Вправа 5. Перепишіть текст і поясніть правопис виділених слів.

Дукач — металева, часто визолочена нагрудна прикраса, характерна деталь українського жіночого вбрання, один з видів художніх виробів місцевих народних ювелірів.

У багатьох музеях України і в кількох великих музеях Санкт-Петербурга й Москви зберігаються колекції дукачів — медалевидних металевих прикрас, які ще в недалекому минулому були частиною жіночого й дівочого селянського вбрання багатьох областей України.

Існує велика різноманітність вироблених у майстернях українських ювелірів-золотарів форм цієї традиційної жіночої прикраси: від скромної медалі з вушком, все багатство якої становить гра світла на рельєфі начищеної до блиску міді, до приваблюючого простотою технічних рішень, але все-таки досить складного ювелірного виробу, в якому визолочений медальйон з зображеннями на обох боках з'єднувався з позолоченою і прикрашеною різнобарвними скельцями брошкою. Проте і в найскладніших своїх варіантах дукач залишається медаллю — витвором образотворчого мистецтва у дрібній металопластиці.

(І. Спаський).

Вправа 6. Перепишіть слова, поставте в них наголос, порівняйте правопис прикметників і дієприкметників. Складіть шість речень з будь-якими словами з цих пар.

Несказанний — несказаний

Нескінченний — нескінчений

Незліченний — незлічений

Неоціненний — неоцінений

Незрівнянний — незрівняний

Недоторканний — недоторканий

Здійсненний — здійснений

Вправа 7. Перепишіть текст. Знайдіть дієприкметники та поясніть їх написання. З'ясуйте, зразком якого стилю є поданий текст. Обґрунтуйте свою відповідь.

Людина створила культуру, а культура людину. Людина реалізується в культурі думки, культурі праці і культурі мови. Культура — це не тільки все те, що створене руками і розумом людини, а й вироблений віками спосіб суспільного поводження, що виражається в народних звичаях, віруваннях, у ставленні один до одного, до праці, до мови. Належачи до певного соціуму, індивідуум зі своєю появою на світ органічно входить у вироблену його співвітчизниками культуру, стає її користувачем і носієм. Чим міцніші зв'язки людини з культурою народу, тим більшого можна сподіватись від неї як від громадянина, свідомого творця матеріальних і духовних благ. Ослаблення зв'язків з культурою свого соціуму, втрата його мови, нехтування його звичаями негативно позначаються на самооцінці вчинків індивідуума, на його ставленні до співвітчизників, до результатів колективної і індивідуальної діяльності. Отже, духовна культура міцними, хоч і невидимими нитками зв'язана з матеріальною культурою. Тому-то наше суспільство, пробудившись від довгого інтелектуального сну і приступивши до морального самоочищення, побачило ті болячки, які багато років прикривалися бадьорими лозунгами і закликами. Не пройшла повз увагу суспільства і мовна проблема...

ЛІТЕРАТУРА

 1. Антисуржик: Вчимося ввічливо поводитися і правильно говорити. — Львів, 1994. — 150 с.

 2. Бабич Н. Д. Основи культури мовлення. — Львів, 1990. — 232 с.

 3. Бабич Н. Д. Ділова українська мова. — Чернівці, 1996.

 4. Білоусенко П. І., Арешников Ю. О., Віляр Т. М.та ін. Учіться висловлюватися. — К., 1990. — 275 с.

 5. Вихованець І. Р. Граматика української мови. — К., 1993. — 368 с.

 6. Вступний розмовно-інтенсивний курс з української мови: Для студентів Інституту міжнародних відносин. — К., 1992.

 7. Жлуктенко Ю. А. Изучаем украинский язык: Самоучитель. — К., 1996. — 223 с.

 8. Исиченко Ю. А. Самоучитель украинского языка. — К., 1993. — 287 с.

 9. Коваль А. П. Ділове спілкування. — К., 1992. — 270 с.

 10. Коваль А. П. Культура ділового мовлення. — К., 1974. — 224 с.

 11. Культура української мови: Довідник / За ред. В. Русанівського. — К., 1990. — 304 с.

 12. Ладоня І. О. Українська мова: Навч. посібник для молодих спеціалістів вищ. навч. закладів. — К., 1993. — 143 с.

 13. Лісна О. О. Вивчаємо українську мову самостійно: Навч. посібник. — К., 1992. — 160 с.

 14. Марахова А. Ф. Мова сучасних ділових документів. — К., 1981. — 140 с.

 15. Молдованов М. І., Сидорова Г. М. Сучасний діловий документ. — К., 1992. — 396 с.

 16. Нелюба А. Теорія і практика ділової мови. — К., 1997. — 105 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...