WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Правопис прикметникових та дієприкметникових суфіксів - Реферат

Правопис прикметникових та дієприкметникових суфіксів - Реферат

Реферат на тему:

Правопис прикметникових та дієприкметникових суфіксів

Для прикметників і дієприкметників характерні суфікси:

1) -Н(ий) — вживається переважно в якісних і відносних прикметниках: држний (спів), р%дний, мільй>нний, прин<дний, прир>дний.

2) -Н(ій) — вживається у небагатьох, переважно відносних, прикметниках: бр<тній, ж_тній, д<льній, з<дній, кр<йній, л%тній, майбтній, незабтній, майст+рній, осв%тній, п%зній, р<нній, самобтній, суб>тній, х<тній та ін.

Суфікс -н(ій) пишеться в усіх прикметниках прислівникового та іменникового походження, які мають перед цим суфіксом ж і ш: бл_жній, вчор<шній, д<внішній, дор>жній, држній (потиск руки), з>внішній, кол_шній, мжній, позд>вжній, пор>жній, прийд+шній, р<нішній, сін+шній, спр<вжній, сьог>днішній, тут+шній, худ>жній, але — потжний.

!Увага. У прикметниках, твірна основа яких закінчується на н, приєднання суфіксів -н(ий), -н(ій) викликає подвоєння: р<нній, ос%нній, д+нний, тум<нний, знам+нний.

3) Суфікси -анн(ий), -енн(ий), які вживаються тільки в прикметниках для підкреслення найвищої міри ознаки, пишуться завжди з двома н: невблаг<нний, нездол<нний, неоцін+нний, несказ<нний, нескінч+нний, страш+нний, (але жад<ний); суфікси прикметників завжди наголошені;

4) -ан(ий), -ен(ий), які вживаються лише в дієприкметниках і пишуться з одним н, причому наголос в дієприкметниках падає переважно на основу: б<жаний, неоц%нений, непод>ланий, неск<заний, неск%нчений;

5) -ичн(ий), -ічн(ий) (-їчн(ий) виступають, як правило, у прикметниках, утворених від слів іншомовного походження, якщо основа їх закінчується на д, т, з, с, ц, ж, ч, ш, р (суфікс -ичн(ий): істор_чний, математ_чний, клас_чний, після решти приголосних — суфікс -ічн(ий): академ%чний, техн%чний, хім%чний, а після голосних — -їчн(ий): героїчний, проза^чний, арха^чний;

6) -ин, -їн пишуться у присвійних прикметниках, утворених від іменників 1-ї відміни, причому після приголосних (крім й) пишеться суфікс -ин: б<баб<бин, Г<ляГ<лин, К>ляК>лин, МарсяМарсин, свекрхасвекршин, а після голосних — -їн: Мар%яМар%їн, Соф%яСоф%їн.

!Увага. Приголосні г, к(шк), х перед суфіксом -ин чергуються з ж, ч(щ), ш: ОльгаОльжин, дочк<дочч, Мел<шкаМел<щин, св<хасв<шин.

7) Суфікси -ин(ий), -їн(ий) вживаються у прикметниках зі значенням присвійності, утворених від назв тварин, після приголосних (крім й) пишеться суфікс -ин(ий): бджол_ний, гороб_ний, кач_ний, орл_ний, а після голосних і апострофа — -їн(ий): змі^ний, солов'^ний;

8) -ов(ий) вживається в прикметниках (незалежно від наголосу), після твердого приголосного: вітров, казк>вий, кв<рцовий, святк>вий, служб>вий; після шиплячих ж, ч, ш, щ і м'якого приголосного або й (наголос падає на закінчення): дійов, грошов, дощов, життьов, крайов, нульов, стильов;

9) -ев(ий) вживається в прикметниках після м'якого або шиплячого приголосного (наголос переважно падає на основу): березн+вий, груш+вий, овоч+вий, с_тцевий.

!Увага. Ці самі правила поширюються на правопис суфіксів-ов-, -ев-(-єв-) у присвійних прикметниках жіночого і середнього роду: -ов пишеться у присвійних прикметниках, утворених від іменників твердої групи: м<йстер м<йстровам<йстрове; Петр>Петр>ваПетр>ве; Шевч+нкоШевч+нковаШевч+нкове; суфікс -ев (після голосного — -єв) пишеться у присвійних прикметниках, утворених від прикметників м'якої та мішаної груп: ІгорІгорева, Олекс%йОлекс%єва, кобз<ркобзар+ва, скрип<льскрипал+ва, тов<риштов<ришева.

10) Суфікс -уват(ий), а після м'яких приголосних — -юват(ий) вживається у прикметниках на позначення певного вияву ознаки: круглув<тий, червонув<тий, синюв<тий, а також на виявлення невеликої міри властивості, схильності до чогось, позначуваної іменниковою основою: дуплув<тий, остюкув<тий, піскув<тий;

11) суфікс -овит(ий) вживається на означення високого ступеня вияву ознаки: грошов_тий, гордов_тий, таланов_тий.


 
 

Цікаве

Загрузка...