WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Правопис суфіксів правопис суфіксів іменників - Реферат

Правопис суфіксів правопис суфіксів іменників - Реферат

Реферат на тему:

Правопис суфіксів правопис суфіксів іменників

Іменникам властиві такі суфікси:

1) -Ик, -ник, -івник, -чик, -щик, в них завжди пишеться буква и: взлик, бр<тик, к>ник, гірн_к, зазівн_к, працівн_к, хл>пчик, пр<порщик.

!Увага. Слід відрізняти український суфікс -ик від іншомовних -ик, -ік(-їк), в яких и та і пишеться згідно з правилами правопису слів іншомовного походження, пор., іст>рик, м+дик, ф%зик — і х%мік, мех<нік, проз<їк.

2) Суфікс -ив(о), що вживається для вираження збірних понять, які означають матеріал або продукт праці, пишеться тільки з буквою -и: в<риво, д>бриво, криво, м+ливо, м%сиво, мор>зиво, п<ливо, п+чиво; але: м<рево (не матеріал і не продукт праці);

3) -альник, -ильник, -ільник та ін., в них після л перед н завжди пишеться ь: пост<чальник, уболів<льник, маст_льник, бол%льник та ін.;

4) -аль, -ень, -ець, -ість, -тель, в яких кінцевий приголосний завжди м'який: скрип<ль, ков<ль, в+летень, в'#зень, бельг%єць, мовозн<вець, св%жість, вихов<тель, люб_тель;

5) -инн(я), -інн(я), -анн(я), -янн(я), які пишуться завжди з двома -н: гарбуз_ння, павут_ння, кам%ння, кор%ння, нас%ння, ход%ння, гул#ння, спри#ння, удоскон<лення, зв+рнення, напрження тощо;

6) -ен(я), -єн(я) пишуться з одним н і вживаються в іменниках середнього роду, що означають живі істоти: вовчен#, гусен#, чаєн#;

7) -ечок, -єчок, -ечк(а)(-єчк(а) — суфікси зменшено-пестливих слів, які пишуться тільки з -е: верш+чок, міш+чок, кра@чок; д%жечка, коп%єчка, р%чечка та ін.;

8) -ичок, -ичк(а), які вживаються тільки в словах, що походять від слів із суфіксами -ик-, -иц(я) і пишуться тільки з буквою -и: в>гничок (бо вогник), вличка (бо вулиця), к>шичок (бо кошик), п<личка (бо палиця);

9) -енк(о), -єнк(о) — вживаються здебільшого в іменниках, що означають прізвища: Шевч+нко, Корн%єнко, Горбач+нко, зрідка — в загальних назвах: безб<тченко, бондар+нко;

10) -еньк(о), -єньк(о) вживаються для творення пестливих назв і пишуться з м'яким знаком: б<тенько, с+рденько, н%женька, топ>ленька;

11) -иськ(о), -їськ(о), -ищ(е), -їщ(е), за допомогою яких утворюються слова переважно з емоційно-негативним відтінком від іменників усіх родів, причому після приголосного пишеться и, після голосного — ї: дівч_сько, хлопч_сько, гно^сько; поб>їще, стан>вище, діде, в>гнище;

12) -ович, який вживається тільки при утворенні чоловічихімен по батькові: Бор_сович, Григ>рович, Ігорович, Юрійович, Олекс%йович;

13) -івн(а), -ївн(а), які використовуються при утворенні жіночих імен по батькові, від імен на й — суфікс -ївн(а): Юріївна, Серг%ївна, Горд%ївна, Олекс%ївна, від інших — суфікс -івн(а): Тар<сівна, Вас_лівна, Петр%вна.

Від таких імен, як Григ>рій, Ілл#, Кузьм<, Лук<, Мик>ла, С<ва, Хом<, Яків, імена по батькові такі: Григ>рович, Григ>рівна; Ілл%ч, Ілл%вна; Кузьм_ч і Кузьм>вич, Кузьм%вна; Лук_ч, Лук%вна; Микол<йович і Мик>лович, Микол<ївна і Мик>лівна; С<вич і С<вович, С<вівна; Хом_ч і Х>мович, Хом%вна; #кович, #ківна.

!Увага. При творенні імен по батькові в основах імен відбувається чергування і (в закритому складі) — о (у відкритому складі): Ант%нАнт>нович, Ант>нівна, Ф+дірФ+дорович, Ф+дорівна.

14) Суфікси -ир, -ист, -изм, які вживаються після д, т, з, с, ц, ж, ч, ш, р тільки в словах іншомовного походження, завжди пишуться через и: дант_ст, пейзаж_ст, класиц_зм, педант_зм, терор_зм;

після інших приголосних пишеться -ір, -іст, -ізм: гарн%р, пломб%р, спеціал%ст, піан%ст, модерн%зм, плюрал%зм, але в утвореннях від власне українських коренів пишеться -ист, -изм: боротьб_ст, побутов_зм, речов_зм та ін.

Після голосних у цих суфіксах виступає ї: акмеїст, героїзм, конвоїр.

Вправа 1. Запишіть подані нижче імена українською мовою, утворіть від них чоловічі та жіночі імена по батькові. Визначте суфікси, за допомогою яких вони творяться.

Максим, Игорь, Алексей, Петр, Андрей, Григорий, Евгений, Александр, Тарас, Николай, Илья, Лев, Владимир, Сергей, Олег, Дмитрий, Яков, Федор, Юрий, Василий.


 
 

Цікаве

Загрузка...