WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Основні правила української пунктуації - Реферат

Основні правила української пунктуації - Реферат

Народ дивовижної душі, який навіть своїх заклятих недругів називає "воріженьки" який навіть у чорнобильську годину смертельної небезпеки кпинить і власні вади і своїх героїв. Народ що віддавна мав вічовий лад самобутнє звичаєве право а демократичними традиціями Запорізької Січі вражав світ часів Відродження доби Просвітительства що ніколи не прагнув поработити інші етноси не плекав духу агресивного месіанізму імперських амбіцій а тримався з припливами й відпливами пращурних етнографічних берегів.

(Ж. "Індо-Європа").

Тире

Тире ставиться:

1. Між підметом і присудком, коли присудок виражений іменником у називному відмінку, а дієслова-зв'язки немає: Чистотіл — дуже корисна рослина. Двадцять та десять — тридцять.

Пісня і праця — великі дві сили,

Їм я бажаю до скону служить (І. Франко).

2. Між підметом і присудком, якщо один з цих членів виражений інфінітивом:

Життя прожити — не поле перейти (Нар. прислів'я).

Співати — її улюблене заняття.

3. Перед словами це, оце, то,ось, (це) значить, якщо присудок, виражений іменником у називному відмінку або інфінітивом, приєднується за допомогою цих слів до підмета:

Гетьман, може, як ніхто інший знав, що любити Україну — це найперше захистити її від ворогів (О. Лупій).

Жити мені без праці — значить не жити (Д. Павличко).

4. На місці пропущеного члена речення, переважно присудка:

Крізь шибку виднілись білі колони тераси, а за ними — квітник.

Без витоку нема ріки,

Як без коріння — крони (П. Осадчук).

5. Перед узагальнюючим словом, що стоїть після однорідних членів речення:

День, вечір, ніч, ранок — все біле, все тьмяне (Леся Українка).

Ні спека дня, ні бурі, ні морози —

Ніщо не вб'є любов мою живу (В. Сосюра).

6. Для виділення прикладок, якщо вони стоять у кінці речення й перед ними можна вставити слова а саме:

У своїм невеличкім гурточку він (Гуща) завів новину — гуртову працю(М. Коцюбинський).

!Увага. Якщо прикладка є власним іменем, то вона частіше відокремлюється комами:

У старшого брата, Семена, очі були голубі та прозорі.

7. Між реченнями, що входять до складного безсполучникового чи складносурядного речення, якщо в другому з них подається висновок або наслідок дії першого:

Вдарив революціонер —

Захитався світ (П. Тичина).

Минали літа — росли сини (А. Головко).

Орач торкнеться до керма руками — і нива дзвонить темним сріблом скиб (М. Стельмах).

8. Між частинами складного безсполучникового речення, коли перша частина виражає причину або умову, а друга — наслідок:

...Попадавсь їм багач у руки — вони його оббирали, попадався вбогий — вони його наділяли (Марко Вовчок).

9. Між реченнями, коли їх зміст різко протиставляється:

Ще сонячні промені сплять —

Досвітні огні вже горять! (Леся Українка).

10. Між двома або кількома власними іменами, сукупністю яких називається вчення, теорія, науковий закон:

Фізичний закон Бойля—Маріотта.

Закон Джоуля—Ленца.

11. Між двома словами на означення просторових, часових або кількісних меж:

Автострада Львів — Київ.

Навчання на курсах триватиме протягом вересня — грудня.

Вантаж вагою вісім — десять тонн.

12. Для виділення поширеної групи вставних слів або вставного речення, що стоїть у середині речення:

Топольський — молодий чоловік, але — на думку пана посла — надзвичайно талановитий і солідний (О. Маковей).

Опукою згори — аж вітром зашуміло —

Орел ушкварив на ягня (Є. Гребінка).

13. У періоді разом з комою для відзначення переходу від підвищення інтонації до зниження:

Як тільки ясний день погасне

І ніч покриє божий мир,

І наше лихо трохи засне,

І стихне людський поговір, —

Я йду до берега крутого,

І довго там дивлюся я,

Як із-за лісу, з-за густого

Зіходить зіронька моя (Л. Глібов).

14. Для означення спеціально підкреслюваної паузи різного змістового й стилістичного характеру:

Сьогодні — майбутнього

далину я оком прозираю(П. Тичина).

Не слухає сонце,

за гору сідає

І нам посилає

На всю ніч — прощай (В. Самійленко).

!Увага. Слід розрізняти тире як розділовий знак і дефіс як знак орфографічний. Обидва знаки розрізняються функціями і розміром: тире (—) довше, а дефіс (-) коротший.

ТИРЕ У ПРОСТОМУ РЕЧЕННІ

Вправа 1. Поясніть вживання тире у простому реченні.

1. Слово — це прізвище думки тепер, а частіше — її псевдонім. 2. І все на світі треба пережити. І кожен фініш — це, по суті, старт. 3. Хто купляв собі Долю за гріш. А хто — і за мільйони. Дехто щастям своїм платив. Дехто платив сумлінням. Дехто — золотом золотим. А дехто — вельми сумнівним. 4. Іду в полях. Нікого і ніде. Півнеба захід — золото червоне. 5. Доросла пам'ять — то уже не слайди. Тоді вже пам'ять гляне в об'єктив. 6. Було моє життя — як ночі горобині. 7. Ти — моє перше кохання, останнє уже було. 8. Адресовані людям вірші — найщиріший у світі лист. 9. Життя — спокута не своїх гріхів. Життя — це оббирання з реп'яхів, що пазурами уп'ялися в душу. 10. Рве синій вітер білі посторонці. А в серці літа — щедрий сонцепад. 11. Поезія — це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі.

(З творів Л. Костенко).

Вправа 2. Перепишіть речення. Поставте розділові знаки між групою підмета і групою присудка. Об'єднайте, де можливо, словосполучення в речення.

1. Лізинг специфічна форма орендних відносин (З довідника). 2. Дисплей це пристрій для виведення інформації, який забезпечує візуальне представлення даних у зручній для сприйняття людиною формі (Зі словника). 3. Увесь світ був як казка, повна чудес, таємнича, цікава й страшна (І. Муратов). 4. Історія це святая святих народу (О. Довженко). 5. Бути людиною, дертись по вертикальній стіні. Сізіфова робота (В. Стус). 6. Вона це гармонійний спів, дух злагоди і миру (М. Рильський). 7. Всесвіт не поле, і люд не глядач, і час не ворота футбольних моментів. І куля земна не футбольний м'яч в ногах генералів і президентів (М. Вінграновський). 8. Розвинена мова людини не тільки форма думки, а й сама думка, супутник мислення, свідомості, джерело пам'яті. 9. Слово це основна найважливіша одиниця мови, адже всі інші мовні одиниці реалізуються, існують у слові або нерозривно з ним пов'язані (З кн. "Методика викладання української мови"). 10. Поезія не може жити на смітнику, а без неї життя злочин (М. Коцюбинський). 11. Час великий суддя (І. Кочерга). 12. П'ять та три вісім. 13. Молекулярна вага води вісімнадцять. 14. Це моя мати. Це теплота дитинства (О. Довженко). 15. Любить свій край це значить все любити, у чім його святе ім'я живе (В. Сосюра).

Вправа 3. Поясніть вживання тире у простому реченні.

Послухали Лисичку і Щуку кинули — у річку (Л. Глібов). Словом — як листом стеле, а ділом — як голками коле (Нар. творчість). Буває, вірш — ударить, наче грім, і ні слідів, ні пам'яті по нім! (Н. Забіла). Ні, він не боягуз, за чужою спиною не ховатиметься (М. Стельмах). А зимою сонце як вдовине серце (Нар. творчість). Вода — як скло (Л. Глібов). Кров не вода, а серце не камінь (Нар. творчість). Місто маленьке, обивательське (О. Довженко). Син припав до материної руки, а мати — до синової голови (Панас Мирний). Від малих дітей болить голова, а від великих серце (Нар. творчість).

Вправа 4. Перекладіть речення письмово українською мовою. Поставте, де потрібно, тире між підметом і присудком.

1. Высочайший патриотизм страстное, беспредельное желание блага родине (Н. Чернишевский). 2. Основной мотив моей жизни не прожить даром жизнь, продвинуть человечество хоть немного вперед (К. Циолковский). 3. Друга спасти это высокая честь (А. Твардовский). 4. Музыка это язык души. Это область чувств и настроений, это в звуках выраженная мысль (А. Серов). 5. Ум одежда, которая никогда не износится; знание родник, который никогда не исчерпаешь (Устное народное творчество). 6. Счастье человека это умение трудиться (Устное народное творчество). 7. Счастье это быть с природой, видеть ее, говорить с ней (Л. Толстой). 8. Учить ум точить. 9. Лишнее говорить только делу вредить. 10. Сердце не камень (Устное народное творчество).


 
 

Цікаве

Загрузка...