WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Основні правила української пунктуації - Реферат

Основні правила української пунктуації - Реферат

Ся розмова лишила в мені якийсь гіркий присмак; але миритися, брати назад свої слова у мене не було бажання (Леся Українка).

4. Між поширеними однорідними підрядними реченнями, підпорядкованими одному й тому самому головному реченню, особливо коли в підрядних реченнях є розділові знаки:

І тепла радість душу обняла,

І сам не знаєш у задумі світлій,

Що краще — вечір цей чи ночі мла;

Що краще — біля тебе сад розквітлий

І серць квітучих трепет молодий

Чи над тобою зоряні сади (Б. Тен).

5. Між рубриками, якщо вони пишуться з малої літери.

Вправа 1. Запишіть речення і поставте між частинами складних безсполучникових речень кому або крапку з комою.

1. Дощ давно вже перестав хмари розійшлися виплив ясний місяць заглянув у вікна а на долівці й по стінах розмальовував чудні якісь узори (Панас Мирний). 2. Небо нахмурилося темніє степ вистилає густа чорна тінь (Панас Мирний). 3. Гарячою зеленою барвою горить на сонці ячмінь широко стелиться килим ясно-зеленого вівса далі темніє просо (М. Коцюбинський). 4. Тихесенько вітер віє степи лани мріють між ярами над ставами верби зеленіють (Т. Шевченко). 5. Білі акації будуть цвісти в місячні ночі жагучі промінь морями заллє золотий річку і верби і кручі (В. Сосюра).6. Співала колосом нива співали жайворонки над нею співав пісню серп, підрізуючи стебло, лунали співи по сінокосах співало, врешті, серце, повне надій (М. Коцюбинський).

Вправа 2. Перепишіть речення, поясніть в них розділові знаки.

1. Мороз прилине, синьо і прозоро розвісить скрізь інею сивий дим; і на шибках невидані узори він намалює генієм своїм (В. Сосюра). 2. Я люблю їхати на поле тоді, як ниви зеленіють та хвилюються зеленими хвилями; коли обважнілі колоски черкаються об голову, об вуха; коли ниви поцяцьковані синіми волошками та червоними маківками (І. Нечуй-Левицький). 3. Немає мудріших, ніж народ, учителів; у нього кожне слово — це перлина, це праця, це натхнення, це людина (М. Рильський). 4. Біліє місяць; люди сплять (Т. Шевченко). 5. Місяць викочувався все вище й вище; осяяні дерева дивились на свої тіні (М. Коцюбинський). 6. Був гарячий червневий день; сонце палило нестерпно; замовкли птахи; дерева стомлено опустили листя (Ю. Збанацький). 7. Вечірні барви тихо облягали село; над Великим шляхом тріпнулась зоря, і десь далеко-далеко запечалилась пісня (М. Стельмах). 8. У вогкій синяві понад зеленим світом підносив Арарат нетлінний свій тюрбан із шовку білого; його могутній стан широким поясом оповивали хмари (М. Рильський).

Вправа 3. Запишіть речення, визначте характер синтаксичних відношень між їхніми частинами. Поставте розділові знаки, поясніть їх уживання.

1. Стоїть гора високая зелений гай шумить пташки співають голосно і річечка блищить (Л. Глібов). 2. Є міста в яких минуле — більш значиміше ніж нинішність є міста що лише ждуть майбутнього перебуваючи так би мовити в зародку Київ гармонійно поєднує в собі три виміри часу (П. Загребельний). 3. Нема кращого засобу для освіження розуму, як читання давніх класиків варто взяти кого-небудь з них у руки бодай на півгодини — відразу відчуваєш себе від-свіжілим, облегшеним й очищеним, піднятим і зміцненим (А. Шопенгауер). 4. Карпати стрімкі й високі піняві гірські потоки вирують у прірвах далеко видно вкриті пожовклою травою полонини (В. Собко).

Вправа 4. Прості речення об'єднайте у складні. Запишіть їх, поставте потрібні розділові знаки, поясніть їх уживання.

1. Шевченкову з'яву на світ доля зустріла з панським канчуком у руці. Мала вона колір жандармських мундирів. Пашіла мертвотним вогнем далеких пустель. Та все ж і в битві із, здавалось би, всемогутньою долею поет вийшов переможцем. Із безодні відчаю і страждань він піднявся над світом, високочолий, виславши вперед, до нащадків, своїх вірних гінців — любов і крилату надію! 2. Шевченко довів. Не кожна галузка верби йде на шпіцрутени. Посаджена навіть у пустелі, вона може дати початок садам для майбутнього. 3. Мистецька спадщина Шевченка-художника визнається сьогодні явищем світової культури. Поетичні твори його перекладаються нині на десятки й десятки мов народів Землі (О. Гончар).

Вправа 5. Перепишіть текст, розкрийте дужки, вставте пропущені букви. Зробіть синтаксичний аналіз двоскладних речень (на вибір).

Є така тонка і ніжна, сильна і мужня, (не)доторканна і (не)зламна річ — гідніст... людс...кої особистості. В жит...і людина зустрічаєт...ся з красою і підліст...ю, радіст...ю і горем; в її духовному жит...і бувают... години торжества і години страждан...я; душу її стрясає (все)поглинаюча любов і відчут...я мерзен...ості; бувают... такі повороти і збіги обставин, коли треба відмовлятися від задоволен...я і піти на жертву в ім'я блага рідної, близ...кої людини, особливо блага дружини і дітей, треба піднестися силою своїх думок, переконан... над почут...ями і емоційними поривами.

Усе це вимагає гідності. Треба з гідніст...ю жити, працювати, користуватися матеріал...ними і духовними благами, на які ти ма...ш право, з гідніст...ю пер...живати радіст... і горе, з гідніст...ю хворіти і зустрічати свою остан...ю годину. У (най)важчих обставинах навіт... тоді, коли жит...я здаєт...ся (не)можливим, (не)можна пер...ступати ту гран..., за якою кінчаєт...ся владарюван...я розуму над нашими вчинками і поч...наєт...ся темна стихія інстинктів і егоїстичних бажан.... Бережи, утверджуй, розвивай, піднос... свою людс...ку гідніст...! Корін... твоєї гідності — в благородних пер...конан...ях і думках.

(В. Сухомлинський).

Вправа 6. Перепишіть текст, розкрийте дужки, напишіть правильно слова. На місці крапок в словах вставте потрібні букви. З'ясуйте правила написання слів. Розставте розділові знаки та поясніть їх уживання.

(Макро)економіка дозволяє нам оглянути економічний ландшафт країни з висоти пташи...ого лету. На відміну від розгляду діяльності окремих підприємств чи споживачів який називається (мікро)економікою метою (макро)економіки є вивче...я (загально)економічних явищ таких як рівень безробі...я економічне зроста...я платіжний балансінфляція. Безперечно світова економіка є предметом вивчення (макро)економічної науки.

Так само як кількість обертів двигуна регулюється подава...ям пального на (макро)економіку впливає монетарна політика яка контролює грошову масу держави і ф...нансова політика що контролює прибутки й витрати уряду. Контроль над економікою великою мірою зосередже...ний у руках центрального банку та уряду кожної країни оскільки вони контролюють гроші які є пальним для економіки.

(З журналу).

 З'ясуйте, зразком якого стилю є поданий текст. Обґрунтуйте свою відповідь.

 Поясніть значення підкреслених термінів та терміносполук.

Вправа 7. Перекладіть текст, поясніть розділові знаки, визначте, до якого стилю він належить.

Валютный рынок — особый институциональный механизм, опосредующий систему устойчивых отношений, связанных с осуществлением операций купли-продажи иностранной валюты. Валютные рынки в настоящее время находятся под б>льшим или м+ньшим контролем государства, которое через центральный банк определяет нормы продажи и купли валют, регулирует кредиты в иностранной валюте и осуществляет другие виды вмешательства в валютные операции банков. На валютном рынке складывается следующая система взаимоотношений: между коммерческими банками одной и той же страны; между коммерческими банками различных стран; между коммерческими и центральными эмиссионными банками; между центральными эмиссионными банками. В первой из этих сфер валютного рынка ведется розничная торговля иностранной валютой. Две следующие сферы образуют оптовый, или межбанковский, валютный рынок. Валютные операции между коммерческими и центральными банками осуществляются только в рамках оптового сектора валютного рынка.

(З журналу).

Вправа 8. Перепишіть текст. Поставте, де потрібно, розділові знаки. Визначте особливості офіційно-ділового стилю.

Комерційні листи складаються при укладанні й виконанні комерційної угоди від імені юридичної особи і мають правну силу.

Для комерційних листів рекомендується такий склад реквізитів назва організації поштова і телеграфна адреси номер телефону номер телексу абонентського телеграфу факсу адресат індекс документа дата посилання на індекс і дата вихідного документа заголовок до тексту текст підпис відмітка про наявність додатка відмітка про скерування копій на інші адреси.


 
 

Цікаве

Загрузка...