WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Основні правила української пунктуації - Реферат

Основні правила української пунктуації - Реферат

Реферат на тему:

Основні правила української пунктуації

КРАПКА

Крапка ставиться:

1. У кінці розповідного речення: Людина включається у виробничий процес з економічних міркувань.

2. У кінці рубрик переліку, коли вони досить розвинуті й кожна з них становить закінчене речення:

Збори студентського активу університету ухвалили:

1. Посилити контроль за відвідуванням студентами лекцій і практичних занять протягом навчального року.

2. Активізувати роботу студентського активу серед студентів з метою піднесення їхньої успішності.

3. Як знак незакінченості слова на письмі, на місці скорочення слова: т. або тов. (товариш), проф. (професор), викл. (викладач) і под.

Крапка не ставиться:

1. У кінці заголовків, на вивісках і штампах: Акт, Наказ та ін.;

2. В абревіатурах між складовими частинами: ООН, АЕС, вуз, юннат;

3. У скороченнях назв метричних мір: г (грам), м (метр), мм (міліметр).

4. У кінці слів автора перед дужками, в яких подається його прізвище:

І один у полі — воїн (Ю. Дольд-Михайлик).

Він жив на самому кінці села, там, де глибокий яр входив у ліс вузьким клином (І. Нечуй-Левицький).

Рідний дім залишається в серці, як далеко від нього не йди(Г. Чубач).

КОМА

Кома у простому реченні

У простому реченні кома ставиться:

1. Між однорідними членами речення, які не з'єднані сполучниками:

Вуз готує економістів різного профілю, зокрема: бухгалтерів, менеджерів, фахівців з міжнародної економіки і права та ін.

2. Між однорідними членами речення, які з'єднані двома або більше однаковими сполучниками: і...і (й...й), ні...ні (ані...ані), то...то, чи...чи, або...або:

Доля — наче примхлива дівчина: то пригріє, то знов остудить(В. Шевчук).

3. Між однорідними членами речення, з'єднаними протиставними сполучниками а, але, однак, проте, зате, та (в знач. але), так, хоч (хоча):

Студентові було зроблене зауваження, проте він на нього не прореагував.

Тече вода в синє море, та не витікає (Т. Шевченко).

4. Перед словами а саме, як-от, як та ін., що стоять у реченні з однорідними членами після узагальнюючих слів:

Видатні українські письменники, а саме: Іван Котляревський, Тарас Шевченко, Іван Нечуй-Левицький, Панас Мирний, зробили значний внесок у формування і розвиток української літературної мови.

5. Для виділення звертань і пов'язаних з ними слів:

Мово рідна, слово рідне,

Хто вас забуває,

Той у грудях не серденько,

Тільки камінь має!

(С. Воробкевич).

6. Після стверджувальних слів так, еге, гаразд, авжеж та ін. і заперечення ні: Так, це питання вже вирішене. Ні, цією проблемою на заводі не займалися.

!Увага. Слід відрізняти стверджувальні слова так, гаразд від прислівників так, гаразд, після яких кома не ставиться: Так ніхто ще не вірив у мене (Г. Чубач).

7. Для виділення вставних слів і вставних речень: Отже, нормування праці є однією з найважливіших складових суспільної організації праці (Ф. Абрамов та ін).

Погане, я чував, життя собаче,

Недобре і вовкам (Л. Глібов).

!Увага. Вставними найчастіше бувають такі слова і словосполучення: безперечно, безсумнівно, безумовно, бувало, видимо, видно, відома річ, власне, головне, головним чином, до речі, звичайно, звісно, здавалось, здається, значить, зрозуміло, кажуть, коротко кажучи, либонь, мабуть, між іншим, мовляв, може, можливо, навпаки, на жаль, на мій погляд, на нашу думку, наприклад, нарешті, на щастя, немає сумніву, отже, очевидно, певна річ, певно, по-перше, по-друге, правда, проте й однак, справді, щоправда, ясна річ та ін.

!Увага. Слід відрізняти вставні слова і словосполучення від подібних до них слів, які є членами речення і комами не виділяються.

У названій праці, звичайно, не охоплено всіх проблем, пов'язаних з розвитком економіки України.

Він приходив з роботи звичайно о 8 годині вечора.

8. Для виділення порівняльних зворотів, що приєднуються словами: як, мов, наче, немов, ніби, як і, ніж і под.:

Припадаю вустами до слова,

Мов до стиглого грона калини (Н. Кащук)

Це місто прекрасне, як усмішка долі (Л. Костенко).

!Увага. Кома перед порівняльними сполучниками не ставиться:

а) У сталих фразеологічних зворотах (Дощ ллє як з відра. Почервонів як рак).

б) Перед зворотом, який має значення "у ролі кого, чого"

(Шевченка як письменника знають у всьому світі.

Розглядаємо вашу відповідь як згоду).

в) Перед як, ніж у виразах (не) більш як, (не) раніше ніж, (не) довше ніж і под.

9. Для виділення поширених і непоширених прикладок, особливо коли вони відносяться до власного імені або займенника:

Я син простого лісоруба,

Гуцула із Карпатських гір

(Д. Павличко).

Нехай мене, Кармелюка, в світі споминають (Марко Вовчок).

10. Для виділення відокремлених прикладок, що приєднуються словами як, тобто(себто, цебто), або (=тобто) та ін.:

Орфографію, або правопис, повинен знати кожен.

Як учений, Франко все життя з інтересом ставився до народної творчості (М. Рильський).

11. Для виділення відокремлених додатків, що починаються словами крім (окрім, опріч), замість, наприклад, зокрема, за винятком, особливо, включаючи:

Усі, окрім нього, підготувалися до заняття.

Крім контрольних операцій, до складу допоміжних відносять велику групу обслуговуючих операцій (Ф. Абрамов та ін.).

На боротьбу з фашистами піднялися усі, навіть старі й діти.

12. Для виділення відокремлених означень, виражених:

а) Дієприкметниковими та прикметниковими зворотами:

Трудовий процес, здійснюваний людиною, неможливий без використання машин (З газет).

Навколо чорніли провалля, повні пітьми, туману й холоду(М. Коцюбинський).

!Увага. Дієприкметниковий чи прикметниковий зворот, який стоїть перед означуваним словом, виділяється лише тоді, коли має додаткове значення причини:

Стомлені в боях, бійці йшли і на ходу спали (О.Гончар).

б) Одиничними прикметниками чи дієприкметниками, які стоять перед означуваним словом, перед яким вже є означення:

Ясне сонце, тепле й приязне, ще не вспіло наложити палючих слідів на землю (П. Мирний).

Розгойдане море, бурхливе та темне, наскакувало на берег (М. Коцюбинський).

в) Прикметниками та дієприкметниками, які відносяться до особових займенників:

Він, збуджений, переляканий, біг нам назустріч.

Як я, бідна, тут горюю, прийди подивися (І. Котляревський).

13. Для виділення уточнюючих обставин часу, місця тощо:

Там, за горами, давно вже зійшло сонце.

Вечорами, після роботи, він навчався в університеті.

14. Для виділення обставин, виражених дієприслівниковими зворотами:

Працюючи сумлінно і систематично, завжди можна домогтися позитивних результатів.

Затрати основного часу визначають, виходячи з оптимального режиму обробки матеріалу (Ф. Абрамов та ін.).

15. Для виділення відокремлених обставин, виражених одиничними дієприслівниками:

Попрацювавши, можна й відпочити.

!Увага. Одиничні дієприслівники не виділяються, якщо стоять безпосередньо при присудку і мають значення прислівника:

Дівчата проходять зашарівшись.

Вправа 1. Перепишіть речення і поставте, де треба, розділові знаки. Поясніть їх вживання.

1. Тепер співаючи дівчата тією стежкою ідуть на спільну працю. Пахне м'ята хліба радіючи цвітуть (М. Рильський). 2. Все це пережив старий Мирон за плугом ходячи; все це переболіло його гаряче серце коло хазяйства нудячись... (М. Мирний). 3. Іван з жахом побачив як виткнувшись з-за галузок затрясли головами бородаті цапи (М. Коцюбинський). 4. Незважаючи на малесенький вітерець парило і робилося душно (Г. Тютюнник). 5. Замислившись Євген не помітив як підійшов до нього з-за спини Роман Блаженко і зупинившись теж мовчки став дивитися вниз на містечко (О. Гончар). 6. Прощаючись з бійцями які збившись навколо свого командира всіляко зичили йому щастя Брянський заспокоював їх. 7. Вона не звикла сидіти задумавшись (І. Нечуй-Левицький). 8. Він з радістю покинув будинок живучи в якому натерпівся стільки горя (О. Донченко). 9. Хто знає що тільки одиниці зважуються на це а зважившись знаходять силу розбити кайдани (М. Коцюбинський). 10. Автор "Клима Самгіна" постійно й послідовно стверджував що всі великі письменники світу виростали на ґрунті народної творчості що тільки припадаючи устами до цього невичерпного джерела могли вони написати свої поеми драми романи ліричні вірші (М. Рильський). 11. Можна бачити деякі зорі й не дочекавшись настання темряви (З газети).


 
 

Цікаве

Загрузка...