WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Правопис дієприкметників - Реферат

Правопис дієприкметників - Реферат

Реферат на тему:

Правопис дієприкметників

В українській мові вживаються дієприкметники:

1) Активного стану, які мають форми теперішнього часу на -чий (, ): прац$ючий, вик>нуючий, організючий та ін., і минулого часу на -лий (, ): нав_слий, почорн%лий, змарн%лий.

2) Пасивного стану минулого часу на -ний, , (-аний, -яний, -ений, -єний, -ований, -йований, -ьований, -уваний, -юваний): переп_саний, відпраць>ваний, зр>блений, сформуль>ваний, проч_таний, відтв>рений, зап_саний і ін. та на -тий (, ): закр_тий, уж_тий, почтий.

Деякі дієслова мають обидві форми: к>лений і к>лотий, м+лений і м>лотий, п>ротий і п>рений.

3) У дієприкметникових суфіксах на відміну від прикметників, пишеться тільки одна буква : сп_саний, зр>блений, перен+сений, відпраць>ваний, проч_таний тощо.

4) Дієприкметники активно функціонують у діловій мові, надаючи їй книжного характеру.

5) Активні дієприкметники в сучасній українській літературній мові вживаються обмежено.

Вправа 1. Перепишіть речення і розкрийте дужки. Від дієслів, що в дужках, утворіть дієприкметники. Поясніть їх правопис.

1. У бій були (вводити) всі піхотні батальйони (О. Гончар).2. Депо працюватиме на новому місці до того дня, коли можна буде повернутися на (визволяти) від окупантів Батьківщину (О. Донченко). 3. Кожне слово у Назара було (зважувати), кожна думка, мабуть, заздалегідь (обдумувати) і (виношувати) (Ю. Збанацький). 4. Здалека долітають (завмирають) гуки музики (І. Нечуй-Левицький). 5. Потонули всі вогні в сиве марево (тремтять) (Л. Горлач). 6. Це було нове покоління, зовсім не схоже на те, що приходило до інститутів кілька років тому, овіяне вітрами війни, (загартовувати) горем і боротьбою (П. Загребельний). 7. День і ніч повз наш будинок котиться залізна орда (ревуть), (виють), чадних машин (П. Загребельний). 8. Добріє світ, (народитися) в любові (Т. Коломієць). 9. Край моря сонце золотить (укрити) лісом гори (Н. Забіла). 10. Як радію за ту я людину, що (загубити) радість знайшла (В. Сосюра). 11. Жагучими пахощами дихала земля, (розпалити) сонцем (З. Тулуб).

Вправа 2. Перекладіть речення на українську мову і знайдіть правильні відповідники для передачі російських дієприкметників.

1. Известно, что все способности, отличающие человека от животного, развились и продолжают развиваться в процессе труда (М. Горький). 2. Все, связанное с железной дорогой, до сих пор овеяно для меня поэзией путешествий (К. Паустовский). 3. Вслушайтесь в дальний рокочущий гул (Л. Толстой). 4. Между тем перед глазами ехавших расстилалась уже широкая, бесконечная равнина, перехваченная цепью холмов (А. Чехов). 5. Мы с ним лежим на песке у громадного камня, оторвавшегося от родной горы, одетого тенью, поросшего мхом (М. Горький). 6. Снегирь, отбившийся от стаи, сидит на ольхе, красный, важный, как генерал (М. Горький). 7. Истерзанные деревья с переломанными, расшлепанными, срезанными стволами и обгоревшими кронами редкими группами торчали по склону (П. Павленко). 8. Раскрыт балкон, сожжен цветник морозом, опустошен поблекший сад дождями (И. Бунин).

Вправа 3. Доберіть дієприкметники до поданих слів. З трьома словосполученнями складіть речення.

Економіст, асортимент, бізнес, реферат, дефіцит, дивіденд, інфляція, корупція, інтелігенція, продукція, контракт, купюра, аукціон, бартер.

Вправа 4. Утворіть від поданих дієслів можливі форми дієприкметників, поясніть їх правопис.

Пояснювати, благати, поглинати, міцніти, в'янути, мити, терпіти, кипіти, співати, воркувати, байдикувати, благословляти, зеленіти, парувати, любити, плавати, буксувати, блукати, голубити.

Вправа 5. Замініть виділені слова активними дієприкметниками у формі теперішнього часу; іменники поставте в кінці словосполучення.

1. Успішність, що зростає. 2. Робітники, що працюють. 3. Напис, що застерігає. 4. Персонал, що обслуговує. 5. Скелі, що чорніють. 6. Губи, що тремтять. 7. Вогонь, що не згасає. 8. Трава, що зеленіє. 9. Екскаватор, що крокує. 10. Дружба, що міцніє.

Вправа 6. Перекладіть словосполучення українською мовою, підкресліть суфікси активних дієприкметників минулого часу.

Наболевший вопрос; засохший сорняк; закоченевшие руки; выпавший снег; заиндевевшее стекло; порыжевшие листья; устаревшая методика; бывший студент; поседевшие волосы; потемневшее небо; новоприбывший солдат.

Вправа 7. Утворіть від поданих дієслів пасивні дієприкметники минулого часу чоловічого роду. Поясніть, які звукові зміни відбуваються при цьому.

Застерегти, перетягти, солодити, охолодити, загородити, освіжити, збентежити, вразити, образити, запрягти, знизити, об'їздити, заїздити, прикрасити, розвісити, оголосити, заплатити, засекретити, розгвинтити, потовкти, запекти, виволокти, помастити, оснастити, охрестити, вмістити, полюбити, поздоровити, відмовити, познайомити, перехопити, розпочати, розмити, розлити, вкрити, покраяти, запаяти, навіяти, пересіяти, обжити, омріяти.

Вправа 8. Перекладіть словосполучення українською мовою, поясніть правопис дієприкметників.

Квалифицированный рабочий; вспаханное поле; фасованный товар; проштампованный конверт; разочарованный юноша; написанный роман; задуманный проект; прочитанный рассказ; выкрашенный пол; отремонтированные машины; оконченное задание; расставленная мебель; демобилизованный солдат; выбеленные стены; засекреченный объект; ограниченное время; подчеркнутые предложения; раскрепощенный народ; сосредоточенное внимание; завоеванное счастье.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Антисуржик: Вчимося ввічливо поводитися і правильно говорити. — Львів, 1994. — 150 с.

 2. Бабич Н. Д. Основи культури мовлення. — Львів, 1990. — 232 с.

 3. Бабич Н. Д. Ділова українська мова. — Чернівці, 1996.

 4. Білоусенко П. І., Арешников Ю. О., Віляр Т. М.та ін. Учіться висловлюватися. — К., 1990. — 275 с.

 5. Вихованець І. Р. Граматика української мови. — К., 1993. — 368 с.

 6. Вступний розмовно-інтенсивний курс з української мови: Для студентів Інституту міжнародних відносин. — К., 1992.

 7. Жлуктенко Ю. А. Изучаем украинский язык: Самоучитель. — К., 1996. — 223 с.

 8. Исиченко Ю. А. Самоучитель украинского языка. — К., 1993. — 287 с.

 9. Коваль А. П. Ділове спілкування. — К., 1992. — 270 с.

 10. Коваль А. П. Культура ділового мовлення. — К., 1974. — 224 с.

 11. Культура української мови: Довідник / За ред. В. Русанівського. — К., 1990. — 304 с.

 12. Ладоня І. О. Українська мова: Навч. посібник для молодих спеціалістів вищ. навч. закладів. — К., 1993. — 143 с.

 13. Лісна О. О. Вивчаємо українську мову самостійно: Навч. посібник. — К., 1992. — 160 с.

 14. Марахова А. Ф. Мова сучасних ділових документів. — К., 1981. — 140 с.

 15. Молдованов М. І., Сидорова Г. М. Сучасний діловий документ. — К., 1992. — 396 с.

 16. Нелюба А. Теорія і практика ділової мови. — К., 1997. — 105 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...