WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Правопис прикметників - Реферат

Правопис прикметників - Реферат

Реферат на тему:

Правопис прикметників

1. Якісні та відносні прикметники, що мають основу на твердий приголосний і належать до твердої групи, в називному відмінку однини чоловічого роду мають закінчення -ий: безл<дний, бідол<шний, зам>жний, нов_й, нар>дний, пит>мий, сх%дний, тогоб%чний, туг_й, тямщий, ч_стий.

2. Присвійні прикметники з суфіксами -ів (після голосного й апострофа -їв), -ин (-їн) у називному відмінку однини чоловічого роду мають нульове закінчення: б<тьків, Г<лин, П+трів, Ігорів, Мар%їн, н#нин, шевц%в.

3. Усі короткі форми прикметників мають у називному відмінку однини чоловічого роду нульове закінчення: в_нен, г>ден, варт, зг>ден, гот>в, жив, здор>в, з+лен, п+вен, п>вен, пов_нен, прав, рад, #сен.

4. Прикметники м'якої групи, що мають основу на м'який приголосний -н-, у називному відмінку однини чоловічого роду мають закінчення -ій (після голосного -їй): бдній, в+рхній, д<вній, држній држний — з іншим значенням), л%тній, майбтній, п%зній, подор>жній, пристній, р<нній, стор>нній, сер+дній та ін.

Закінчення -ій мають і прикметники на -жній, -шній, що походять від прислівників: бл_жній, д<вн%шній, з>внішній, теп+рішній, тор%шній, а також прикметники з основою на -й: безкр<їй, довгов%їй, короткош_їй та відносні прикметники з відмінком присвійності: бр<тній, >рлій і прикметник с_ній.

Вправа 1. Прочитайте і запишіть наведені тексти. Знайдіть у них прикметники. Які ознаки предметів вони називають?

1. Уночі була гроза, а ранок видався ясний на диво. Небо чисте, лагідне-лагідне, що дивлячись на нього, мимоволі посміхнешся. Сонце веселе, тепле, бадьоре. На бур'янах рясніли блискучими діамантами краплі нічного дощу, круто пахли високі буйні ромашки.(О. Гончар). 2. Згідно з прийнятим Верховною Радою України Законом "Про іноземні інвестиції" виробнича кооперація, спільне виробництво та інші види спільної діяльності за участю іноземних інвесторів можуть здійснюватися на основі договорів без утворення юридичної особи. Для забезпечення нормальних умов господарської діяльності установи комерційних банків можуть відкривати їм розрахункові рахунки (З газети).

 Які стилістичні функції виконують прикметники у текстах?

 На вибір провідміняйте по одному прикметнику кожного з розрядів.

 Поясніть розділові знаки та правопис виділених слів.

Вправа 2. Утворіть різними способами ступені порівняння прикметників.

Обліковий, кароокий, новий, розумний, гіркуватий, банківський, сестрин, високий, маркетинговий, весняний, гарний, дорогий, експортний, поганий, чистий, швидкий, торговельний.

 Які характерні особливості утворення ступенів порівняння прикметників гарний, поганий?

 Поясніть, які зміни відбуваються при утворенні ступенів порівняння виділених прикметників?

 Які з форм використовуються в офіційно-діловому стилі?

Вправа 3. Замініть іменники в словосполученнях прикметниками. Поясніть, за допомогою яких суфіксів утворюються прикметники.

Зразок.

Договір про майно — майновий договір

Оплачувати готовими грошима —

Податок на землю —

Фонд ректора —

 Поясніть, чи є виправданим вживання їх у діловому стилі?

Вправа 4. Запишіть словосполучення. Визначте, які з них використовуються у діловій мові? Які з форм прикметників використовуються в офіційно-діловому стилі?

1) Фонд ректора — ректорів фонд — ректорський фонд;

2) Недоброякісна продукція — погана продукція — поганенька продукція — продукція, яка не відповідає вимогам якості.

3) Величезний борг — найбільший борг — дуже великий борг.

Вправа 5. Запишіть речення, розставте в них розділові знаки. Розкрийте дужки і напишіть правильні закінчення. Замість крапок поставте пропущені прикметники, користуючись довідкою, яку подано після вправи. Визначте їх розряди і групи, поясніть правопис.

Коли збігти на могилу на саму вершину цього покритого ... травами глобус( ) то звідси видно далеко видно як степ маревіє на південь а край нього на обрії ... ... металом блищить смужка моря ... лиман. Води лиман( ) блищать завжди пустинно лише коли-не-коли найчастіше ... ранками буває там з'явиться ... крило ... парусник( ) який потім довго-довго ... вічність пропливає по лінії ... небосхилу.

(О. Гончар).

Ракетний, сивий, сліпучий, білий, цілий, літній, далекий, морський.

 З'ясуйте, зразком якого функціонального стилю є текст.

 Іменники другої відміни чоловічого роду поставте у відповідному відмінку.

 Поясніть написання виділених слів.

Вправа 6. Запишіть текст. Замість крапок вставте пропущені прикметники, користуючись запропонованою довідкою. З'ясуйте їх роль у науковому стилі.

У ... державі виборці наділяють повноваженнями своїх депутатів. Їх обирають на ... ... ... виборах шляхом ... голосування. Вони представляють народ і вирішують ... питання. Однією з ... ... функцій парламент( ) щодо органів ... влади є право на контроль за бюджетом та фінансами. Проект ... бюджет( ), що відбиває розподіл коштів на ... рік, дає змогу судити про ... цілі уряд( ) та більшості у ... парламенті.

(З підручника).

Контрольний, конкретний, важливий, державний, наступний, політичний, демократичний, вільний, парламентський, прямий, рівний, таємний, поточний.

 Розподіліть прикметники за розрядами.

 Розкрийте дужки. Іменники другої відміни поставте у відповідному відмінку.

Вправа 7. Згадайте по п'ять прикметників (якісних і відносних), які найчастіше вживаються у вашій професійній сфері. Складіть з ними речення і запишіть їх.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Антисуржик: Вчимося ввічливо поводитися і правильно говорити. — Львів, 1994. — 150 с.

 2. Бабич Н. Д. Основи культури мовлення. — Львів, 1990. — 232 с.

 3. Бабич Н. Д. Ділова українська мова. — Чернівці, 1996.

 4. Білоусенко П. І., Арешников Ю. О., Віляр Т. М.та ін. Учіться висловлюватися. — К., 1990. — 275 с.

 5. Вихованець І. Р. Граматика української мови. — К., 1993. — 368 с.

 6. Вступний розмовно-інтенсивний курс з української мови: Для студентів Інституту міжнародних відносин. — К., 1992.

 7. Жлуктенко Ю. А. Изучаем украинский язык: Самоучитель. — К., 1996. — 223 с.

 8. Исиченко Ю. А. Самоучитель украинского языка. — К., 1993. — 287 с.

 9. Коваль А. П. Ділове спілкування. — К., 1992. — 270 с.

 10. Коваль А. П. Культура ділового мовлення. — К., 1974. — 224 с.

 11. Культура української мови: Довідник / За ред. В. Русанівського. — К., 1990. — 304 с.

 12. Ладоня І. О. Українська мова: Навч. посібник для молодих спеціалістів вищ. навч. закладів. — К., 1993. — 143 с.

 13. Лісна О. О. Вивчаємо українську мову самостійно: Навч. посібник. — К., 1992. — 160 с.

 14. Марахова А. Ф. Мова сучасних ділових документів. — К., 1981. — 140 с.

 15. Молдованов М. І., Сидорова Г. М. Сучасний діловий документ. — К., 1992. — 396 с.

 16. Нелюба А. Теорія і практика ділової мови. — К., 1997. — 105 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...