WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Четверта відміна - Реферат

Четверта відміна - Реферат

Реферат на тему:

Четверта відміна

Однина

1. Уназивному, знахідномутакличному відмінках однини іменники четвертої відміни мають закінчення -я, після шиплячого -а: чаєн#, гусен#, дит#, козен#, плем'я; лош<, курч<, коліщ<.

2. Уродовому відмінку однини вживаються форми на -ят-и (після шиплячого -ат-и) та -ен-і: голуб'#ти, гус#ти, дит#ти; лош<ти, курч<ти, коліщ<ти; %мені (та ім'я), пл+мені (тапл+м'я).

3. Удавальному відмінку однини вживаються форми на -ят-і (після шиплячого на -ат-і) та -ен-і: гус#ті, дит#ті, козен#ті; курч<ті, лош<ті; %мені, пл+мені.

4. Ворудному відмінку однини вживається форма (без суфікса-ат, -ят) на -ям (після шиплячого –ам), а іменники із суфіксом -ен- мають паралельні форми на -ен -ем і -ям: галчен#м, гус#м; дит#м, козен#м; курч<м, лош<м; %менем і ім'#м, пл+менем і пл+м'ям.

5. У місцевому відмінку однини вживаються форми на -ят-і (після шиплячого -ат-і) та -ен-і: на галчен#ті, на гус#ті; на курч<ті; в%мені, у пл+мені.

Множина

1. Уназивномутакличному відмінках множини іменники четвертої відміни мають форму на -ят-а (після шиплячого -ат-а) й -ен-а: гус#та, тел#та; курч<та, лош<та; імен<, племен<.

2. Уродовому відмінку множини наявне нульове закінчення на-ят (після шиплячого –ат) і -ен: тел#т, лош<т, курч<т; ім+н, плем+н.

3. Удавальному відмінку множини вживають форми на -ят-ам (після шиплячого -ат-ам) і –ен-ам: гус#там, тел#там, курч<там; імен<м, племен<м.

4. Узнахідному відмінку множини іменники четвертої відміни мають форму, однакову з називним відмінком: коліщ<та, імен<, племен<; з родовимвідмінком (для назв людей): дівч<т, хлоп'#т; або обидві форми (для назв тварин): гус#т і гус#та, курч<т і курч<та, ягн#т і ягн#та.

5. Ворудному відмінку множини вживаються форми на ят-ами (після шиплячого -ат-ами) та -ен-ами: гус#тами, ягн#тами; курч<тами, лош<тами; імен<ми, племен<ми.

6. Умісцевому відмінку множини вживається форма на -ят-ах (після шиплячого -ат-ах) і -ен-ах: на гус#тах, на ягн#тах; на курч<тах, на лош<тах; в імен<х, у племен<х.

Вправа 1. Провідміняйте іменники. З виділеними іменниками складіть речення. Поясність правопис відмінкових закінчень.

Хлоп'я, курча, плем'я, теля, вовченя, орля, бровеня, лоша, ім'я, жабеня.

Вправа 2. Випишіть з поданого тексту іменники четвертої відміни і вкажіть, які групи слів за значенням вони охоплюють. Визначте відмінок цих іменників, поряд наведіть форму називного відмінка однини.

1. А в нас за селом на старій вербі жили лелеки. Лелечиха з лелеченятами. 2. Ви бачили коли-небудь, як вилітають молоді пташенята з гнізда? 3. На мілкому плесі вчаться пірнати дикі качата. 4. Того вовка ще малим вовченям узяв у лігві дядько Панас Гайдебура.5. Швидше, горобенята! — сміється Петро Максимович, висунувшись з кабіни. 6. І почав хлопчик з того дня ходити за телям. Це, однак, не перешкоджало теляті перестрибувати через низький тин.

(О. Донченко).

Вправа 3. Запишіть іменники в орудному відмінку однини та називному відмінку множини. Поясність правопис відмінкових закінчень цих іменників в українській і російській мовах.

Молодість, ніч, друкар, документація, молодець, кобзар, сучасність, баржа, піддашшя, інтелігенція, немовля, мовець, медаль, оповідач, ім'я, дитя, суміш.

 З'ясуйте різницю у написанні виділених іменників.

Вправа 4. Переробіть речення, уникаючи двозначності. Знайдіть іменники першої та другої відмін, поставте їх у родовому та орудному відмінках однини, поясніть їх правопис.

1) Під час перевірки організації було завдано збитків на суму10 тис. гривень.

2) Пану директору необхідно запропонувати вирішення цієї проблеми.

 Визначте способи уникнення двозначності у текстах офіційно-ділового стилю.

Вправа 5. Запишіть іменники у місцевому відмінку однини, використовуючи відповідний прийменник.

Рух, прибуток, геній, дорога, представник, іпотека, юрист, лоша, ліцензування, колега, рахунок, звичка, плем'я.

 Поясніть зміни, які відбуваються у виділених словах при відмінюванні.

 З'ясуйте значення термінів "іпотека" та "ліцензування".

Вправа 6. Запишіть текст. Розкрийте дужки, на місці крапок вставте пропущені букви. Знайдіть іменники, визначте їх відмінкові форми. З'ясуйте правопис відмінкових закінчень.

А (над...)вечір сили зовсім покинули Григорія. Ліг (голі)черева під височен...ими кедрами тягуче важко і глибоко зітхнув поклавши голову на корінь і так лежав. Хотілось лежати й лежати. І хай шумлять високі кедри. І (не)хай ро...повідають під синім небом хмаркам (у)день і зорям (у)ночі як один хоробрий і сміливий.... Як один хоробрий і сміливий п'ять разів п...р...міг смерть вид...рся з пащі дракона і гнан...ий буйною радіст...ю доніс свою голову аж сюди доганяючи щастя а знайшов смерть. Далекий далекий чужинець....

(І. Багряний).

 Визначте, зразком якого функціонального стилю є поданий текст.

 Розставте розділові знаки і поясніть написання слів.

Вправа 7. Перепишіть текст. Знайдіть іменники, розподіліть їх за відмінами. Визначте, у яких відмінках вони використовуються в тексті.

Кейнсіанська економіка

Британський економіст Джон Мейнард Кейнс у період Великої депресії був однією з найвпливовіших постатей світу. Його ідеї про використання державних витрат як засобу подолання економічного застою стали непересічним внеском у розвиток сучасної економічної науки. Кейнсіанська економіка базується на використанні системи державних витрат задля контролю над економікою, закликаючи до збільшення витрат із дефіцитом у період економічного застою і до зменшення витрат з подальшим бюджетним надлишком у час надто швидкого економічного зростання. Більшість політиків легко переконати у припустимості бюджетного дефіциту для стимулювання економіки, проте вони стають переконаними антикейнсіанцями, коли йдеться про скорочення витрат у періоди швидкого економічного зростання.

(З журналу).

 Визначте, зразком якого стилю є поданий текст. Випишіть з тексту п'ять — шість терміносполук, поясніть їх значення.

Правопис іменників, що мають тільки форму множини

1. Уназивному відмінку вживаються:

а) Закінчення : д%ти, гси, л$ди, окул#ри, с%ни, сх>ди, крос%вки.

б) Закінчення (після голосного –ї): г>рдощі, дв+рі, др%жджі, р<дощі, х_трощі, пом_ї.

в) Закінчення (зрідка ): в_ла, вор>та, др>ва, #сла, в%нця.

2. Уродовому відмінку вживаються:

а) Закінчення -ей: грош+й, гус+й, люд+й, сан+й, сін+й.


 
 

Цікаве

Загрузка...