WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Правопис слів іншомовного походження - Реферат

Правопис слів іншомовного походження - Реферат

!Увага. Назви свійських тварин можуть мати форму, однакову з формою називного відмінка: гн<ти ов+цьв%вці), п<сти кор%вкор>ви), годув<ти свин+йсв_ні).

б) Іменники, що не означають істот, уживаються в формі, однаковій із формою називного відмінка: маш_ни, книжк_, ручк_, мр%ї; крчі, пл>щі, м+жі.

5. В орудному відмінку множини іменники першої відміни мають закінчення -ами, -ями, -ми.

а) Закінчення -ами мають іменники твердої та мішаної груп: книжк<ми, рук<ми; м+жами, крчами, пл>щами.

б) Закінчення -ями мають іменники м'якої групи: робітн_цями, влицями, с%м'ями, статт#ми.

в) Закінчення -ми (паралельно з формами -ами, -ями) мають тільки поодинокі іменники: ворітьм_вор>тами), курм_, слізьм_сльоз<ми), св_ньмисв_нями).

6. У місцевому відмінку множини іменники першої відміни мають закінчення -ах для твердої та мішаної груп і -ях — для м'якої групи: у книжк<х, на ф<бриках; на м+жах, на крчах; у статт#х, у с%м'ях.

7. У кличному відмінку множини іменники першої відміни мають форму, однакову з називним: д>чки, жінк_, робітн_ці.

Вправа 1. Розподіліть іменники за закінченнями орудного відмінка однини і запишіть у дві колонки:

Оздоба, людина, площа, комерція, мрія, суддя, мікроекономіка, інфляція, корогва, рекреація, інфраструктура, репрезентація, удача, валюта, нарада, вдача.

 Поясніть різницю у значенні виділених слів. Складіть з ними речення.

Вправа 2. Пригадайте іменники першої відміни спільного роду та провідміняйте їх в однині та множині.

Староста, гайдамака, суддя, сирота, голова.

 Введіть іменник голова у терміносполуки, складіть з ними речення і запишіть їх.

Вправа 3. Перепишіть тексти. Знайдіть іменники першої відміни, розподіліть їх за групами. Поставте і запишіть іменники у формі орудного відмінка однини та називного відмінка множини.

1. Валютна біржа — це ринок різноманітних валют, які діють у світовій економіці. Валюти різних країн обмінюють одну на одну так само, як інші товари, а їхні ціни визначаються в інших грошових одиницях (напр., швейцарський франк коштує певну кількість японських єн, а новозеландський долар — німецьких марок).

(А. Еппінг).

2. Про що шепочуть шумовійні хвилі? Які таємниці ховає в себе незамовкна мелодія невидимих струн зачарованої арфи? Шумить, нуртує і піниться Черемош, розпорошує дрібні бризки, б'ючись об каміння, несамовито виривається з тісних лещат скелі.

(І. Пільгук).

 З'ясуйте, до яких функціональних стилів належать подані уривки.

 У першому тексті знайдіть терміни, поясніть їхнє значення.

Вправа 4. Запишіть текст, розкрийте дужки. Напишіть правильно слова. Розставте розділові знаки. Поясніть правопис виділених слів. Знайдіть іменники першої відміни і провідміняйте їх у множині.

З широкої як битий шлях фортечної стіни відкривається чарівний краєвид на (П, п)івдень, (П, п)івніч і (С, с)хід. Видно далекі гори які звуть до себе немов країна (не)знаних казок і таємничих легенд голубою таріл...(ю) мріється (в)низу кругла долина звивиста річка ділить її на(в)піл. Під стінами схожі на сірникові коробки стоять рядами акуратні будиночки з (різно)кольоровими дахами білими червоними з(е, и)леними чорними.

(П. Гуріненко).

Вправа 5. Поставте іменники першої відміни у кличному відмінку однини. З'ясуйте причини неоднакових закінчень іменників у кличній формі.

Надія, фірма, протекція, душа, матуся, інстанція, економіка, країна, технологія, одиниця, доня, староста.

 Запишіть у формі кличного відмінка власне ім'я та по батькові, своїх близьких, друзів.

Вправа 6. Запишіть текст. Знайдіть іменники першої відміни. Поставте їх у давальному і місцевому відмінках однини та множини. Поясніть правопис виділених слів.

Загальновідомо, що одним із найбільших недоліків нашої економіки є її нездатність до сприйняття нових ідей, технологій. Ми скаржимось на те, що чудові винаходи не впроваджуються, а передові розробки припадають пилом у кабінетах начальства. Справді, на Заході інноваційні процеси є тим важелем, який дозволяє одержувати більші прибутки.

(З журналу).

 З'ясуйте, зразком якого функціонального стилю є поданий текст.

Вправа 7. Перекладіть текст українською мовою. Знайдіть іменники першої відміни і з'ясуйте різницю в обох мовах у їх приналежності до відмін.

В рыночной экономике миллионы людей работают на производстве. Распределяя труд, они производят товары и коммунальные услуги. Экономика, собственно, должна здесь развиваться свободно, без внешнего вмешательства. Государство должно само позаботиться о внутренней и внешней безопасности рынка как связующего звена между производителем и потребителем.

(П. Энгстлер).

Друга відміна

Однина

І. У родовому відмінку однини іменники другої відміни залежно від значення мають закінчення -а, -я, -у, -ю.

1. Іменники середнього роду в родовому відмінку однини у твердій та мішаній групах мають тільки закінчення -а, в м'якій —-я: вікн<, сел<; пр%звища; знанн#, м>ря, обл_ччя, п>ля.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Антисуржик: Вчимося ввічливо поводитися і правильно говорити. — Львів, 1994. — 150 с.

 2. Бабич Н. Д. Основи культури мовлення. — Львів, 1990. — 232 с.

 3. Бабич Н. Д. Ділова українська мова. — Чернівці, 1996.

 4. Білоусенко П. І., Арешников Ю. О., Віляр Т. М.та ін. Учіться висловлюватися. — К., 1990. — 275 с.

 5. Вихованець І. Р. Граматика української мови. — К., 1993. — 368 с.

 6. Вступний розмовно-інтенсивний курс з української мови: Для студентів Інституту міжнародних відносин. — К., 1992.

 7. Жлуктенко Ю. А. Изучаем украинский язык: Самоучитель. — К., 1996. — 223 с.

 8. Исиченко Ю. А. Самоучитель украинского языка. — К., 1993. — 287 с.

 9. Коваль А. П. Ділове спілкування. — К., 1992. — 270 с.

 10. Коваль А. П. Культура ділового мовлення. — К., 1974. — 224 с.

 11. Культура української мови: Довідник / За ред. В. Русанівського. — К., 1990. — 304 с.

 12. Ладоня І. О. Українська мова: Навч. посібник для молодих спеціалістів вищ. навч. закладів. — К., 1993. — 143 с.

 13. Лісна О. О. Вивчаємо українську мову самостійно: Навч. посібник. — К., 1992. — 160 с.

 14. Марахова А. Ф. Мова сучасних ділових документів. — К., 1981. — 140 с.

 15. Молдованов М. І., Сидорова Г. М. Сучасний діловий документ. — К., 1992. — 396 с.

 16. Нелюба А. Теорія і практика ділової мови. — К., 1997. — 105 с.

79


 
 

Цікаве

Загрузка...