WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Правопис слів іншомовного походження - Реферат

Правопис слів іншомовного походження - Реферат

б) У середині слів після голосного і після апострофа і м'якого знака: Буєрк>в, Верес<єв, Гул#єв, Досто@вський; Ал#б'єв, Григ>р'єв, Зин>в'єв, Афан<сьєв, Євг+ньєва.

в) Після приголосних (за винятком шиплячих, р і ц) у суфіксах -єв, -єєв російських прізвищ: Л>мтєв, Медв+дєв, Матв@єв, Мендел@єв, Аракч+єв, Мац+єв, Плещ+єв, а також у болгарських прізвищах Б>тев, Дрмев і под.

г) Коли кореневому російському е в аналогічних українських коренях відповідає і (тобто на місці колишнього ь): Бєл%нський (пор. рос. белый і укр. білий), Лєск>в (лес — ліс), Р@пін (репа — ріпа), Пєшков (пешком — пішки), Стол@тов (лет — літ), Твердохл@бов (хлебхліб) та ін.

3. Російська літера ё в українській мові передається:

а) Сполученням літер йо на початку слова, у середині після голосних, а також після губних б, п, в, м, ф, коли ё позначає звукосполучення й+о: Бугай>в, Й>лкін, Воробй>в, Окай>лов, Соловй>в.

б) Через ьо в середині слова після приголосних, коли ё позначає сполучення м'якого приголосного з о: Алфь>ров, Король>в, Верь>вкін, Новось>лов, Ть>ркін; але в прізвищах, утворених від спільних для української і російської мов імен, пишеться е: Арт+мов, Сем+нов, Ф+доров та ін.

в) Через о під наголосом після ч, щ: Грач>в, Щипач>в, Хрущ>в, Лихач>в.

4. Російська літера и передається:

а) Літерою і на початку слова: Іван>в, Ігн<тьєв, Іс<єв та після приголосних у суфіксі -ін: Пшкін, Мічрін, Полшкін.

б) Літерою ї після голосного, апострофа і м'якого знака: В>їнов, Гр'їн, Ізма^лов, Іль^н.

в) Літерою и:

  • Після ж, ч, ш, щ, дж, ц перед приголосним: Г<ршин, Гщин, Дор>жин, Лчин, Ч_чиков, Ш_шкін, Щигл>в; це стосується й прізвищ інших народів: Абаш_дзе, Вашингт>н, Джигархан#н, Чингісх<н, Тажиб<єв, Цицер>н, Чиков<ні, але перед голосним пишуть і: Жі>но, Тиці<н.

  • У прізвищах, утворених від людських імен та загальних назв, спільних для української, російської та інших слов'янських мов: Бор_сов, Виногр<дов, Дан_лов, Казим_рський, Кир_лов, Кисель>в, Мир>нов, М_шкін, Одинц>в, Пивов<ров, Тихом_ров, але: Нік%тін, Нікол<єв, Філл%ппов тощо, вихідними для яких є імена, відмінні від українських.

  • У префіксах при-: Пр_швін, Прибитк>в, Прив<лов;

  • У суфіксах -ик-, -ич-, -иц-, -ищ-: Б@ликов, Г>лик, Кот+льников, Кртиков; Гн%дич, Григор>вич, Станюк>вич, Трубла@вич; Гол_цин, Пал_цин; Рад_щев, Тат_щев.

5. Російське ы передається літерою и: Рибак>в, Циганк>в, Черниш>в; Пташ_нський, Крут_х.

6. Суфікси слов'янських, переважно російських, прізвищ -ск(ий),-цк(ий) передаються відповідно через -ськ(ий), -цьк(ий): Маяк>вський, Мсоргський, Остр>вський; Гомул_цький, Город+цький.

7. Прикметникові закінчення російських прізвищ передаються так:

-ый через -ий;

-ий після твердого приголосного — через -ий, після м'якого приголосного — через -ій; -ая, -яя — через , : Б@лий, Г>рький, Кр<йній; Б@ла, Горов<, Кр<йня.

Закінчення -ой передається через -ой: Донск>й, Полєв>й, Тол-ст>й.

8. Апостроф у прізвищах пишеться після губних, задньоязикових і р перед я, ю, є, ї: Ал#б'єв, Ар+ф'єв, Водоп'#нов, Григ>р'єв, Зах<р'їн, Лук'#нов, Пом'ял>вський, Прок>ф'єв, Рум'#нцев, $р'єв; перед йо апостроф не пишеться: Соловй>в, Воробй>в.

9. М'який знак у прізвищах пишеться після д, т, з, с, ц, л, н:

а) Перед я, ю, є, ї: Дь#конов, Панкр<тьєв, Третьяк>в, Пол>зьєв, Уль#нов, Іль$шин, Ан<ньїн.

б) Перед приголосними: В>льнов, Коньк>в.

в) У кінці слова: С>боль, Лось.

Твердий кінцевий приголосний ц у прізвищах із суфіксом -ець пом'якшується: Скит<лець, Боров+ць, Глухов+ць.

!Увага. У неслов'янських прізвищах кінцеве ц тверде: Л%фшиц, М>ріц, Кл<узевіц.

Вправа 1. Запишіть російські прізвища українською мовою у дві колонки: 1) з буквою е; 2) з буквою є.

Мещанинов, Лермонтов, Авдеев, Эренбург, Немчинов, Серпилин, Тютчев, Исаев, Абдашев, Лесков, Орехов, Кудрявцев, Ветров, Озеров, Ваншенкин.

Вправа 2. Перепишіть речення. У прізвищах вставте потрібну літеру, поясніть її правопис.

1. Загальновідома близькість Шевченка, який був закоханий у поезію Пушк(і, и)на, Л(е, є)рмонова і схилявся перед Щ(е, є)др(і, и)ним, Гоголем і революційно-демократичною інтелігенцією того часу — Ч(е, є)рниш(е, є)вським, Добролюбовим, Н(е, є)красовим.2. Навіть за часів чорної реакції не можна було погасити полум'я правди, що палало в трудах С(е, є)ч(е, є)нова, Павлова, М(е, є)нд(е, є)л(е, є)єва, Т(і, и)м(і, и)ряз(е, є)ва. 3. Чи вартий той людського слова, хто відкидає, як сміття, діла Веласкеса й С(е, є)рова, Матейка й Р(е, є)піна життя? 4. Поет (О. Пушкін) з усією силою зненавидів не тільки Аракч(е, є)єва, а й аракч(е, є)євщину, як одно з найбридкіших явищ в історії людства. 5. Всім відомий такий тонкий і глибокий співець природи, як Пр(і, и)швін.

(З творів М. Рильського).

Вправа 3. Поясніть, чому ті самі букви в російських назвах Репино і Решетниково українською мовою передаються по-різному: Рєпіно і Решетниково? Чому українською мовою Пушкін, але Пущин, хоча російською однаково: Пушкин і Пущин?

Вправа 4. Запишіть прізвища та імена студентів вашої групи за алфавітом.

Вправа 5. Запишіть подані слова іншомовного походження у родовому відмінку, визначте їх рід і поясніть правопис.

Блок, кафе, радіо, арсенал, ательє, автомобіль, фізика, журі, феєрверк, бізнес, банк, пальто, какаду, сума, колектив, реєстрація, індустрія, досьє, сальдо, бюро, метал, клієнт, брутто, економіка, вексель, турне, транзит, таксі, система, режим, штраф, кіно, фільм, баланс, варіація, інновація, кашне, цистерна, тріумф, пілот, кольє, радіус, пріоритет, гімн, поні, ідеал, кіоск, клініка, парі, гіпербола, адміністратор, візаві, спирт, шифр, диплом, брокер, маркетинг, попурі.


 
 

Цікаве

Загрузка...