WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Правопис слів іншомовного походження - Реферат

Правопис слів іншомовного походження - Реферат

Коли іншомовне е на початку слова вимовляється в українській мові як звукосполучення й+е, воно передається літерою є: Євр>па, європ+єць, єн>т, @ресь; @мен, Євфр<т, Євр<зія.

Є пишеться також після апострофа, е, і, й, ь: бар'@р, п'єдест<л, конв+єр, феєрв+рк, абітурі@нт, паці@нт; Ді@го, Трі@ст, Сь@рра-Ле>не.

Але після префіксів і споріднених з ними елементів пишеться е: діел+ктрик, рееваку<ція, реемігр<ція та ін.

У слові траєкт>рія пишеться є, а у словах про+кт, про+кція й подібних — е.

Вправа 1. Перепишіть слова і вставте, де потрібно, пропущені букви або апостроф. Поясніть правопис слів.

Р...шел...є, Ц...ц...рон, Т...ц...ан, Вандрі...с, Фе...рбах, П...ємонт, Барб...юс, К...юв...є, Н...ютон, Мол...єр, Рос...іні, Рус...о, Лес...інг, Монтеск...є, Лавуаз...є, Руж...є, Тор...іч...ел...і, Верг...лій, Гал...лей, Гр...г, Д...дро, К...пл...нг, Паган...ні, У...тмен, Хем...нгуей, Шексп...р, Ш...л...ер, Пал...адій, Бокач...о, Гр...м... .

Вправа 2. Запишіть слова українською мовою. Поясніть написання літер и та і. Утворіть, якщо можливо, від поданих слів похідні.

І. Дизайн, акциз, амортизационный, аукцион, базис, трикотаж, инфинитив, бистро, лизинг, график, косинус, габарит, гербициды, депозит, дискета, дефицит, идентификационный, гравировальный, диспетчер, гиперинфляция, кредитный, калорифер, джинсы, карантин, инцидент, диапазон, динамика, клиринг, лабиринт, кондиционер, ратификация, синдикат, цистерна, экипирование, максимум, экспроприированный, Сицилия, Тициан, ритуал, ажио, контингент.

ІІ. Плюрализм, периферийный, консорциум, карниз, керосин, синтез, дизель, муниципальный, пансион, кодификационный, миксер, ликвидность, экспозиция, дилер, инвентаризация, гуманизм, дезинтеграция, сертификат, рефрижератор, маркетинг, легитимный, консорциум, крепдешин, номинал, радиатор, линолеум, консалтинг, инжиниринг, инициатор, Аргентина, Мадрид, Чикаго, Алжир, Британия, Пакистан, тираж, казино, аудитор, приоритет, привилегированный, дилемма.

● Поясніть значення підкреслених слів і складіть з ними речення.

Вправа 3. Перепишіть речення. Підкресліть запозичені слова і поясніть правопис літер и та і.

1. Внутрішні фактори охоплюють індивідуальні і професійні здібності людей, які стають на шлях підприємницької та комерційної діяльності. 2. Уряд країни проводить активну політику, яка спрямована на підтримку і розвиток кооперації, що існує нині між великими фірмами і малими підприємствами. 3. Комерційні та підприємницькі структури зацікавлені у факторингових та лізингових угодах, оскільки завжди відчувають гостру нестачу готівки. Лізинг — це метод зростання ефективності економіки, який дає можливість вижити і великим і дрібним підприємствам, що потрапляють у скрутне фінансове становище і не можуть робити великі капіталовкладення. 5. Інсайдер — це особа, яка володіє конфіденційною діловою інформацією завдяки своєму службовому становищу, і саме тому вона не може укладати контракти і консультувати третіх осіб.

(З газет).

Вправа 4. Прочитайте і запишіть іншомовні власні назви. Поясніть в них правопис літер и, і, е, є.

Китай, Вашингтон, Греція, Венеція, Іспанія, Ібсен, Палестина, Атлантика, Фауст, Шоу, Париж, Рига, Рим, Голсуорсі, Лавуазьє, О'Генрі, Гюго, Гете, Рив'єра, Монтеск'є, Мюнхен, Готьє, Мольєр, Ньютон, Данте, Гойя, Есхіл, Еквадор, Флобер, Лютер, Гаага, Горн, Франція, Шиллер, Фейєрбах, Віардо, Оссіан, Ніл, Дідро, Анрі, Флорида, Корсика, В'єтнам, Кельн, Дельфи, Вавилон, Мюллер, Рафаель, Буало, Россіні, Рюген.

Вправа 5. Перепишіть текст, підкресліть слова іншомовного походження, поясніть їх правопис. З'ясуйте значення виділених слів.

Зовнішні відносини в економічному житті кожної країни відіграють неабияку роль.

Основними принципами торговельної політики будь-якої держави повинні бути:

  1. міжнародний поділ праці замість автаркії;

  2. конкуренція у світовому масштабі замість зведення торгових бар'єрів;

  3. вирівнювання інтересів замість конфронтації.

Дотримання цих принципів забезпечить значне розширення економічного та виробничого співробітництва між країнами. Чимало держав проводять також ліберальну політику зовнішньої торгівлі, зменшуючи мито та знімаючи певні обмеження зовнішньої торгівлі.

Інтеграція у світову економіку — складний процес, який вимагає взаємного пристосування країн не лише в економічній, а й в інших сферах (суспільній, культурній, науковій тощо).

(З журналу).

Вправа 6. Запишіть слова іншомовного походження і правильно вставте літери и та і, поясніть правопис слів.

С...мптом, ф...нанси, економ...ка, такт...чний, д...пломант, рекомендац...йн...й, ...дент...чн...й, ор...г...нал, екв...валент, кред...т, гр...ф, л...нгв...ст...ка, ...нформат...ка, експер...мент, теор...я, каз...но, б...знесмен, р...тор...ка, д...ференц...йн...й, аналог...ія, гарант...я, вар...ант, ...м...грац...я, еп...лог, ...люстрац...я, л...м...тувати, ф...ксувати, асоц...ац...я, акред...тац...я, маркет...нг, д...лер, л...з...нг, маг...стр, ауд...т, арб...траж, стат...ст...ка, естет...ка, еск...з, ст...ль, ф...рма, педагог...ка, юр...ст, ф...л...ал, с...стема, пер...од...ка, м...н...стр, к...ловат, кл...н...ка.

Вправа 7. Перепишіть текст, визначте стиль та основні реквізити документа. Знайдіть слова іншомовного походження, поясніть правопис голосних в них.

Заступнику директора

Інституту української мови

Гальченку О. М.

Доповідна записка

23.02.99 м. Київ

Згідно з розпорядженням Міністерства освіти і науки України лексикографічним відділом підготовлені матеріали до нового "Українсько-російського словника економічних термінів".

Інформаційно-обчислювальний центр Інституту у зв'язку з великою кількістю фактичного та ілюстративного матеріалу перевантажений. Для якісного укладання і видання словника виникла необхідність залучення інших комп'ютерних центрів для машинної обробки матеріалів. Цю роботу ефективно виконає обчислювальний відділ Інституту кібернетики Академії наук України.

Прошу узгодити це питання з Інститутом кібернетики.

Завідувач відділу (підпис) О. С. Михальченко.

АПОСТРОФ

Апостроф у словах іншомовного походження пишеться перед я, ю, є, ї:

  1. Після приголосних б, п, в, м, ф (губних), г, к, х (задньоязикових), ж, ч, ш (шиплячих) та р: п'єдест<л, інтерв'$, прем'@р, торф'ян_й, миш'#к, кар'@ра; Рив'@ра, Барб'@, Руж'@, Фур'@.

  2. Після кінцевого приголосного префікса: ад'$нкт, ад'ют<нт, ін'@кція, кон'юнктра.

Апостроф не пишеться:

  1. Перед йо: курй>з, серй>зний.

  2. Коли а, у позначають пом'якшення попереднього приголосного перед а, у: бязь, бюдж+т, бюр>, фюзел#ж, рюкз<к, рюш; Барб$с, М$ллер, Гюг>, Кюв'@, Р$дберг.

М'ЯКИЙ ЗНАК

Знак м'якшення (ь) у словах іншомовного походження пишеться після приголосних д, т, з, с, л, н:

а) Перед я, ю, є, ї, йо: адь$, атель@, марсель@за, міль#рд, бульй>н, вінь@тка, Лавуазь@, Жузь@, Моль@р, Ньют>н, Рень@.

б) Після л перед приголосним відповідно до вимови: фільм, альбатр>с, Н+льсон, але: залп та ін.


 
 

Цікаве

Загрузка...