WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Правопис слів іншомовного походження - Реферат

Правопис слів іншомовного походження - Реферат

2) Початкове іе (hie) передається через іє: ієр<рх, ієр<рхія, ієр>гліф, але: єзу^т, @на, @на (грошова одиниця Японії), Єрусал_м.

Початкове je передається через є: @всен, @сперсен.

3) Початкові іо, , jo передаються через іо, коли в українській мові вони вимовляються як два склади: іон, іоніз<тор, Іон%чне м>ре; через йо, коли вони вимовляються як один склад: йод, й>та, Йорд<нія, Нью-Й>рк, Й>сип та ін.

4) І, у (а також u німецького дифтонга еu) в позиції між двома голосними (в іноземній мові) в загальних назвах звичайно передаються окремим знаком: конв+єр, ло#льний, пле#да, ро#ль, сакво#ж, секв>я, фа#нс, феєрв+рк, але: Гав<йї, Г>йя, Сав>йя, Фейєрб<х; також м<йя (народність), фой@.

5) Залежно від позиції та вимови в українській мові і, у (ігрек) передаються також літерами і, ї та и.

А) І в словах іншомовного походження пишеться:

1) На початку слова: ід+я, інстркція, інтернаціон<льний; Індія, Ісп<нія; Ібсен, Ізаб+лла.

2) Після приголосного перед голосним, є та й: гені<льний, діал+ктика, матері<л, клі@нт, гі@на, революціон+р, р<діус, р<дій, трімф, ауді@нція, Віард> та ін.

І в середині слова перед голосним іноді переходить у й: бар'@р, курй>з, серй>зний, ар'єрг<рд, кар'@ра, п'@са.

Іа в кінці слова передається через ія: арт+рія, індстрія, іст>рія, х%мія.

3) Після приголосних перед наступними приголосними і в кінці слова в особових іменах і географічних назвах: К<прі, Лісаб>н, Міссіс%пі, Нагас<кі, П>ті, С>чі, Сев%лья, С%дней, Грімм, Росс%ні, Д%зель, лісаб>нський.

!Увага. Власні імена, які стали загальними, пишуться за правилами правопису загальних назв іншомовного походження: д_зель, хоча Д%зель.

4) Після приголосних у кінці невідмінюваних слів: мерс%, пар%, такс%, жур%, кол%брі, візав%, пар%.

5) Перед наступним приголосним у таких невідмінюваних словах, як гр<тіс, піан%симо й под.

6) Після приголосних б, п, в, м, ф, г, к, х, л, н перед наступним приголосним (правило "десятки"): б%знес, піл>т, вібр<ція, акад+мік, фін<нси, гр<фік, гімн, кін>, арх%в, х%мія, літератра, респбліка, комун%ст, н%ша.

! Увага. У ряді слів іншомовного походження, які давно засвоєні українською мовою, після б, п, в, м, ф, г, к, х, л, н відповідно до вимови пишеться и: бурм_стер (але бургом%стр), в_мпел, єх_дна, імб_р, кипар_с, лим<н, м_ля, мирт, н_рка, спирт, хим+ра та ін.).

И пишеться також у словах, запозичених зі східних мов, переважно тюркських: башк_р, г_ря, калм_к, киндж<л, кис+т, кишл<к, а також у словах церковного вжитку: ди#кон, єп_скоп, єпит_мія, єпитрах_ль, камил<вка, м_тра, митропол_т, христи#нство та ін.

Б) Ї(ї) пишеться після голосного: проз<їк, моз<їка, на^вний, ру^на, Ка^р, Єне^да, Ізма^л.

Але в складних словах, в яких перша частина закінчується голосним, на початку другої частини пишеться і: староіндійський, новоірл<ндський; так само і пишеться після префікса, що закінчується на голосний або приголосний: доістор_чний, антиістор_чний, поінформув<ти; безід+йний, дезінф+кція, дезінформ<ція тощо.

В) И в словах іншомовного походження пишеться:

  1. У загальних назвах після приголосних д, т, з, с, ц, ж (дж), ч, ш, р перед наступним приголосним (правило "дев'ятки"): д_зель, дин<мо, дисципл%на; інститт; зигз<г; фіз_чний; сист+ма, ситу<ція; цист+рна, ц_фра; реж_м, дж_нси, джиг%т; речитат_в; ш_рма, шифр; бриг<да, риф, ф<брика.

  2. У географічних назвах з кінцевим -ида, -ика: Атлант_да, Ант<рктика, рктика, фрика, Б<лтика, К>рсика, М+ксика.

  3. У географічних назвах після приголосних ж, ч, ш, щ, дж, ц: Алж_р, Вашингт>н, Вірдж_нія, Жир>нда, Л+йпциг, Цинд<о, Чик<го.

Але перед голосним і в кінці слова пишеться і: Віш%, Шіофок.

  1. У географічних назвах із звукосполученням -ри- перед приголосним (крім j): Р_га, Рим, Пар_ж, Брит<нія, Мадр_д, Ц$рих, але: встрія, Ріо-де-Жан+йро.

  2. У ряді інших географічних назв після приголосних д, т та в деяких випадках згідно з традиційною вимовою: Адд_с-Аб+ба, Аргент_на, Братисл<ва, Браз_лія, Єг_пет, Єрусал_м, Палест_на, С_рія, Сиц_лія, Скандин<вія, Тиб+т та в похідних від них: аргент_нець, аргент_нський та ін.

  3. У словах, запозичених з французької мови, після шиплячих ж, ш пишеться у: брошра, жур%, парашт, а також у словах парфми, парфум+рія.

  4. Е передається літерою е: екв<тор, екзамен<тор, іде<л, силу+т, те<тр, фает>н, філ+; Есх%л.


 
 

Цікаве

Загрузка...