WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Основні правила переносу - Реферат

Основні правила переносу - Реферат

Реферат на тему:

Основні правила переносу

Розрізняють орфографічні й технічні правила переносу.

Щодо орфографічних правил переносу слід враховувати таке: частини слів з одного рядка в інший переносяться за складами: до-р>-га, рі-к<, з>-шит, ко-л>-дязь, са-дів-н_к, Х<р-ків.

В українській мові можна довільно переносити слова за складами: Дні-пр> й Дніп-р>, Оле-кс<ндра й Олек-с<ндра, се-стр< й сест-р<, укра^н-ський і укра^нсь-кий.

При цьому слід запам'ятати, що не можна:

1) Розривати сполучення літер дж, дз, які позначають один звук:г-дзик, бджо-л<, хо-дж.

Якщо дж і дз належать до різних морфологічних частин слова, то їх можна розривати: під-жив_ти, над-звич<йний.

2) При переносі складних слів залишати в кінці рядка початкову частину другої основи, якщо вона не становить складу: багато-ступ%нчастий (а не багатос-туп%нчастий), п'яти-гр<нний (а не п'ятиг-р<нний), далеко-сх%дний (а не далекос-х%дний).

3) Розривати ініціальні абревіатури, а також абревіатури комбіновані, які складаються з ініціальних скорочених цифр: АЕС, ГАЗ-24, МАГАТЕ, МАЗ-105.

4) Відривати приголосну від кореня: в_-йти (а не в_й-ти), в_-словити (а не в_с-ловити) тощо.

5) При переносі відокремлювати від попередньої букви апостроф і м'який знак: бур'-#н (а не бур-'#н), п<ль-ці (а не п<л-ьці), бл_зь-ко (а не бл_з-ько).

6) Одну літеру переносити і залишати в попередньому рядку: ака-д+мія (а не а-ка-д+мія), олі-в+ць (а не о-лів+ць).

При технічних правилах переносу не можна:

1) Переносити прізвища, залишаючи в кінці попереднього рядка ініціали або інші умовні скорочення, які до них відносяться: Т. Г. Шевч+нко (а не Т. Г. // Шевч+нко), гр. Борис+нко (а не гр. // Борис+нко), акад. (доц., проф.) Гончар+нко (а не акад. (доц., проф.) // Гончар+нко), тов. Кот$к (а не тов. // Котюк).

Проте коли імена, звання тощо подаються повністю, то прізвище, а також по батькові можна переносити.

2) Відривати скорочені назви мір від цифр, до яких вони належать: 1998 р. (а не 1998 // р.), 20 га (а не 20 // га), 15 см (а не 15 // см), 8 г (а не 8 // г).

3) Відривати й переносити граматичні закінчення, з'єднані з цифрами через дефіс: 2-й (а не 2- // й), 5-го (а не 5- // го), 15-му (а не 15- // му) та ін.

4) Розривати умовні (графічні) скорочення типу вид-во, і т. д., і т. ін., т-во і под.

5) Переносити в наступний рядок розділові знаки (крім тире), дужку або лапки, що закривають попередній рядок, а також залишати в попередньому рядку відкриту дужку або відкриті лапки.

Вправа 1. Перепишіть текст і позначте рискою у словах усі можливі переноси.

Навчання — ось що зараз потрібне молодій людині. Навчатись треба завжди. До кінця життя не лише вчили, а й учились всі найвидатніші вчені. Потрібно пам'ятати, що найсприятливіший вік для навчання — молодість. Саме в молодості, в дитинстві, в отроцтві, в юності розум людини найбільш сприйнятливий. Сприйнятливий до вивчення мов (що вкрай важливо), до математики, взагалі до засвоєння знань і розвитку естетичного, що стоїть поряд із розвитком моральним і почасти його стимулює.

Умійте не витрачати часу на дрібнички, на "відпочинок", що іноді втомлює більш, ніж найважча робота, не заповнюйте свій світлий розум каламутним потоком бездумної і безцільної "інформації". Бережіть себе для навчання, для набуття знань та навичок, які лише в молодості ви зможете засвоїти легко й швидко.

(За Д. Лихачовим).

Вправа 2. Випишіть слова у три колонки: 1) ті, які не можна переносити (аваль); 2) ті, при переносі яких можна залишати дві перші букви (ін-новація); 3) ті, при переносі яких можна залишати три перші букви (оде-ський). Якщо у слові можливі два варіанти переносу, записуйте його в різні колонки (рі-зний, різ-ний).

І. Держава, пільги, юнацький, бухгалтерія, якість, нам'яти, сигнальний, денний, безіменний, розорати, надісланий, мною, поглиблений, курс, отож, наскрізний, відбутися, постійний, ущент, підвищення, розв'язує, якийсь, дозволити, розклад, сенсаційний, бур'ян, ґудзик.

ІІ. Зв'язаний, майно, гайок, гайка, зайшов, денний, майор, синька, життя, оса, щоб, мовби, тобто, щасливий, навпростець, оазис, підзвітний, альбатрос, об'єктив, тестувати, крамниця, відтворення, наслідувати, позбавити, наступати, задзижчати, яничар, інструмент, інфраструктура.

Вправа 3. Перепишіть слова і позначте рискою всі можливі переноси у нижчеподаних словах. Які є застереження до основного правила переносу частин слова?

І. Ходжу, підприємство, юнацький, Альохін, прослужити, нежданий, відзначений, сходження, підземний, вібрування, саджанці, синька, покладати, зів'ялий, відновлений, аеропорт, аграрний, менеджмент, відшкодування, зустріч, проблемний, брутто, авіація, розірваний, навчений, щохвилини, виробництво, навстіж.

ІІ. Їжджу, застелити, маркетинг, призвати, раджусь, відробити, підживлення, кукурудза, підзеленити, зруйнований, піджак, подзьобаний, надзвичайний, іони, іонний, надто, анітрохи, заощаджений, зекономлений, представництво, аудиторія, транспортний, застосування, Дніпро, вдосвіта, словник, щоправда, таксаційний.

Вправа 4. Сформулюйте основні правила переносу частин слова. Кожне з цих правил проілюструйте п'ятьма прикладами.

Вправа 5. Поясніть, чому подані переноси частин слів небажані? Наведіть 10 прикладів різного переносу слів.

Пром-чати, лізин-говий, поз-начити, нас-тупати, ро-зпечатувати, перес-микувати, зас-тупитися, нас-крізний, неп-риборканий, пос-кладовий, прос-трочений, вит-рати, перек-ладач, нев-ладний, знай-мо.

Вправа 6. Перепишіть слова і виправте, де це потрібно, помилки у переносі слів.

Термос-тійкість, складот-ворчий, тех-обслуговування, далекосхідний, чугуноп-лавильний, вузько-професійний, земле-трус, поліетиленовий, лісос-плав, півх-вилини, До-нбас.

Вправа 7. Сформулюйте технічні правила переносу, використовуючи подані нижче приклади. Згрупуйте їх у дві колонки: 1) не можна переносити; 2) можна переносити.

Т. Г. // Шевченко, Леся // Українка, Іван // Якович Франко, гр. // Степанченко, доц. // Грінчишин, академік // Амосов, 1999 // рік, 1999–2000 н. // р., 15 // г, та // ін., т // -во, Анатолій Федорович // Павленко, ХХІ // століття, професор // Януш, ОО // Н, 30 // см3, 30 // куб. см, 150 // гектарів.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Антисуржик: Вчимося ввічливо поводитися і правильно говорити. — Львів, 1994. — 150 с.

 2. Бабич Н. Д. Основи культури мовлення. — Львів, 1990. — 232 с.

 3. Бабич Н. Д. Ділова українська мова. — Чернівці, 1996.

 4. Білоусенко П. І., Арешников Ю. О., Віляр Т. М.та ін. Учіться висловлюватися. — К., 1990. — 275 с.

 5. Вихованець І. Р. Граматика української мови. — К., 1993. — 368 с.

 6. Вступний розмовно-інтенсивний курс з української мови: Для студентів Інституту міжнародних відносин. — К., 1992.

 7. Жлуктенко Ю. А. Изучаем украинский язык: Самоучитель. — К., 1996. — 223 с.

 8. Исиченко Ю. А. Самоучитель украинского языка. — К., 1993. — 287 с.

 9. Коваль А. П. Ділове спілкування. — К., 1992. — 270 с.

 10. Коваль А. П. Культура ділового мовлення. — К., 1974. — 224 с.

 11. Культура української мови: Довідник / За ред. В. Русанівського. — К., 1990. — 304 с.

 12. Ладоня І. О. Українська мова: Навч. посібник для молодих спеціалістів вищ. навч. закладів. — К., 1993. — 143 с.

 13. Лісна О. О. Вивчаємо українську мову самостійно: Навч. посібник. — К., 1992. — 160 с.

 14. Марахова А. Ф. Мова сучасних ділових документів. — К., 1981. — 140 с.

 15. Молдованов М. І., Сидорова Г. М. Сучасний діловий документ. — К., 1992. — 396 с.

 16. Нелюба А. Теорія і практика ділової мови. — К., 1997. — 105 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...