WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Вживання великої літери - Реферат

Вживання великої літери - Реферат

Вправа 4. Перекладіть тексти українською мовою і запишіть їх. Поясніть вживання малої та великої літер.

1. Юрий Каныгин — доктор экономических наук, профессор, член Союза журналистов Украины. Окончил экономический факультет Московского университета. Работал заведующим кафедрой Хабаровского политехнического института, ученым секретарем Сибирского отделения АН СССР по гуманитарным наукам. С 1976 года живет в Киеве, где возглавлял отдел научного потенциала Института кибернетики им. В. М. Глушкова, отдел социального интеллекта Центра исследований научного потенциала и истории науки им. Г. М. Доброва НАН Украины.

Автор многочисленных научных и научно-популярных работ в области информатики, социологии, истории науки. Особенно широкий резонанс получили такие его публикации, как "Загадки интеллектуального бытия" (1977), "Откуда есть пошла наука русская" (1980), "Кибернетика в жизни общества" (1985), "Что такое информатика" (1989), "Информационная природа НЛО" (1991), "Путь ариев: Украина в духовной истории человечества" (1996) и др.

2. "До революции обязательным, к примеру, было ежегодное паломничество в Киев, посещение Печерского, Михайловского монастырей, а также Почаевской лавры.

— И Софийской, — попытался подсказать я.

— Нет, — возразил Гуру, — Софийская лавра не обладает той духовной силой. Она создана по княжескому замыслу, а Печерская и Почаевская — по Божьему. Над Печерской лаврой, над пещерами, где лежат 15 славянских духовидцев, сияет негасимый свет. Он виден духовным взором. Этот свет — спасение для Киева. Особенно теперь, когда нет соборной Успенской церкви, взорванной современными вандалами 3 ноября 1941 г. Здесь хранились мощи первого митрополита Киевского и главная святыня — чудотворная икона Успения Пресвятой Богородицы. Ряд других святых икон. И это все в воздух! Непостижимо, страшно, нелепо".

(З кн. Ю. Канигіна "Шлях аріїв: Україна в духовній історії людства").

● Зразками яких функціональних стилів є подані тексти? Назвіть їхні ознаки.

Вправа 5. Перепишіть текст і замініть, де потрібно, малу букву великою.

Рівненська (о)бласть розташована на (п)оліській (р)івнині (в)олинського (п)лато, яке густо посічене річками. Найбільші з них — (п)рип'ять та її притоки (г)оринь і (с)тир. Є багато озер, особливо на (п)оліссі, серед яких найповноводніше (б)іле, (с)омине, (н)обель. Ліси займають 38 відсотків території. Сім (п)івнічних районів області зазнали радіоактивного забруднення після аварії на (ч)орнобильській (а)(е)(с).

Перші сліди перебування людини — (п)ізній (п)алеоліт. У III—II ст. до (н).(х). та у ІІ—ІІІ ст. нової ери на території сучасної області жили ранньослов'янські племена (з)арубинецької та (ч)ерняхівської культур. У VI—VII ст. тут виникло об'єднання племен державного типу на чолі з (д)улібами-(в)олинянами. Знайдено поселення (ч)ерняхівської культури біля (в)арковичів і (п)ідлужжя (д)убнівськогор-ну, городища Х ст. У Х ст. ці землі входили до складу (к)иївської (р)усі-(у)країни. Визначну роль в історії краю відіграли (д)орогобуж і (п)ересопниця (нині села), які в ХІ—ХІІ ст. були центрами (у)дільних князівств. На (р)івненщині творилися (є)вангелії: "(д)убнівське" (1539—68), "(д)орогобузьке" (1556—61) та "(п)ересопницьке (є)ванглія" (1556—61). На останньому в 1991 р. складав (п)рисягу екс-(п)резидент (у)країни Л. Кравчук. На честь цієї книги в с. (п)ересопниця споруджено пам'ятник.

Сучасна (р)івненщина входила до (г)алицько-(в)олинського (к)нязівства. Після його розпаду в 1457 опинилася під владою (л)итви. Із прийняттям (л)юблінської (у)нії в краї розпочинається (п)ольська експансія. В 70-х роках XVI ст. (о)стріг здобув славу "(в)олинських (а)фін": він став важливим політичним, економічним і культурним центром. У (д)ермані, (о)строзі, (д)убні в 1630—36 відбувалися повстання селян. Значно активізувався (н)ародний (р)ух під час (в)извольної (в)ійни в 1648—54 рр. Повстання в ті часи охопили всю (р)івненщину. Біля с. (п)ляшева нинішнього (р)адивилівського р-ну влітку 1651 відбулася (б)ерестецька (б)итва між (к)озацьким (в)ійськом Б. Хмельницького та (п)ольською (а)рмією.

За (а)ндрусівською (у)годою (1667) край продовжує залишатися у складі (п)ольщі. З 1793 — під владою (р)осії. За (р)изькою (у)годою (1921) (р)івненщина відійшла до (п)ольщі у складі (в)олинського (в)оєводства. У 1939 — приєднана до (с)(р)(с)(р).

(Україна: Путівник. — К., 1993).

Вправа 6. Запишіть назви відомих в Україні (у Києві):

а) вищих навчальних закладів, бібліотек, архівів, спортивних споруд;

б) церков, пам'яток історії й архітектури, пам'ятників;

в) музеїв, театрів, філармоній, видавництв;

г) готелів, ресторанів, кафе, магазинів, туристичних агентств, бюро, курор тів і санаторіїв;

д) банків;

е) державних установ (міністерств, комітетів), іноземних представництв.

● Поясніть вживання великої та малої літер, а також лапок.

Вправа 7. Перепишіть текст. Поясніть вживання великої літери.

Директора заводу Директорові ЗАТ

"Металопобутконструкція" "Донбас-металбрухт"

п. Миронюка М. П. п. Клименку З. Т.

2 жовтня 1996 р. факс (06441)524217

ФАКС

Згідно з договором поставки № 2/17 від 14 лютого 1996 рокуВи повинні провести розрахунок за ______________________ в сумі

___________________ грн. ________ коп. _________числа. Просимо

(сума цифрами та прописом)

терміново зробити переказ грошей на наш розрахунковий рахунок_________________ .

Р/S. Якщо на час надходження факсу Ви вже переказали гроші на наш розрахунковий рахунок, ми висловлюємо подяку.

● З'ясуйте, які реквізити використовуються при написанні факсу.

Вправа 8. Перекладіть з російської на українську мову подані звороти ділового стилю. Використовуючи їх, складіть лист-привітання Вашим колегам чи партнерам.

Хотим поздравить Вас...

Примите мои искренние поздравления по поводу...

Поздравляем Вас с большим успехом...

Искренне поздравляю Вас с избранием на пост...

Поздравляем Вас с приятным событием — ...

От имени руководства поздравляем Вас с юбилеем и надеемся, что Вы будете работать у нас еще много лет.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Антисуржик: Вчимося ввічливо поводитися і правильно говорити. — Львів, 1994. — 150 с.

 2. Бабич Н. Д. Основи культури мовлення. — Львів, 1990. — 232 с.

 3. Бабич Н. Д. Ділова українська мова. — Чернівці, 1996.

 4. Білоусенко П. І., Арешников Ю. О., Віляр Т. М.та ін. Учіться висловлюватися. — К., 1990. — 275 с.

 5. Вихованець І. Р. Граматика української мови. — К., 1993. — 368 с.

 6. Вступний розмовно-інтенсивний курс з української мови: Для студентів Інституту міжнародних відносин. — К., 1992.

 7. Жлуктенко Ю. А. Изучаем украинский язык: Самоучитель. — К., 1996. — 223 с.

 8. Исиченко Ю. А. Самоучитель украинского языка. — К., 1993. — 287 с.

 9. Коваль А. П. Ділове спілкування. — К., 1992. — 270 с.

 10. Коваль А. П. Культура ділового мовлення. — К., 1974. — 224 с.

 11. Культура української мови: Довідник / За ред. В. Русанівського. — К., 1990. — 304 с.

 12. Ладоня І. О. Українська мова: Навч. посібник для молодих спеціалістів вищ. навч. закладів. — К., 1993. — 143 с.

 13. Лісна О. О. Вивчаємо українську мову самостійно: Навч. посібник. — К., 1992. — 160 с.

 14. Марахова А. Ф. Мова сучасних ділових документів. — К., 1981. — 140 с.

 15. Молдованов М. І., Сидорова Г. М. Сучасний діловий документ. — К., 1992. — 396 с.

 16. Нелюба А. Теорія і практика ділової мови. — К., 1997. — 105 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...