WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Вживання великої літери - Реферат

Вживання великої літери - Реферат

10) Назви держав та автономних адміністративно-територіальних одиниць, причому, якщо назва складається з кількох слів, усі пишуться з великої літери: Респбліка Білорсь, Кар+льська Автон>мнаРеспбліка, Кит<йська Нар>дна Респбліка, Кор+йська Нар>дно-Демократ_чна Респбліка, Респбліка П>льща, Корол%вство Б+льгія, Княз%вство Мон<ко.

У назвах автономних областей, округів, а також країв, районів, назв старого адміністративно-територіального поділу з великої літери пишеться тільки перше слово: Вол_нська >бласть, Краснод<рськийкрай, Нен+цький автон>мний >круг, Ст+панськийрай>н, Черк<ськестар>ство, Б+регівський>круг, Л>хвицькийпов%т, С>сницькас>тня та ін.

! Увага. Неофіційні назви держав, одиниць територіального поділу та образні назви географічних об'єктів пишуться з великої літери: Буков_на, В%нниччина, Закарп<ття, Пол%сся, Наддніпр#нщина, Славтич (Дніпро), Причорном>р'я, Рос%йськаФедер<ція та ін.

11) Назви державних, партійних, громадських, профспілкових та інших установ і організацій України та інших держав, причому з великої літери пишеться тільки перше слово: Збр>йніс_лиУкра^ни, Націон<льнагв<рдія, Центр<льнаупр<ваВсеукра^нськоготовар_ства"Просв%та"ім. Тар<са Шевченка, Верх>вний суд США тощо.

Це стосується й назв державних установ минулого: Держ<внадма, З+мськийсоб>р, Центр<льнар<да.

!Увага. У назвах найвищих державних установ України усі слова пишуться з великої літери: Верх>вна Р<да Укра^ни, Конституц%йний Суд Укра^ни, Кабін+т Мін%стрів Укра^ни.

12) Назви міністерств, їхніх головних управлінь, інших установ та організацій, що складаються з кількох слів, причому з великої літери пишеться тільки перше слово: Мініст+рство осв%ти і наукиУкра^ни, Націон<льний банк Укра^ни, Пал<та мір і вимірн_х пр_ладів, Цив%льний пов%тряний флот Укра^ни.

13) Офіційні назви установ місцевого значення, партій України та інших країн світу, міжнародних і закордонних професійних, громадських та інших організацій, в яких з великої літери пишеться тільки перше слово: Льв%вський обласн_й в%дділ охор>ни здоров'#, Черн%гівська облспоживсп%лка; Демократ_чна п<ртія Укра^ни, Лейбор_стськап<ртія Великобрит<нії, Укра^нська республік<нськап<ртія; Америк<нська федер<ція пр<ці, Г+льсінська сп%лка, Нар>днийрух Укра^ни, Австрал%йський конгр+с тред-юні>нів та ін.

14) Назви заводів, фабрик, комбінатів, шахт, виробничих об'єднань, підприємств, установ, наукових і навчальних закладів, кінотеатрів, театрів, парків культури та відпочинку тощо.

При цьому слід врахувати таке:

а) Якщо підприємство, установа, заклад і т. ін. мають символічну (умовну) назву, то початкове слово і перше слово взятої в лапки символічної назви пишуться з великої літери: Київський завод"Арсенал", Республіканське виробниче об'єднання "Поліграфкнига", Київська середня школа № 1 ім. І. Франка, Львівський військовий округ.

б) У назвах інститутів, академій, університетів, науково-дослідних установ, кінотеатрів, музеїв і т. ін. з великої літери пишеться тільки перше слово, незважаючи на те, що воно є родовим позначенням: Акад+мія нак Укра^ни, К_ївський націон<льний економ%чний університ+т, П<рк культри ім. М. Р_льського, Книжк>ва пал<та, Кіноте<тр ім. О. Довж+нка, Укра^нський поліграф%чний інститт ім. Ів<на Ф+дорова.

в) З великої літери пишеться перше слово складних назв типу: К_ївський буд_нок мод, Клуб письм+нників, Пал<ц урочистих подійі под.

15) Назви художніх і музичних творів, наукових праць, газет, журналів, історичних пам'яток тощо, в яких з великої літери пишеться тільки перше слово, а назва береться в лапки: по+ма "Гайд<маки", >пера "Нат<лка Полт<вка", п%сня "Сто^ть гора вис>кая", кіноф%льм "Т%ні забтих пр+дків", газ+та "К_ївський в%сник", журн<л "Нака і сусп%льство", істор_чна п<м'ятка "Сл>во о полк Ігоревім" та ін.

У подвійних складених назвах творів, газет та ін. з великої літери пишеться також перше слово другої назви: "Глит<й, або ж Павк", "Андр%й Солов+йко, або Вч+ніє світ, а невч+ніє — тьма".

16) Назви культових книг: Ап>стол, Б%блія, Єв<нгеліє, Кор<н, Псалт_р, Часосл>в, а також культових понять: Бог, Божа М<тір, Син Б>жий, Свят_й Дух та ін.

17) Назви вокзалів, станцій, портів, пристаней та ін.: К_ївськийвокз<л (у Москві), ст<нціяметр>"Контракт>вапл>ща", пр_станьРж_щів, порт Балакл<ва тощо.

18) Умовні назви будинків відпочинку, пансіонатів, кемпінгів, ресторанів, дитячих таборів, кав'ярень і под., які пишуться у лапках: буд_нок відпоч_нку "Ром<шка", пансіон<т "Мр%я", к+мпінг "Ор+л", рестор<н "Л_бідь" і под.

19) Назви пам'яток архітектури, замків, храмів тощо: Андрі^вськац+рква, Соф%йськийсоб>р, Хот_нськийз<мок, К_єво-Печ+рська л<вра.

20) Назви історичних подій, епох, війн, революцій, народно-визвольних рухів, повстань, знаменних дат тощо: Вел_ка францзькаревол$ція, еп>ха Відр>дження, Крив<ва нед%ля, Пар_зька комна, Льод>ве поб>їще, Міжнар>дний жін>чий день, Нов_й рік, День уч_теля, День незал+жності Укра^ни, Св#то Перем>ги.


 
 

Цікаве

Загрузка...