WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Система ситуативних завдань до уроків розвитку зв’язного мовлення (5-й клас) - Реферат

Система ситуативних завдань до уроків розвитку зв’язного мовлення (5-й клас) - Реферат

Реферат на тему:

Система ситуативних завдань до уроків розвитку зв'язного мовлення (5-й клас)

Серед пріоритетних методичних засобів формування мовленнєвих і комунікативних умінь на уроках української мови чільне місце належить ситуативним завданням, які повністю відповідають меті і змісту сучасної мовної освіти та комунікативно-діяльнісному підходу до навчання. В основу вивчення мови за цим підходом кладеться "принцип формування комунікативної спроможності в спілкуванні, отже, спілкування виступає метою, змістом і засобом навчання" [10; 143]. Останнім часом з'явилася значна кількість публікацій, присвячених окремим аспектам використання ситуативних завдань (дидактична сутність, методика використання — Шевцова Л., Шелехова Г.; ситуативні завдання як засіб формування умінь і навичок діалогічного мовлення — Глазова О., місце ситуативних завдань у системі вправ — Донченко Т., психологічні особливості мовленнєвих ситуацій — Крутій К. та ін.) [1; 3; 7; 8; 9]. Усе це засвідчує актуальність подальшої розробки методики використання ситуативних завдань на уроках української мови, надання їх застосуванню системного характеру.

Мета пропонованої наукової розвідки полягає в окресленні наукових засад побудови системи ситуативних завдань до уроків розвитку зв'язного мовлення для 5-го класу за чинними підручниками [6] та створенні такої системи .

Питання про мовленнєві ситуації, ситуативні завдання має солідну історію як у лінгвістиці, так і в методиці (лінгводидактиці). Але тлумачиться воно по-різному. Суперечливість підходів до ситуації криється, на думку вчених, у самій природі мовленнєвої комунікації [3; 80].

Під ситуацією маються на увазі обставини та умови комунікації, ставлення того, хто говорить, до того, хто слухає, загальна спрямованість висловлювання. Ситуація, в якій той, хто говорить, входить у мовлення за власною потребою, бажанням називається природною мовленнєвою ситуацією. Якщо ж дитина входить у мовлення з волі педагога, — ситуація більш умовна або навчальна, стимульована.

Отже, під мовленнєвою ситуацією більшість методистів розуміють таку динамічну систему взаємовідносин учнів, яка завдяки її відображенню в свідомості викликає потребу особистості в цілеспрямованій мовленнєвій діяльності і підтримує цю діяльність [4, 34].

Ситуативність як принцип навчання у загальних рисах означає, що все вивчення мови відбувається на основі і за допомогою ситуації (мовленнєвої ситуації).

До зазначеного вище слід додати, що "ситуації можуть визначатися такими провідними чинниками: соціальним статусом особи, її роллю як суб'єкта спілкування; діяльністю, яку особа виконує, та моральними критеріями. У навчанні спілкування необхідно

використовувати всі можливі види діяльності учнів і розвивати їхнє мовлення у зв'язку з ними[10; 120].

Принцип ситуативності реалізується у зв'язку з виконанням ситуативних вправ — таких мовленнєвих завдань, виконання яких залежить від характеру уявної (або умовної) мовленнєвої ситуації. Основною ознакою ситуативної вправи є наявність мовленнєвого стимулу, що викликає мовленнєву реакцію учня визначає вибір тієї чи іншої мовної одиниці.

Основним шляхом формування цих узагальнених (комунікативних) умінь є створення мовленнєвих ситуацій:

1) зорієнтованих на етап формування авторського задуму: а) які стимулюють бажання висловитись; б) викликають зриме уявлення про адресата мовлення;

2) ситуацій, що вводять учнів у саму лабораторію породження думки: а) що стимулюють процес творення монологу за наслідуванням; б) потребують конструктивної діяльності з елементами творчості; в) програмують побудову власних творчих вільних висловлювань (колективних, групових, індивідуальних).

Отже, під ситуативним завданням ми будемо мати на увазі такі завдання з розвитку мовлення, які чітко окреслюють ситуацію спілкування, називають усі складові її частини: тему, мету, адресата мовлення, мовця, обставини спілкування тощо.

Пропоновані завдання утворюють систему, яка входить до загальної системи розвитку мовлення п'ятикласників, закладеної в чинному підручнику.

Існує багато визначень системи, але всі вони містять указівку на те, що це сукупність елементів з певними зв'язками між ними, які утворюють своєрідну цілісність [2; 14]. Основними якостями пропонованої системи є її відкритий характер(змінне, непостійне число елементів, можливість внесення коректив), гетерогенність (неоднорідний склад компонентів, серед яких є ті, що стосуються сфери мови і мовлення, соціальні чинники), цілісність, ієрархічність тощо.

Як система, що має навчальний характер, вона характеризується наявністю мети, змісту, засобів навчання.

Мета системи ситуативних завдань — формування основних комунікативних умінь: орієнтуватися в умовах спілкування, планувати і створювати власні висловлювання відповідно до ситуації спілкування; добирати мовні засоби, які б відповідали окресленій мовленнєвій ситуації; коригувати висловлювання з урахуванням ситуації спілкування, тобто досягнення адекватності мовлення.

Зміст — основний зміст складають уроки розвитку зв'язного мовлення, на яких формуються уявлення про мовлення, особливості усного і писемного мовлення, види мовленнєвої діяльності, спілкування, до яких органічно як обов'язковий елемент входять ситуативні

завдання, отже, ситуативні завдання є змістовим компонентом уроків розвитку мовлення.

Підхід до проведення уроків має бути комунікативно-діяльнісний, який, з одного боку, створює умови для спілкування, засвоєння понять у процесі спілкування і з метою спілкування; а з іншого, — формує вміння у всіх видах мовленнєвої діяльності.

Методи — комунікативний, продуктивно-творчий: побудова висловлювань різного жанру, типу і стилю мовлення, зорієнтованих на конкретні умови спілкування.

Засоби — основним засобом виступають ситуативні завдання, які використовуються у певній послідовності з урахуванням теми, змісту, етапу уроку, підготовленості класу; допоміжними засобами виступають лексичні опори, таблиці, пам'ятки, які можуть застосовуватися учнями з середнім і низьким розвитком мовлення.

Уроки розвитку зв'язного мовлення

Урок "Загальне уявлення про мовлення і спілкування. Види мовленнєвої діяльності".

Мета: Формувати уявлення п'ятикласників про мовлення і спілкування, види мовленнєвої діяльності, ситуацію спілкування, вчити створювати висловлювання відповідно до ситуації спілкування.

Пропоновані завдання:

1. Користуючись опорними таблицями "Ситуація спілкування" та пам'яткою, зорієнтуватись у наступних ситуаціях спілкування, обміркувати тему, основну думку, форму (діалог чи монолог), тип мовлення, стиль вашого висловлювання, уявивши, що ви прийшли:

до шкільної бібліотеки, щоб записатись і взяти книги про тварин і ті, що потрібно прочитати за програмою 5 класу.

Адресат мовлення — шкільний бібліотекар (монолог чи діалог буде доречним у цій ситуації).

до однокласника, щоб переглянути новий відеофільм.

Адресат мовлення — твій однокласник.

— на класні збори, де вирішується питання про призначення старости.

Адресат мовлення — учні класу. Пам'ятка "Мовленнєва ситуація та її складові частини"

Автор — той, хто створює висловлювання, передає якусь інформацію для іншої людини. Якщо ти автор, — повернись обличчям до співрозмовника, усміхнись, лише тоді починай розмову.

Адресат — той, кому адресоване висловлювання, хто сприймає інформацію. Якщо ти адресат, уважно слухай автора, не перебивай.

Висловлювання обов'язково повинно мати тему — те, про що говориться. Вибери для себе конкретну тему, не відхиляйся від неї, не перестрибуй з однієї теми на іншу.

Висловлювання має свою мету — навіщо, для чого говориться. Визнач чітко для себе мету і прагни її досягти.

Зверни увагу на місце спілкування, на обставини. При розмові поважай інших, враховуй їх бажання, інтереси та настрій.

Якщо ти спілкуєшся письмово, то зверни увагу на свій почерк. Нехай він буде гарним, розбірливим, охайним.

Пиши грамотно, намагайся не допускати помилок. Подбай про образність своїх слів, зроби так, щоб вони "зазвучали".


 
 

Цікаве

Загрузка...