WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Реченнєвотвірний потенціал предиката “складатися” - Реферат

Реченнєвотвірний потенціал предиката “складатися” - Реферат

Критика. - 2001. - № 7-8);
3) референтність і конкретність речень цього типу дозволяє використання детермінантних поширювачів, які передають часову або просторову характеристику відношення, яке втілює предикатно-аргументний комплекс загалом, напр.: Сі київські дружини в ІХ і Х в. складалися з місцевих людей і з захожих варягів (Михайло Грушевський. Історія України-Руси. - К.: Наукова думка, 1994); ...Земства обслуговували сільську людність, в переважній більшості українську, а по містах була мішанина людности, і в деяких містах кількість українців ледве досягла 50%, при чому ці відсотки припадали на нижчі шари - дрібних крамарів та ремісників, а заможніша частина складалася з росян, на Південній Україні з греків, вірмен; крім того, у містах було багато жидів (Наталія Полонська-Василенко. Історія України.- Т. ІІ. - К.: Либідь, 1993. - С. 315).
Система парадигм речень, які належать до моделі 3, виявилася досить ємною. Граматичні перетворення речень цього типу охоплюють модифікації, пов'язані з:
1) категорією часу: характер партитивного відношення дозволяє вживання дієслова складатися у формі минулого часу: Воно [помешкання] складалося, як і сказано йому напередодні, з чотирьох кімнат, що з них одну займав постійний пожилець, а решта три були впродовж місяця до його розпорядження - на час відсутності дійсних господарів (Валеріян Підмогильний. Повість без назви, до того ж цілковито неймовірна, вигадана від початку до кінця автором, щоб показати сутичку деяких принципів, важливих для нашого дня і майбутнього // Валер'ян Підмогильний. Оповідання. Повість. Романи. - К.: Наукова думка, 1991); Щоб ці хутори та стоянки захистили від нападів ногайців, заповзятий Черкаський староста Дмитро Вишневенький у першій половині XVI століття на одному із дніпрових порогів спорудив фортецю - Січ, і спорядив її постійним гарнізоном, який складався із добровільців - вихідців з українських староста (Володимир Антонович. Петро Сагайдачний // сайт "Жираф": www.tech77.hypermart.net); 1999 року в познанському Національному музеї в рамках персональної виставки Зофії Кулік "Від Сибіру до Кіберії" мала експонуватися робота "І дім, і музей". Але до експозиції її не допустили. Змонтована до показу повна інсталяція складалася з двох частин: обеліска, що стояв посеред монументальної зали музею, та розвішаних на стінах збільшених фотографій чоловічих геніталій - сфотографованих фрагментів скульптур із колекції Ермітажу. Під ними було вміщено назви скульптур, сфотографовані там-таки, в санкт-петербурзькому музеї, - трьома мовами, з-поміж яких на першому місці й більшими літерами, природно, подавалися підписи російською мовою (Пьотр Пьотровський. Мистецтво згідно з політикою // Критика. - 2000. - № 11) або у формі майбутнього часу: В центральній частині диска планети складатимуться переважно з важких хімічних елементів, їхня середня густина досить велика (середня густина Землі - 5,6 г/см3 ) (Василь Івченко. Де твій двигун, Земле? // Урядовий кур'єр. - 1999. - 9 вересня (№ 168)). Серія "Українська модерна література" складатиметься з п'яти самостійних блоків, які підсумують досвід нашого літературного творення та становлення в ХХ столітті (Вступна стаття // Юрій Андрухович. Рекреації. Романи. - К.: "Час", 1997. - С. 5);
2) категорією способу: Року 1788 В.Капніст подав
Катерині II проект, що мав назву: "Положение, на каком может быть набрано й содержано войско охочих козаков". Це було б, на думку В.Капніста, окреме, фактично не зв'язане з російською армією козацьке військо з добровільців з командою, що складалася б із старшин-українців, обраних козаками (Наталія Полонська-Василенко. Історія України.- Т. ІІ. - К.: Либідь, 1993.- С. 266).
Регулярними виявилися також комунікативні видозміни речення:
1) актуалізаційні модифікації, пов'язані зі зміною порядку слів, напр.: У XV-XVI сторіччях лише чверть боярсько-шляхетських і рицарських родів становили верству "панів". З панів складалася Рада Великого Князівства - своєрідний передпарламент, а згодом і сейм держави (Пасько І.Т., Пасько Я.І. Громадянське суспільство і національна ідея (Україна на тлі європейських процесів. Компаративні нариси). - Донецьк: ЦГО НАН України, УКЦентр, 1999);
2) введення у структуру речення описових предикатів, функція яких у публіцистичних й офіційно-ділових текстах, на думку М.В.Всеволодової, полягає у підсиленні значущості повідомлюваного, наголошенні предикатного компонента [2, с. 444], напр.: Національна система середньої освіти в Україні має у своєму складі 21,6 тис. загальноосвітніх навчальних закладів, у т. ч. 14,9 тис. - у сільській місцевості (Система освіти України // Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України: www.education.gov.ua); Крім того, ми [представники концерну "Правекс"] добре володіємо всіма механізмами, оскільки в складі концерну "Правекс" є і власний банк, і страхова компанія, і холдінг, і юридичні, і брокерські фірми (Урядовийкур'єр. - 2000. - 29 лютого);
3) конверсивні структури, які відрізняються напрямом відношення, тобто тим, ціле чи частини обирає мовець як "вихідний пункт" повідомлення, напр.: Законодавство України про інформаційні агентства складають Конституція України, закони України "Про інформацію", "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", "Про телебачення і радіомовлення", "Про державну таємницю", цей Закон, інші законодавчі акти України, міжнародні договори в галузі свободи слова та інформації, ратифіковані Україною (Про інформаційні агентства. Закон України № 74/95-ВР від 28 лютого 1995 року) ? Законодавство України про інформаційні агентства складається з Конституції України, законів України "Про інформацію", "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", "Про телебачення і радіомовлення", "Про державну таємницю", цього Закону, інших законодавчих актів України, міжнародних договорів в галузі свободи слова та інформації, ратифікованих Україною.
Отже, відношення цілого і його складників може зазнавати у свідомості мовців різноманітних інтерпретацій, що знаходить відображення у функціонуванні трьох моделей речень з предикатом складатися. У мовленні кваліфікація складу предмета або явища об'єктивної дійсності залежить від комплексу чинників, з-поміж яких найважливішими виявилися реальний стан речей, знання мовця про світ, тематичні групи імен, що виступають обов'язковими компонентами речення. Широкий спектр ситуацій, які репрезентують висловлення з цим дієсловом, засвідчує практично необмежене його використання на позначення холо-партитивного відношення.
Список використаної літератури
1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. К.: Ірпінь: ВТФ "Перун", 2001.
2. Всеволодова М.В. Теория функционально-коммуникативного синтаксиса. М.: Изд-во МГУ, 2000. 502 с.
3. Маркарова Т.С. Конструкции с предикатами, выражающими отношения "часть - целое" в современном русском языке. Дисс. … канд. филол. наук. М., 1996.
4. Олійник О.О. Абстрактно-авторські речення в художньому мовленні. Дис. … канд. філол. наук. Ізмаїл, 1999.
5. Падучева Е.В. Референциальніе аспекты семантики предложения // Изв. АН СССР. СЛЯ. 1984. № 4.
6. Русская грамматика. Т. I. М.: Наука, 1980.
7. Словник української мови / За ред. акад. І.К.Білодіда: В 11-ти т. Т. ІХ. К.: Наукова думка, 1978.
8. Цейтлин С.Н. О выражении конкретности - абстрактности в русском языке // Функциональный анализ грамматических категорий. Л.: ЛГПИ, 1973.
9. Шмарина В.И. Универсальное высказывание и лингвистические средства его выражения: Автореф. дисс. … канд. филол. наук. М., 1975. 19 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...