WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Реченнєвотвірний потенціал предиката “складатися” - Реферат

Реченнєвотвірний потенціал предиката “складатися” - Реферат

спадковості. - К.: Наукова думка, 1969. - С. 7).
2) характеристики абстрактного імені на позначення загальнофілософського поняття: Розумне життя Землі складається з окремих індивідуумів. Кожен з них, народжуючись, одержує свою свідомість (Наталя Конотопець. Душа речей. Фантастична повість // сайт "Жираф": www.tech77.hypermart.net); Суспільство охоплює різноманітні процеси, стосунки між людьми і складається з певних соціальних інститутів (Філософія: Навчальний посібник / За ред. І.Ф.Надольного. - К.: Вікар, 1997. - С. 340).
3) структури абстрактних імен-назв спеціальних наукових понять: Біосфера неоднорідна і складається з відносно невеликих цілісних і стійких елементів (болота, водойма, поля, луки, ліси) (Там само, с. 350). Як і будь-яке системне утворення, інтелігенція складається з підсистем: науково-технічна інтелігенція, яка з початком науково-технічної революції стає, мабуть, однією з суттєвих рушійних сил розвитку суспільства; культурно-творча, що відіграє провідну роль у розвитку чи відродженні духовного життя суспільства, та ін. (Там само, с. 413); В свою чергу фінансові витрати регіону складаються з капітальних вкладень, видатків на соціальний розвиток та соціальне забезпечення, дотацій і виплат різниць у цінах, витрат на житлово-комунальні послуги та інших видатків, що фінансуються за рахунок господарюючих суб'єктів, банківських кредитів, населення, Державного і регіонального бюджетів (Бєлопольська В.М., Жерліцин Д.М. Зведений баланс фінансових ресурсів регіону і його використання в управлінні фінансовим забезпеченням соціально-економічного розвитку території // Финансы, учет, банки. Сборник научных трудов. - Донецк: ДонНУ, УкрНТЭК, 2000. - С. 153); Хіміко-аналітичний контроль складається з двох ступенів - попереднього та повного і виконується у зоні діяльності регіональних митниць і митниць (Положення про екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності регіональних митниць і митниць (від 8 вересня 1999 року № 204) // Екологічне законодавство України: Збірник нормативних актів.- К.: Юрінком Інтер, 2001. - С. 401).
Крім іменників-назв речовин і абстрактних лексем, правобічна позиція на позначення частин цілого може бути заповнена: а) кількісно-іменною сполукою, напр.: Усі білки складаються з 20 різновидів амінокислот (Бердишев Г.Д., Коваленко С.П. Код спадковості. - К.: Наукова думка, 1969. - С. 18); б) атрибутивно-іменною сполукою, напр.: Зв'язний текст складається з двоскладних та односкладних, здебільшого поширених, речень (Лучак Галина. Структурні типи супровідних ремарок у драматичному тексті // Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць. Випуск 7. -Донецьк: ДонНУ, 2001. - С. 205); в) іменною сполукою із залежною підрядною атрибутивною частиною: Товариші Маркс і Енгельс зробили геніальне для свого часу відкриття класової структури суспільства й довели, що вона складається з ряду соціальних класів, інтереси яких перебувають у суперечності (Олександр Карпець. Середній клас і фашизм // Дзеркало тижня. - № 39 (414) субота, 12 - 19 жовтня 2002 року). Наведені приклади переконують, що висловлення із предикатом складатися позначають не тільки суто партитивне відношення, їх значення може ускладнюватися квалітативним або квантитативним компонентами.
Порушуючи питання про синтаксичне поле речень першого типу, відзначимо, що характерною їх особливістю є те, що вони не мають граматичної парадигми. Проте у межах системи синтаксичних парадигм, які охоплюють не тільки граматичні, але й фазові, модальні, авторизаційні, заперечні, питальні модифікації, регулярними виявилися модальні видозміни, напр.: Хоч як це дивно, але близько 40% опитуваних усе-таки дотримуються традиційних поглядів. "Сім'я, - вважають вони, - має складатися з чоловіка та жінки, котрі кохають одне одного, люблять і шанують своїх дітей" (Тетяна Галковська. Щаслива дитина - "сита", а не "перегодована" // Дзеркало тижня. - № 39 (414) субота, 12-19 жовтня 2002 року); Статутний капітал акціонерних товариств в момент їх заснування повинен складатися з обумовленого числа звичайних акцій (Банківська енциклопедія.- К.: Ельтон, 1993. - С. 12).
Серед можливих актуалізаційних видозмін не зафіксовано випадків комунікативних модифікацій, які виявляються у порушенні порядку слів. Інтерпретаційна парадигма репрезентована конверсивними перетвореннями, пов'язаними зі зміною напряму відношення частин і цілого, напр.: Сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки (Сімейний кодекс України // Урядовий кур'єр. - 2002. - 6 березня (№ 44)). ? Сім'я складається з осіб, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки.
Отже, речення моделі 1 відображають відношення між класами реалій чи абстрактними поняттями, подаючи позачасову кількісно-якісну характеристику цілого.
Модель 2 утворюють денотативно співвіднесені висловлення з абстрактною лексикою у право- і лівобічних позиціях, які прогнозуються дієсловом-предикатом складатися. Вони позначають ситуацію постійного партитивного відношення, пов'язану з:
1) уявленнями мовця про структурування певних предметів або явищ позамовного світу, що не завжди відповідають об'єктивному стану речей, напр.:
- Одначе ваші пейзажі зовсім не позначені меланхолією, - сказав Городовський, і художник вдячно насторожився. - Вони всі перейняті радістю, яку я не можу назвати інакше, як дитячою. Ваша природа не знає ні бур, ні грози, ні ночі. Все в ній квітує. Можна подумати, що природа складається тільки з ранку й весни (Валеріян Підмогильний. Повість без назви, до того ж цілковито неймовірна, вигадана від початку до кінця автором, щоб показати сутичку деяких принципів, важливих для нашого дня і майбутнього // Валер'ян Підмогильний. Оповідання. Повість. Романи. - К.: Наукова думка, 1991);
Ахіллесова п'ята тоталітарного суспільства, як то не парадоксально, полягає у тому, що звичайна, пересічна людина взагалі нездатна до такого рівня уніфікації…Людина завжди є або більшою, або меншою від будь-якого жорсткого суспільного канону. Тому в цих умовах драма історії складається з мізансцен особистих трагедій, фарсів і травестій (Пасько І.Т., Пасько Я.І. Громадянське суспільство і національна ідея (Україна на тлі європейських процесів.Компаративні нариси). - Донецьк: ЦГО НАН України, УКЦентр, 1999);
2) сферою особистого досвіду мовця, напр.: Заболотний вважає себе щасливцем, щиро в цьому переконаний, хоча всього дісталось йому в житті - і в небі горів, і виходив з оточення, знов літав і знову падав, у чому він і не вбачав нічого дивного, адже, за його словами, життя фронтового льотчика якраз і складається із падінь та воскресінь, вся річ в тому, щоб останніх на одне було більше (О.Гончар. Твоя зоря // Олесь Гончар. Твори в 7-и томах. - Т. 7.- К.: Дніпро, 1988. - С. 293-294); Є люди, які носять у собі всю вікову совість народу, його освячені віками поняття про честь і чесність. Інколи ці люди незручні, так би мовити, в побуті, бо складаються з самих кутів. Але тільки з ними ми і відчуваємо себе людьми (Валетин Тарнавський. Пуд солі // сайт "Жираф": www.tech77.hypermart.net).
При цьому одне і те саме явище дійсності може інтерпретуватися по-різному у силу його багатогранності і неоднозначності, на кваліфікацію цілого впливає також конкретна ситуація мовленнєвого акту, напр.: Життя складається з обіцянок і погроз (Загребельний П.А. Тисячолітній Миколай: Роман. - К.: Фірма "Довіра", 1994. - С. 415). Водій білого фургончика затримався перед Домом Гуситів, але нас не цікавили пам'ятки. Ми хотіли оглядати інше... На головній вулиці у Генці діялися цікавіші речі, ніж ті, котрі

 
 

Цікаве

Загрузка...