WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Критерії вибору вправ у процесі вивчення теми «прийменник» - Реферат

Критерії вибору вправ у процесі вивчення теми «прийменник» - Реферат

Вправа 4. Складіть речення, в яких би подані слова виступали: а) прийменниками; б) повнозначними частинами мови.

Кінець, круг, коло.

Близько, назустріч, кругом.

Вправа 5. Складіть речення з прийменниками-синонімами. Іменники з цими прийменниками підкресліть як члени речення.

Край — коло; побіля — близько; задля — заради; мимо — повз.

Вправа 6. Зі словом "край" складіть не менше чотирьох речень, в яких розкривалися б різні значення цього слова: а) "край" — регіон, частина території; б) "край" — "відріж" (дієслово); в) "край" — "межа"; г) "край" як прийменник.

Вправа 7. Обіграйте в одному реченні значення слів "протягом" (прийменник) і "протягом" (іменник).

Прийменники входять до складу різноманітних стійких словосполучень. Бажаючи вдосконалити стилістичні вміння учнів та збагатити їх мовлення, не можна оминати увагою і вправи з фразеологічними зворотами.

Вправа 1. Поясніть значення фразеологізмів. Введіть їх у речення.

Брати до серця; дивитися крізь пальці; не спускати з ока; землі під ногами не чути; вилами по воді писане; взяти себе в руки; налягати на ноги; видно птаха по польоту.

Вправа 2. 1) Розкрийте значення поданих фразеологізмів. Поясніть роль ужитих прийменників.

Вірити на слово; твердий на слово; піймати на слові; зимувати на кожному слові; кидати слова на вітер; не лізе за словом до кишені; слово в слово; цідити слово за словом; витягати слова з рота.

2) Напишіть твір-роздум на тему "Не кидай слова на вітер".

Вправа 3. Наведіть приклади фразеологізмів із прийменниками, які найчастіше вживаєте ви, ваші друзі, близькі. Для якого стилю характерне вживання фразеологічних сполук? Дані мовні засоби притаманні лише цьому стилю мовлення чи іншим теж? Відповідь аргументуйте.

Використання комунікативних вправ полягає у творчому застосуванні здобутих знань про прийменник, доцільному їх використанні в нових умовах. Це вправи на редагування, переклад, створення висловлювань за мовленнєвими ситуаціями.

Навчальне редагування речень, текстів передбачає колективне обговорення помилок і недоліків, спільні пошуки кращих варіантів для вираження думки. Позитивно впливає на розвиток мовлення учнів, виховуючи в них критичне ставлення до відбору відповідного мовного матеріалу.

Вправа 1. Відредагуйте подані словосполучення і речення з прийменниками. Назвіть причини порушень.

Зроблено по всім правилам; був відсутній із-за хвороби; книжка написана на українській мові; по травень включно; урок починається у вісім годин; виглянув без вікно; по моїй вині; виняток з

правил; змагання по футболу; одяг для свята; з року в рік; прийшов в вівторок; по закінченні школи; при житті письменника; розповісти про враження.

Вправа 2. Відредагуйте поданий текст. З якою метою в мовленні вживаються фонетичні варіанти прийменників?

В вікно заглядають сутінки. Але друзям те байдуже. Ярослава із Русланом цікавить, як же працює цей блок. Кожну деталь в ньому перемацали із тестером в руках — а приймач мовчить. В чому справа? Таки доведеться просити допомоги у старших...

Навчальний переклад є одним із засобів запобігання явищ інтерференції. Він цінний і тим, що дає змогу порівняти співвідносні явища двох мов, які вивчаються.

Вправа 1. Перекладіть словосполучення, беручи до уваги, що російським конструкціям з прийменником по в українській мові відповідають сполучення з прийменниками по, за, з, на, у(в), для, через; перевірте правильність перекладу за допомогою словника.

Товарищ по школе; дежурный по вокзалу; экономист по образованию; по многим причинам; исследование по физике; похожий по вкусу; называть по имени и по отчеству; по всем правилам; по выходным дням; старший по возрасту.

Вправа 2. Перекладіть речення, ураховуючи при цьому лексичні і граматичні особливості англійської та української мов.

1. He was here in Monday. 2. A lecture on physics. 3. Translate into English. 4. The poem which you are talking about was written in the war yeas. 5. I am in form seven. 6. I want to see who it belong. 7. He works at the institute. 8. What will you do after leaving school? 9. I was absent because of illness. 10. I have read that book in the original.

Ситуативні завдання дають змогу наблизити умови навчання до природних умов спілкування, стимулюють мислення учнів, викликають у них інтерес до навчального матеріалу, підвищують активність у формуванні знань, умінь і навичок; розширюють можливості практичного застосування вивченого матеріалу.

Вправа 1. 1) Прочитайте діалог "В аптеці". Зверніть увагу на вжиті у ньому прийменники.

— Дайте мені, будь ласка, в дорогу ліки від головного болю.

— Візьміть ще й таблетки від кашлю. Думаю, в дорозі вам знадобиться і засіб від комарів.

— Спасибі. Дайте мені ще й бинт для перев'язки.

2) Складіть і проведіть діалог, використовуючи ситуацію: вам необхідно купити шкільне приладдя. Зверніться до продавця із запитаннями, чи є в магазині необхідні вам товари. Крім названих вами шкільних товарів, продавець пропонує й інші. Доберіть необхідні для оформлення реплік прийменники.

Слова для довідок: лінійка — креслення, альбом — малювання, блокнот — запис.

Вправа 2. Уявіть собі ситуацію: ви запросили до себе на літературний вечір товариша з іншої школи. Використовуючи відповідні прийменники, поясніть, як йому краще доїхати до вашої школи.

Вправа 3. Уявіть собі, що вам необхідно:

а) написати замітку в газету на тему "Яким я хочу бачити у майбутньому своє місто (село";

б) провести діалог з однокласником про ваші плани на майбутнє;

в) підготувати виступ на лінгвістичну тему про вживання прийменників.

У якому стилі ви будуватимете кожне з висловлювань? Складіть і запишіть одне з них, використовуючи характерні для стилю прийменники.

На самостійний вибір прийменників з урахуванням мети, змісту й стилю висловлювання орієнтують і завдання, побудовані на основі лінгвістичного матеріалу:

Вправа 1. Дотримуючись вимог наукового стилю, розкажіть про прийменник та його роль у мовленні.

Вправа 2. Складіть діалог із сусідом по парті "Прийменник як частина мови".

Вправа 3. Складіть і запишіть твір-гумористичну розповідь про прийменник за поданим початком: "Повнозначні частини мови згорда поглядали на Прийменник. Подумаєш, дрібне ще й не самостійне. Прикро стало Прийменникові...".

Запропоновані нами вправи і завдання сприяють розширенню теоретичних відомостей про функціональні властивості прийменників та орієнтують учнів на самостійний вибір і вживання мовних засобів з урахуванням комунікативної мети.

Література:

1. Баранов М. Выбор упражнений для формирования умений и навыков // Рус. язык в школе. — 1993. — № 3. — С. 36—43.

2. Караман С.О. Методика навчання української мови в гімназії: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. — К.: Ленвіт, 2000. — 272 с.

3. Мельничайко В.Я. Творчі роботи на уроках української мови: Конструювання. Редагування. Переклад. Посібник для вчителів. — К.: Рад. школа, 1984. — 223 с.

4. Методика вивчення української мови в школі / О.М. Біляєв, В.Я. Мельничайко, М.І. Пентилюк та ін.: Посібник для вчителів. — К.: Рад. школа, 1987. — 246 с.

5. Методика навчання рідної мови в середніх навчальних закладах / За редакцією М.І. Пентилюк: Посібник для студентів-філологів. — К.: Ленвіт, 2000. — 264 с.

6. Михайловская Г.А. Теория и практика формирования коммуникативно-речевых умений у учащихся 5-9 классов в процессе изучения русского языка: Дис. дра пед. наук: 13.00.02. — Херсон, 2000. — 406 с.

7. Пашковская Н. Лингводидактические основы обучения русскому языку: Пособие для учителя. — К.: Рад. школа, 1990. — 192 с.

8. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Рідна мова / підготували В. Новосьолова, Л. Скуратівський, Г. Шелехова. — К.: Шкільний світ, 2001. — 95 с.

9. Рідна мова: Підручник для 7 класу / Г.Р. Передрій, Л.В. Скуратівський, Г.Т. Шелехова, Я.І. Остаф. — К.: Освіта, 2001. — С. 120—137.


 
 

Цікаве

Загрузка...