WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Критерії вибору вправ у процесі вивчення теми «прийменник» - Реферат

Критерії вибору вправ у процесі вивчення теми «прийменник» - Реферат

7) Зробіть висновок про роль прийменників у мові.

Вправа 2. Прочитайте поданий текст. До якого функціонального стилю він належить? Знайдіть у ньому прийменники. Які вони за походженням і структурою? Зробіть висновок про особливості функціонування складених похідних прийменників.

У Сонячній системі, що нараховує дев'ять великих планет, навколо яких обертається понад п'ятдесят супутників, та незліченної кількості малих тіл — комет і астероїдів, зараз атмосфери виявлені тільки в семи планет (Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран та Нептун). Є підстави припускати, що й Плутон оточений атмосферою. На відміну від перерахованих планет та супутників, що мають постійні газові оболонки, атмосфери можна спостерігати також і в комет. Вони утворюються короткочасно на близьких відстанях комет від Сонця за рахунок випаровування льодів (З журналу).

Вправа 3. Прочитайте виразно. Визначте стильову та жанрову приналежність уривка. Поясніть функцію повторювальних прийменників у тексті.

Вечірнє сонце, дякую за день.

Вечірнє сонце, дякую за втому.

За тих лісів просвітлений Едем

і за волошку в житі золотому.

За твій світанок, і за твій зеніт,

і за мої обпечені зеніти.

За те, що завтра хоче зеленіть,

за те, що вчора встигло оддзвеніти.

За небо в небі, за дитячий сміх,

за те, що можу, і за те, що мушу.

Вечірнє сонце, дякую за всіх, котрі нічим не осквернили душу.

За те, що завтра жде своїх натхнень.

Що десь у світі кров ще не пролито.

Вечірнє сонце, дякую за день,

за цю потребу слова, як молитви (Л. Костенко).

Порівняння співвідносних явищ, перетворення поданого мовного матеріалу з метою засвоєння поняття багатозначності прийменників, явищ прийменникової синонімії, ознайомлення з прийменниками-антонімами та явищами омонімії.

Вправа 1. Прочитайте подані словосполучення. Чи є відмінність у їх змісті? У чому вона виявляється?

Пройшов вулицю — пройшов через вулицю;

показувати книжку — показувати на книжку;

розповідати новини — розповідати про новини;

заплітати косу — заплітати в косу;

заховати зошити — заховати в зошити.

Вправа 2. З'ясуйте, чи однакове значення словосполучень із різними прийменниками.

1. Покласти ... стіл (на, у, під, за).

2. Почепити ... вікном (над, за, під, перед).

3. Сховати ... шафі (на, у, під, за).

Вправа 3. З'ясуйте, на що вказує прийменник на у наведених словосполученнях. Поясніть, у чому полягає багатозначність прийменників.

Покласти на стіл; вийти на люди; легко на душі; повернутися на світанку; багато зазнати на віку; на шаблях битися; вибачайте на цьому слові; зосередитись на чомусь.

Під час вивчення прийменників-синонімів особливу увагу звертаємо не лише на ознаки подібності, які об'єднують прийменники в синонімічний ряд, а й на відтінки значень, що розрізняють синонімічні слова, на сферу їх використання.

Вправа 1. Згрупуйте подані прийменники в синонімічні ряди. Поясніть, до якої групи за походженням належить кожен прийменник.

Задля, близько, всупереч, опріч, біля, межи, з, крім, понад, до, для, наперекір, коло, між, із, побіля, кругом, промежи, заради, проміж, край, серед, зі, близ, навкруг, поміж, окрім, круг.

Вправа 2. Прочитайте. До наведених прийменникових конструкцій доберіть синонімічні. Поясніть, з якими стилями мовлення пов'язується їх уживання.

Брат старший за сестру; пішов по воду; прийшов по обіді; живуть по Дніпру; трава по пояс; біля школи; при землі.

Вправа 3. Замініть канцелярські звороти з прийменниками синонімічними словосполученнями іншого стилю.

1. Поїзд прибув згідно з розкладом. 2. Пропустив заняття у зв'язку із хворобою. 3. Завдяки великим дощам земля глибоко пройнялася вологою.

Вправа 4. Усно проведіть стилістичний експеримент: замініть виділені прийменникові сполучення, дібрані автором, синонімічними. Дослідіть, чи змінюється відтінок висловлювання у кожному конкретному випадку. Вмотивуйте авторський вибір.

1. Літо. Шаріють вишеньки по садках (О. Гончар). 2. Надходив ранок. Слався по долинах тонкий туман (М. Рильський). 3. Зеленіють по садочках черешні та вишні. 4. По діброві вітер виє, гуляє по полю. 5. Реве, свище завірюха, по лісу завило (Т. Шевченко). 6. Сіро і сумно ставало на острові по заході сонця (М. Коцюбинський).

Виконання подібних вправ допомагає навчити школярів краще відчувати відтінки в значенні прийменників-синонімів, вибирати той прийменник, який точніше виражає думку і відповідає стилю мовлення. Добір синонімів до прийменників збільшує словник учнів, а відповідно робить більш досконалим і синтаксис їх мовлення.

Засобом кращого усвідомлення значення прийменників є робота над антонімами.

Вправа 1. Знайдіть антонімічні прийменники у наведених реченнях. Поясніть, яку функцію вони виконують.

1. Мамині руки — щедрі, робочі — втоми не знають з ранку до ночі (В. Грінчак). 2. У ці часи ви чуєте над собою, і перед собою, і за собою, і праворуч, і ліворуч шум — свист качиних крил (О. Вишня). 3. Од Києва до Лубен насіяла конопель. 4. І від міста і до міста; від села і до села побіжать струмочки чисті — перші вісники тепла (Г. Бойко). 5. Таке п'янке кохання. Кохатися ж не смієм, Любов в серцях лелієм Від рання і до рання (М. Шпак).

Вправа 2. У наведені прислів'я та приказки введіть необхідні антонімічні прийменники.

1. Без сім'ї та роду хоч .. моста та .. воду. 2. Хто не був .. коні, той не був і .. конем. 3. .. панського двору ворота широкі, та .. двору — вузькі. 4. Говоримо .. вовка, скажімо і .. вовка. 5. Переливати .. пустого .. порожнє.

Вправа 3. Поясніть значення антонімічних прийменників у газетних заголовках. Чи зустрічалися вам подібні вирази? Якщо так, то які?

1. Загадковий світ: "за" і "проти". 2. Відпочинок з користю і без. 3. Від і до.

Вихованню чуття мови, мовної спостережливості та забезпеченню точності мовлення сприяють вправи зі словами-омонімами.

Вправа 1. Спишіть речення, розкриваючи дужки. Знайдіть омонімічні прийменники й префікси. Поясніть, як ви їх розрізняєте.

1. Я синій сніг (від)хати (від)кидав і зупинився (П. Тичина). 2. (на)блакитні очі білявого Василька (на)бігли сльози. 3. Василько (з)бився (з)дороги і ледве (в)ночі (до)бився (до)свого дядька (М. Коцюбинський). 4. (при)гнічений сніг міцно (при)пав до землі, гладенький, покірний (Г. Глоткін). 5. Катря зірвала (при)дорозі кілька крислатих кущів заячого холодку. 6. (при)дорожні канави (по)росли низеньким бур'яном (В. Козаченко).

Вправа 2. Визначте, якими частинами мови виступають у реченнях виділені слова. Як ви їх розрізняєте? Підкресліть їх як члени речення.

1. Хочеться хоч подивитись на свій край на милий. 2. Насипали край дороги дві могили в житі. 3. Кругом широколистії тополі. 4. Кругом дуба русалоньки мовчки дожидали (З тв. Т. Шевченка).

Конструктивні вправи слід застосовувати для показу ролі прийменника як засобу зв'язку слів у словосполученні, для засвоєння прийменникового керування, для ілюстрування синонімічності прийменників та вибору їх варіантів на основі критерію милозвучності.

Вправа 1. Подані пари слів з'єднайте у словосполучення за допомогою прийменників. Якщо можливо, утворіть кілька словосполучень із тих самих повнозначних слів, уживаючи різні прийменники або різні відмінкові форми іменників.

Відповісти, лист; сказати, правда; працювати, поле; танцювати, музика; сумувати, минуле; турбуватись, діти; прокидатися, сьома; заносити, хата; святкувати, стіл; зустрітися, Новий рік; не прийти, дощ; піти, вода; узятися, робота; прийняти, черга; звернутися, прохання.

Вправа 2. Утворіть словосполучення, вживаючи один із прийменників, поданих у дужках. Вибір обґрунтуйте.

Виняток (з, із, зі, зо) правило; двері (з, із, зі, зо) скло; позичити сотень (з, із, зі, зо) два; був (у, в, уві) Київ; побувати (у, в, уві) Львів; скотитися (з, із, зі, зо) гора; засяяла (в, у, уві) мла; заглянути (в, у, уві) вічі; пролетіла (над, понад, наді) я; вирушити (з, із, зі, зо) станція; бачити (у, в, уві) сон.

Вправа 3. Складіть словосполучення "дієслово + іменник" з прийменниками у(в) або на. Що означають ці прийменники? З якими відмінками вживаються?

Працювати (фабрика, завод, лікарня, бібліотека, Київ, магазин).

Вчитися (школа, коледж, університет, історичний факультет).

Поїхати (Україна, Кавказ, Урал, Крим, Ялта, Київ, Карпати).


 
 

Цікаве

Загрузка...