WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Вивчення розділу «Дієприслівник» у 7 класі - Реферат

Вивчення розділу «Дієприслівник» у 7 класі - Реферат

Далі пропонуємо вправи на закріплення знань та формування умінь утворювати дієприслівники.

Вправа. Утворіть від поданих дієслів дієприслівники недоконаного виду (за поданим зразком). Виділіть у дієприслівниках суфікси.

Зразок: зеленіти — зеленіють (що роблять?) — зеленіючи (що роблячи?); стояти — стоять (що роблять?) — стоячи (що роблячи?).

1. Думати, спостерігати, нагадувати, вивчати, співати, запам'ятовувати, сяяти, фарбувати.

2. Мислити, говорити, вірити, бачити, шкодити, переносити, лежати, служити.

Вправа. Утворіть від кожного з поданих дієслів словосполучення з дієприслівником недоконаного виду і з дієприкметником у називному відмінку множини. Зверніть увагу на написання и в кінці дієприслівників.

Зразок: мити — миючи посуд; миючі засоби.

Вітати, стрибати, співати, лежати, аплодують, мити.

Вправа. Утворіть дієприслівники доконаного виду. Поясніть їх написання. Виділіть у дієприслівниках суфікси.

Зразок: переходити — перейшов (що зробив?) — перейшовши (що зробивши?).

Увімкнути, залишити, посадити, спитати, перескочити, підійти, зігріти, зварити, надрукувати, переглянути.

Вправа. Прочитайте речення. Перепишіть їх, розкриваючи дужки. Від дієслів, що в дужках, утворіть дієприслівники, поясніть їх написання.

1. Мати обшивала їх і обпирала, лікувала, коли діти простуджувались, (наганятися) на однім дерев'янім ковзані. 2. Лікувала їх, (напувати) міцним окропом, запареним на бузині, калині й липовім цвіті (З тв. І. Цюпи). 3. Десь за ланами гомонів, (затихати), грім (С. Васильченко). 4. (Запросити) до столу, Надія чистим рушником стерла пил зі снарядних ящиків. 5. (Покинути) місця, де цвіла колись Диканька, ми ніяк не могли зупинитися на нічліг (З тв. О. Ільченка). 6. Чайка скиглить, (літати), мов за дітьми плаче (Т. Г. Шевченко). 7. Андрій раптом опустився на землю під березою і якусь хвилину сидів непорушно, (затулити) руками очі (М. Бубеннов).

Виконуючи наступні завдання, учні самостійно застосовують здобуті знання. На цьому етапі пропонуються такі типи вправ: конструювання і переконструювання за зразком і без нього; виправлення помилок з наступним поясненням; переклад зв'язних текстів, які мають як спільні, так і відмінні явища української і

російської мов; аналіз і самоаналіз мовлення учнів.

Вправа. Прочитайте речення. Перебудуйте їх, утворивши замість одного з виділених дієслів дієприслівник. Чи в кожному реченні можна виконати таку перебудову? Поясніть, коли це неможливо.

1. Зашепотіли збуджені листочки, вони оповідали сни свої. Зашепотіли збуджені листочки, їм пригадалися сни солодкі. 2. Полохливий заєць причаївся під кущем, він пригинає вуха, поринає у море лісових звуків. Полохливий заєць причаївся під кущем, його вуха чують кожен лісовий звук. 3. Небо грає усякими барвами, своїм блідим сяйвом воно торкає вершечки чорного лісу. Небо грає усякими барвами, його бліде сяйво торкає вершечки чорного лісу (За тв. М. М. Коцюбинського).

Вправа. Запишіть дієприслівники, які відрізняються суфіксами в українській і російській мовах. Виконайте вправу за зразком.

Вправа. Прочитайте текст. Поясніть, з якою метою у ньому вжито дієприслівники. Перепишіть текст, визначте синтаксичну роль дієприслівників. Зробіть їх письмовий розбір.

У балці на косогорі стояла невелика пасіка, ховаючись у густому садку. Коло пасіки росли яблуні й груші, посхилявши густе гілля над уликами. Джеря сидів на пеньку коло вогню, тримаючи на руках маленького замурзаного онучка. Любка принесла дідові харч в клунку і стояла під гіллям груші, схиливши голову і підперши щоку долонею (І. Нечуй-Левицький).

Вправа. Прочитайте речення. Знайдіть помилки у використанні дієприслівників. Поясніть їх.

1. Читая книги, ми пізнаємо світ. 2. Написавши переказ, наші зошити були здані вчителеві. 3. Намагаючись зігрітися, багаття було розпалене. 4. Повертаючись додому, мені зустрівся однокласник.

Як в українській, так і в російській мові дієприслівник, як і дієслово, може керувати залежними словами, утворюючи разом з ними дієприслівникові звороти, які в реченні є одним членом речення — обставиною. Умови відокремлення дієприслівникових зворотів у близькоспоріднених мовах однакові. У курсі української мови використовуються знання, уміння, навички, набуті учнями на уроках російської мови.

Вправа. Прочитайте текст. Знайдіть у тексті дієприслівники із залежними словами. Пригадайте, як називаються дієприслівники із залежними словами. Як вони виділяються у вимові та на письмі?

Найдавніші цінності нашого народу

У незапам'ятні часи на лісових галявинах та луках густо квітували всілякі злаки, розсіваючи під осінь зерно. І досі наука називає тринадцять видів жита, розрізняючи одинадцять диких. До наших днів збереглися такі первісні пшениці, як "однозернянка", "араратська". Так що наші предки могли вже варити якусь там страву з цього дарового зерна, розмочуючи його у воді. Вчені засвідчують, що це було в середині кам'яного віку. Десь з тих пір і бере початок слово "хліб", зробившись таким дорогим для нас сьогодні (За Д. Прилюком).

Вправа. Прочитайте речення. Перекладіть їх українською мовою. Пригадайте, що ви вчили на уроках

рідної мови про написання не з дієприслівниками. Знайдіть такі дієприслівники у реченнях.

1. Мересьев решил идти на восток, идти через лес, не пытаясь искать удобных дорог. Он полз, не жалея сил, не отдыхая (Б. Полевой). 2. Тимохин испуганно и недоумевая смотрел на своего командира (Л. Толстой).

Вправа. Запишіть речення, розставляючи розділові знаки при дієприслівникових зворотах. Розкрийте дужки, поясніть написання не з дієприслівниками.

1. Дуб стояв (не) скинувши ще сухого торішнього листя (Ю. Смолич). 2. Квіти вперто не примеркають випромінюючи коротке світло. 3. Під ранок вони ніби омившися свіжістю починають розвиднятися разом з досвітком (Є. Гуцало). 4. Він любив допомагати в господарстві виконуючи з власної ініціативи всяку роботу. 5. Якось Пірат щез загубившись у Борзні на ярмарку. 6. Він повз до нас кроків сто на животі перекидаючись на спину і голосно плачучи. 7. В такому стані (не) схотівши навіть пообідати вийшов я в сад (З тв. О. Довженка). 8. (Не)хтуючи правилами дорожнього руху ви наражаєте себе і оточуючих на небезпеку.

Вправа. Прочитайте словосполучення. Запишіть їх, поставивши на місці крапок і чи и. Поясніть правопис дієприкметників та дієприслівників. Зі словосполученнями з дієприслівниками складіть речення.

1. Співаюч.. птахи. Співаюч.. під гітару. 2. Линяюч.. тканини. Линяюч.. навесні. 3. Відповідаюч.. учні. Відповідаюч.. урок. 4. Літаюч.. об'єкти. Літаюч.. на геліокоптері.

Вправа. Запишіть речення, розставляючи розділові знаки та розкриваючи дужки. Поясніть, як виділяються на письмі одиничні дієприслівники. Поясніть написання дієприслівників.

1. Він сидів замріявшись (не) відриваючи очей від широководдя (Г. Тютюнник). 2. Вітер граючись весело перелічував на березі червоне золото листя (М. Бубеннов). 3. Гаснучи квіти яблуні не зовсім пригасають, і пізнього вечора світяться (Є. Гуцало). 4. Роман (не) гаючись рішучим стрибком вискочив з окопу (О. Гончар). 5. Він міг працювати до вечора (не) втомлюючись. 6. Димок від вогнища піднімався вгору танучи у свіжині теплої літньої ночі (Г. Тютюнник).

Вправа. Перекладіть текст українською мовою. Поясніть уживання розділових знаків при дієприслівникових зворотах і написання не з дієприслівниками. Переправа десантников

Переправа была совершена благополучно.

Отыскали еще три бревна и связали плот, скрепив его парашютными стропами. Не зажигая огня, поплыли, отталкиваясь шестами. Метров за пятьдесят от берега шесты перестали доставать дно. Не придумав ничего другого, начали грести прикладами и просто руками. Руки не слушались, окоченев от холодной воды. Плот все дальше относило течением.

Наконец показался берег, поднявшись черной стеной из воды.

Выгрузившись, развязали плот, столкнули бревна в воду и выкарабкались на обрыв (За Л. Літовим і Ю. Сальніковим).


 
 

Цікаве

Загрузка...