WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Вивчення дієприкметника на уроках рідної мови у 7 класі - Реферат

Вивчення дієприкметника на уроках рідної мови у 7 класі - Реферат

У зв'язку з тим, що в учнів виникають труднощі у визначенні меж дієприслівникового звороту, варто звернути увагу на необхідність графічного оформлення словосполучень із дієприкметниковим зворотом: означуване слово береться у рамочку, дієприкметниковий зворот підкреслюється хвилястою лінією, позначається зв'язок дієприкметника з означуваним словом

Використання цього прийому сприяє формуванню в учнів уміння чітко визначати межі дієприкметникового звороту і його місце відносно означуваного слова.

Наступна тренувальна вправа ефективна для вироблення вмінь розмежовувати одиничні дієприкметники, які входять до складу словосполучень "дієприкметник + іменник", і дієприкметникові звороти. Збільшення обсягу дієприкметникового звороту варто показувати поступово.

Запис на дошці і в зошитах:

Звертаємо увагу учнів на те, що від означуваного слова до дієприкметника можна поставити одне запитання (картина (яка?) написана), від дієприкметника до залежних слів — декілька:

написана— коли?, ким?, як?, з якої причини? і т. ін.

Дається завдання до поданих дієприкметникових зворотів дібрати означувані слова.

Розділові знаки у реченнях з дієприкметниковим зворотом

Мета уроку: закріпити знання про дієприкметниковий зворот, його роль у реченні, формувати практичні вміння виділяти комами дієприкметниковий зворот.

Робота з розвитку зв'язного мовлення на цьому уроці передбачає вправляння з виразного читання речень із дієприкметниковими зворотами; побудову речень синонімічних конструкцій (із відокремленими і невідокремленими дієприкметниковими зворотами); складання зв'язного висловлювання на граматичну тему; роботу над орфоепічними нормами.

На основі спостережень учні роблять висновок, що дієприкметниковий зворот може стояти як перед означуваним словом, так і після нього. В останньому випадку він виділяється комами.

На розсуд учителя може бути вжито термін "відокремлюється". Від учнів не вимагається його запам'ятання, однак уживання вчителем, сильними учнями цього терміна допоможе входженню цього слова в активний словник і підготує учнів до його засвоєння у майбутньому.

Види вправ на закріплення.

1. Скласти речення з дієприкметниковими зворотами, використовуючи подані словосполучення і ставлячи їх перед означуваним словом та після нього. Чим відрізняються варіанти щодо розділових знаків?

Розмальовані морозом візерунки, одчинені в садок вікна, поєднані барви квітів.

У результаті порівняння варіантів речень учні роблять висновок, що вживання дієприкметникового звороту після означуваного слова посилює його смислове значення. Потрібно звернути увагу семикласників на виразність читання речень з дієприслівниковими зворотами (дієприслівниковий зворот, що стоїть після означуваного слова, виділяється посиленням тону, паузами). Це допоможе учням практично підготуватись до засвоєння відокремлення.

2. Прочитати речення вголос, звернути увагу на інтонацію і зробити висновок про те, як виділяється дієприкметниковий зворот, який стоїть після означуваного слова..

1. За горами гори , хмарою повиті, засіяні горем, кровію политі (Т. Шевченко). 2. Мокрі, стомлені, але радісно осміхнені ми входимо в ліс (М. Стельмах). 3. Вигукнули веселі гори, вкриті то синім кучерявим лісом, то золотою стернею, то ясно-земною травою (М. Коцюбинський). 4. Дуже цікавий чоловік зараз упізнав би той голос підсолоджений, ті очі, зумисне спущені вниз, впізнав би природжену вдачу й підроблену (І. Нечуй-Левицький).

3. Поміркуйте!

Учитель викликає до дошки двох учнів і дає їм завдання: із речень одному виписати дієприкметниковий зворот, іншому виділити дієприкметник із залежними словами.

Після виконання завдання вчителеві варто поставити запитання:

— Однакові чи різні за ступенем трудності завдання одержали учні?

4. Синтаксичний розбір речення. Несподівано на вулицю вилетіли довгі санки, запряжені парою коней (О. Копиленко).

У процесі аналізу речення учні повинні визначити синтаксичну роль дієприкметникового звороту в реченні. Варто наголосити, що всі слова, які входять до складу дієприкметникового звороту, — один член речення.

5. Диктант з коментуванням.

Остання кривуля дороги спускається в потемнілий яр. Він, як вінком, обвитий навколо лісом, а сам білий, засліплюючий, пухкою ковдрою снігів засланий. Згадався відразу білий рвучкий Рейн із шумливими пінявими водами, з білявими осяйними верхів'ями гір, що тікають у глибінь неба, що ваблять дух у височінь (За М. Івченком).

Виконання наступної вправи дасть змогу глибше осмислити суть дієприкметникового звороту і його

роль у тексті, удосконалить уміння та навички виділяти дієприкметникові звороти на письмі та в усному мовленні.

Спишіть, узгоджуючи дієприкметники із означуваними словами і поставте пропущені розділові знаки. 1. (Зруйнований) часом пам'ятки слід зберігати в такому вигляді, у якому вони дійшли до нас (О. Пламеницька). 2. Вода, (затягнутий) (тремкий) скалками льоду, була схожа на (застиглий) блакитне шумовиння (Є. Гуцало). 3. Слід звіра, кимось (зламаний) гілка чи (зім'ятий) трава, попіл на місці недавнього вогнища стають добре (зрозумілий) знаками (П. Утевська). 4. Груша, неначе на злість, ще більше розрослась вшир і вгору, вона уродила і стояла рясна, як (облитий) (І. Нечуй-Левицький). 5. Вийди, коханая, працею (зморений), хоч на хвилиночку в гай! (М. Старицький). 6. (Вдумливий), (розважливий) він був безмежно добрий до тих, кого любив, кому вірив (Б. Тимошенко).

Активні та пасивні дієприкметники

Мета уроку: познайомити учнів з активними і пасивними дієприкметниками, формувати вміння розрізняти активні і пасивні дієприкметники.

I. Фронтальне опитування.

— Назвати ознаки прикметника і дієслова у дієприкметника.

— Що називається дієприкметниковим зворотом? Його місце у реченні, пунктуація у реченні із зворотом.

— Як визначити межі дієприкметникового звороту? (Нагадуємо, що від означуваного слова до дієприкметника можна поставити одне питання, від дієприкметника до залежних слів — декілька). Навести приклади.

II. Пояснення нового матеріалу.

Аналіз впр. 64 (ІІ). Учні роблять висновок, що активний дієприкметник позначає ознаку того предмета, котрий сам виконує дію, пасивний — ознаку предмета, який зазнає дії іншого предмета. У словосполученні із пасивним дієприкметником можна підставити слово, яке позначає, ким виконується дія: намальований (ким?) морозом візерунок.

Пояснення матеріалу можна провести за 6, С. 27-30.

III. Закріплення матеріалу.

1. У подані словосполучення вставити слова, які позначають того, хто виконує дію. Які це будуть дієприкметники?

Виготовлена (майстром) деталь, розлите молоко, посіяне поле, заквітчане волосся, засмальцьоване обличчя, загорнутий у папір, куплений костюм.

2. Розподільний диктант. Розподілити активні і пасивні дієприкметники у дві колонки.

Зварений борщ, відпочиваючий на морі, почорніла земля, змарнілий вигляд, погашене полум'я, розпочата справа, темніючи небо, стояча вода.


 
 

Цікаве

Загрузка...