WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Прагматичні особливості функціонування фразеологічних одиниць в американських публіцистичних текстах - Реферат

Прагматичні особливості функціонування фразеологічних одиниць в американських публіцистичних текстах - Реферат

Однією з основних особливостей американського публіцистичного тексту є його оцінність, емоційність і сенсаційність [14, 23]. Засоби масової інформації мобілізують усі можливості, усі ресурси мови для впливу на розум і почуття читачів. На відміну від інших функціональних стилів, у публіцистичному – переконання виступає як головна функція мови, при цьому воно має, як правило, підкреслено агітаційний характер [17, 344]. Це проявляється насамперед у виборі мовних засобів. Вплив через мову здійснюється не простим шляхом оцінних висловлювань типу: „це – добре", „це – погано", а різноманітними мовними засобами, яким є притаманним соціально зумовлений оцінний компонент [10, 100].

В процесі побудови висловлювання прагматика слова, як правило, не відбивається експліцитно, а є присутньою імпліцитно і забезпечує правильне, задовільне спілкування [8, 178]. Особливу роль в організації висловлювання грають лексичні одиниці з прагматичними компонентами, закодованими в емоціоналі (суб'єктивно-оціночному компоненті змісту слова) значення, слова з „запрограмованими" емоційно-експресивним ефектом [4, 96]. Слово, що несе в собі задані конотації, асоціації, імплікації, може надати всьому тексту певне ідеологічне забарвлення, відповідний смисловий відтінок [3, 58]. Оцінне висловлювання вже саме по собі виражає комунікативну ціль рекомендації, спонукання до дії, застереження, похвали чи засудження, виховує норми поведінки [18, 6]. Оцінка тісно пов'язана з життєдіяльністю людини, її роль заключається в тому, щоб співвіднести предмети та події з ідеалізованою, тобто нормативною картиною світу [18, 8]. Використання такої лексики підпорядковується прагматичній меті завоювання довіри читача і впливу на нього [5, 85].

Разом з тим, досягнення комунікативної мети вимагає від тексту простоти та зрозумілості, що є досить важливим фактором враховуючи різнорідність аудиторії, до якої апелюють публіцистичні тексти. Взагалі, серед науковців побутує думка, що ХХ століття – це століття „середнього читача" і журналіст повинен керуватися його стилістичним смаком і звичками [14, 44]. Орієнтація публіцистичних текстів на мовний узус призвела до проникнення в публіцистичні тексти елементів, що знаходяться поза межами літературної норми. Розмовні елементи характеризуються соціальною оцінністю та особливим характером експресії, що є особливо важливим при врахуванні того факту, що основна функція публіцистичних текстів полягає не в інформуванні, а в переконанні читача [9, 16]. При передачі емоційно-оцінних моментів не вистачає виразних засобів літературно-книжного мовлення і виникає необхідність запозичення лексико-фразеологічних одиниць із багатого емоційно-експресивними елементами живого мовлення [14, 44].

Характерними рисами прагматичної спрямованості текстів виступають їхні лексичні показники, під якими розуміємо лексичний елемент публіцистичного стилю, який має очевидно мовне вираження, функціональне призначення та характеризується наявністю корелятивної ознаки [14, 43]. До лексичних показників прагматичної спрямованості американських публіцистичних текстів ми відносимо ФО, оказіоналізми, терміни, метафору, прислів'я, приказки. прецедентні вислови.

З прагматичної точки зору найбільш важливими лексичними елементами тексту є такі, які завдяки своїй системній, мовній сутності здатні давати оцінку людям та їхній діяльності [1, 22]. Такими засобами в американській публіцистиці виступають фразеологічні одиниці. Їх широке використання в ЗМІ зумовлене тим, що фразеологізми загострюють увагу читача на тих чи інших особливостях тексту, виявляють ставлення автора до описуваного, допомагають читачеві логізувати думку [9, 70].

Відбір лексичних одиниць завжди прагматично зумовлений, тому характер та спосіб актуалізації ФО в публіцистичних текстах керується соціально-психологічними особливостями використання цих текстів в сфері спілкування [1, 22]. Прагматична скерованість, оцінний характер експресії та тяжіння до економії часу і простору в публіцистичних текстах накладає відповідні вимоги на функціонування мовних одиниць. Фразеологічні одиниці відповідають даним вимогам, оскільки вони яскраві, влучні й здатні надавати оцінну характеристику явищам. Використання фразеологізму дозволяє зекономити у розмірі та не втратити у виразності, що є надзвичайно важливим, враховуючи специфіку публіцистичних текстів (тобто їх чіткість, ясність, лаконічність, виразність). Наприклад: When the dust settles, slip through his fingers.

When the dust settles Congress undoubtedly will examine what U.S. intelligence and law enforcement agencies knew before the hijackers produced their carnage (U.S. News and World Report, October 8, 2001, P.29). Стаття розповідає про скандал, пов'язаний з недоліками в роботі американської розвідки у зв'язку з тим, що вона допустила теракт у вересні 2001 року. Щоб сказати про те, що пристрасті навколо розмов щодо поганої роботи розвідки трохи вляглись, автор використовує короткий фразеологічний вираз, який у руслі контексту дає чітке уявлення про що саме йдеться.

Nobody wants to be the one who lets the next terrorist slip through his fingers (U.S. News and World Report, October 29, 2001, P.14). Даний вираз, що означає "прослизнути крізь пальці", характеризує терористів як хитрих та підступних. За допомогою цього фразеологізму автор прагне викликати в читача негативне ставлення до цих людей.

Ілюстрацією позитивної оцінки, яку дає фразеологізм, може бути наступне речення. Saudi Arabia's actions since September 11 speaks volumes about where its sympathies lie (U.S. News and World Report, October 29, 2001, p.60). Даний приклад означає " бути авторитетним прикладом чи доказом ". І хоч в даній статті дії Саудівської Аравії описані зовсім не позитивно, даний вираз стосується не самих дій, а яким саме ці дії є прикладом. Тому даний вираз виражає твердження, що цьому слід вірити беззаперечно.

That is a far cry from the advice we heard in the 90's (U.S. News and World Report,October 8, 2001, p.48). У словнику цей вираз має значення " абсолютно інший від чогось досвід ". Але в даному тексті, коли після терористичних атак сучасний стан ринку інвестицій порівнюється з 90 ми роками, коли не вкладати в щось гроші було їх марнуванням, стає зрозуміло, що "абсолютно інший досвід " є аж ніяк не на користь теперішньої ситуації, коли інвестори прагнуть якомога швидше продати свою частку.

Досить часто на сторінках американських публіцистичних текстів ми можемо простежити як вже відомі фразеологічні одиниці слугують для утворення нових. ФО зазнають певних функціональних змін, що проявляється у появі нових слів і модифікації значення виразу [14, 46]. Наприклад, ЛО to be born with и silver spoon in one's mouth зі значенням народитися у багатій сім'ї, перетворилась на вираз to be fed from a golden spoon зі значенням вирости у дуже багатій сім'ї [14, 46]. Словосполучення silver spoon замінено на вираз golden spoon, де golden вказує на золото, з якого зроблена ложка [14, 46].

He's been fed from a golden spoon, sniffs a local publisher (Newsweek, September 7, 1998, P. ЗО).

Функціональні зміни ФО є наслідком процесу функціональної переорієнтації, який виступає частиною процесу лексикалізації [14, 46]. Внаслідок подібних трансформацій утворюються нові оказіональні одиниці мовлення, що зумовлено частковою або повною зміною форми й змісту фразеологізму . Виділяють наступні типи трансформації:

часткова зміна форми без зміни змісту ФО;

часткова зміна форми і часткова зміна змісту;

часткова зміна форми і повна зміна змісту [15 , 193-194].

Так, часткову зміну форми без зміни змісту ми можемо спостерігати на наступних прикладах:

He wouldn't bat an eyelash if somebody asked him to go into danger – he probably would have volunteered (U.S. News and World Report, November 5, 2001, P.28). Фразеологізм в оригіналі звучить як not bat an eyelid, (US) not bat an eye. Елемент eyelid замінено на eyelash, але від цього значення виразу не змінилося – "оком не моргнути", проте зміна форми ФО привертає увагу читача, спонукає його до прочитання статті.

Cat and mouse with America's most wanted (U.S. News and World Report, October 8, 2001, P.18). Вираз зазнав скорочення (to play опущено) але значення зберіг – "грати кішки мишки".

Наступні приклади ілюструють часткову зміну форми та часткову зміну змісту:


 
 

Цікаве

Загрузка...