WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Систематизація гідронімів Інгулецького басейну - Курсова робота

Систематизація гідронімів Інгулецького басейну - Курсова робота

lxxiii 22. Масенко Л.Т. "Гідронімія східного поділля", Київ, "Наукова думка", 1979, ст. 22

lxxiv 22. Масенко Л.Т. "Гідронімія східного поділля", Київ, "Наукова думка", 1979, ст. 28

lxxv 39. Стрижак О.С. "Назви річок Запоріжжя й Херсонщини", Київ, 1967, ст. 62-63.

lxxvi 7. Бушаков В. "Тюркська альтернативна етимологія гідроніму Кодима", Східний світ. – № 8 [Том 5]. – 1996. - № 2 (Київ, 1999). – С. 37 – 39.

lxxvii 45. Фасмер М. "Этимологический словарь русского языка", Москва, "Прогресс", 1986, т. ІІ, ст. 276

lxxviii 9. Горпинич В.О., В.В.Лобода, Л.Т.Масленко. "Власні назви і відтопоніми утворення Інгуло – Бузького межиріччя", Київ, "Наукова думка", 1977, ст. 164

lxxix 26. Мельничук О.С. "Топоніміка Кодимського району одеської області", Мовознавство, Київ, 1957, т. ХІV, ст. 56

lxxx 26. Мельничук О.С. "Топоніміка Кодимського району одеської області", Мовознавство, Київ, 1957, т. ХІV, ст. 55-56

lxxxi 44. Трубачев О.Н. "Названия рек правобережной Украины", Москва, 1968, ст. 144

lxxxii 9. Горпинич В.О., В.В.Лобода, Л.Т.Масленко. "Власні назви і відтопоніми утворення Інгуло – Бузького межиріччя", Київ, "Наукова думка", 1977, ст. 164

lxxxiii 47. Эварницкий Д.И. "Вольности запорожских казаков". Санкт Петербург, 1890, ст. 130

lxxxiv 24. "Матеріали експедиції 1968 року", Київ, 1968, ст. 128

lxxxv 9. Горпинич В.О., В.В.Лобода, Л.Т.Масленко. "Власні назви і відтопоніми утворення Інгуло – Бузького межиріччя", Київ, "Наукова думка", 1977, ст. 163-164

lxxxvi 21. Летопись событий в Юго - Западной Росии в XVII веке. Составил Самоил Величко, бывшый канцелярист канцелярии войска Запорожского, 1720 г., Киев, 1848-1855, Т. І-ІІІ, ст. ст. 111, 179, 180, 181

lxxxvii 17. Костомаров Н.И. "Собрание соченений", Санкт Петербург, 1905, т. XV-XVI, ст. ст. 450, 500, 798

lxxxviii 9. Горпинич В.О., В.В.Лобода, Л.Т.Масленко. "Власні назви і відтопоніми утворення Інгуло – Бузького межиріччя", Київ, "Наукова думка", 1977, ст. 172

lxxxix 39.Стрижак О.С. "Гідронімія Полтавщини фіто – зоографічного семантичного ряду", в книзі: "Українська діалектологія і ономастика", Київ, 1964.

xc 42. Тойнби А. Дж "Постижение истории", Сборник. Москва, издательство "Прогресс" 1991, ст. 102

xci 42. Тойнби А. Дж. "Постижение истории", Сборник. Москва, издательство "Прогресс" 1991, ст. 186

xcii 10. Грушевський М. "Історія України – Руси в одинадцяти томах, дванадцяти книгах", Київ, Наукова думка, 1992, т.2 ХІ-ХІІІ вік, ст. 527.

xciii 10. Грушевський М. "Історія України – Руси в одинадцяти томах, дванадцяти книгах", Київ, Наукова думка, 1992, т.2 ХІ-ХІІІ вік, ст. 526.

xciv 42. Тойнби А. Дж. "Постижение истории", Сборник. Москва, издательство "Прогресс" 1991, ст. 183

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Dubezki, Rozprawy i sprawozdania, Krakow, 1880, tom XII

 2. Great books of the western world, 6. Herodotus. The History of Herodotus. William Benton, Publisher, Enciclopdia Britannica, Inc., 1952, ст. 133

 3. Акты южной и западной России, III, ст. ст. 207, 216, 281

 4. Барсов Н.П. "Очерки Руской исторической географии", Варшава, 1883, ст. 81

 5. Баскаков Н.А.. "Тюркские языки". Москва, 1960, ст. 30

 6. "Большая советская энциклопедия", Москва, 1969-1978, електронна версія.

 7. Бушаков В. "Тюркська альтернативна етимологія гідроніму Кодима", Східний світ, № 8, т. 5, 1996, № 2, Київ, 1999, ст. 37 – 39.

 8. Географічна енциклопедія України в трьох томах. Київ "Українська Радянська Енциклопедія" ім. М. П. Бажана 1989, т. І, ІІ.

 9. Горпинич В.О., В.В.Лобода, Л.Т.Масленко. "Власні назви і відтопоніми утворення Інгуло – Бузького межиріччя", Київ, "Наукова думка", 1977, ст. ст. 144-145, 163-164, 172

 10. Грушевський М. "Історія України – Руси в одинадцяти томах, дванадцяти книгах", Київ, Наукова думка, 1992, т.2 ХІ-ХІІІ вік, ст. ст. 103, 106, 526-528, 530, 531, 537, 539.

 11. Грушевський М., "Ілюстрована історія України",- репринт видання 1913 року, електронна версія.

 12. Гумилев Л.Н.. "Древние тюрки", Товарищество "Клышников – Комаров и К0", Москва 1993, ст. ст. 4, 24, 45.

 13. Гумилев Лев. "Тысячелетие вокруг Каспия", Москва, Айрис пресс, 2003, ст.190

 14. Желєзняк І.М. "Вивчення гідронімів в межах однієї семеми" - в кн. "Ономастика", Київ, 1966.

 15. Когонашвили К. "Краткий словарь истории Крыма", Симферополь, "Бизнес - информ", 1995, ст. 73, 217

 16. Корепанова А.П. "Словотворчі типи гідронімів басейну нижньої Десни", Київ, 1969, ст. 29-33.

 17. Костомаров Н.И. "Собрание соченений", Санкт Петербург, 1905, т. XV-XVI, ст. ст. 450, 500, 798.

 18. Кучера М.П. "Змиевые валы", Киев, 1987.

 19. Лаврів П. "Історія Південно – Східної України", Київ, Українська Видавнича Спілка, 1996, ст. 30

 20. Летопись по Ипатскому списку, Санкт Петербург, 1871, ст. 184-185.

 21. Летопись событий в Юго - Западной Росии в XVII веке. Составил Самоил Величко, бывшый канцелярист канцелярии войска Запорожского, 1720 г., Киев, 1848-1855, Т. І-ІІІ, ст. ст. 111, 179, 180, 181.

 22. Масенко Л.Т. "Гідронімія східного поділля", Київ, "Наукова думка", 1979, ст. ст. 22, 28, 36.

 23. Масляк О.П., П.Г.Шищенко. "Хрестоматія з географії України", Київ, Видавництво "Генеза", 1994, ст. 377.

 24. "Матеріали експедиції 1968 року", Київ, 1968, ст. 128.

 25. Матівос Юрій. "Місто над сивим Інгулом",- Історико-публіцистичний нарис, глава перша, "Неказкова країна Лебедія", частина 1, vechirka.com.ua, 19.08.2003, 16:49 - електронне видання.

 26. Мельничук О.С. "Топоніміка Кодимського району одеської області", Мовознавство, Київ, 1957, т. ХІV, ст. 55-56.

 27. Мурат Аджи. "Полынь половецкого поля", Москва, ТОО "Пик – контекст", 1994, ст. 95.

 28. Муромцев І.В. "Словотворчі типи гідронімів (басейн Сіверського Дінця)", Київ, 1966, ст. 68-72.

 29. Мышецкий. "История о козаках", Одесса, 1852, ст. 7.

 30. Никонов В.А. "Заметки и материалы к гидронимическому атласу Украины", 8 кн.: Slavica Pragensia, VIII. Acta Universitatis Carolinae. Philologica 1-3. Praha, 1966, ст. 267.

 31. Отин Е.С. "К этимологии названий некоторых рек "анималистского" происхождения",- в кн.: "Повідомлення Української ономастичної комісії", вип. 2, Київ, 1967.

 32. Отин. Е.С. " Суффикс –оват в украинской топонимии", Onomastica, т. XVIII, ст. 99-152.

 33. Памятники истории Киевского государства ІХ-ХІІ вв. – Ленинград, 1936, ст.76

 34. Повесть временных лет, Москва – Ленинград, 1950, ч. 1, Лаврентьевская летопись, ст. ст. 102, 201.

 35. Полное собрание руских летописей, Санкт Петербург, т. ІІ, 1908, ст. 451.

 36. Полонська-Василенко Н. "Історія України у двох томах", 3-тє видання 1995 року, електронна версія.

 37. Семенов П. "Географическо – статический словарь Российской империи", Санкт Петербург, 1863, т.1, ст. 238-239.

 38. Словник гідронімів України. Київ, наукова думка, 1979, ст. ст. 9, 222.

 39. Стрижак О.С. "Гідронімія Полтавщини фіто – зоографічного семантичного ряду", в книзі: "Українська діалектологія і ономастика", Київ, 1964.

 40. Стрижак О.С. "Назви річок Запоріжжя й Херсонщини", Київ, 1967, ст. 62-63.

 41. Татищев В.Н. "История российская", Москва – Ленинград, 1962-1963, т. ІV, ст. 914.

 42. Тойнби А. Дж. "Постижение истории", Сборник. Москва, издательство "Прогресс" 1991, ст. ст. 102, 133, 141, 183-186.

 43. Толчко П.П. "Кочевые народы степей и Киевская Русь", Киев, Абрис, 1999, ст. ст. 71, 81.

 44. Трубачев О.Н. "Названия рек правобережной Украины", Москва, 1968, ст. 126-128. 144.

 45. Фасмер М. "Этимологический словарь русского языка", Москва, "Прогресс", 1986, т. І, ст. ст. 139,163; т. ІІ, ст. ст. 131, 276; т. ІІІ, ст. ст. 12, 547.

 46. Шахматов А.А. "Введение в курс истории русского языка : исторический процес образования русских племен и наречий", Петроград, 1916, ст.49

 47. Эварницкий Д.И. "Вольности запорожских казаков". Санкт Петербург, 1890, ст. ст. 130, 138

 48. Яворницький Д.І. "Історія запорізьких козаків у трьох томах", Київ, Наукова думка 1991, т.2, ст.182; т.3, ст. ст. 122, 490.

ДОДАТОК №1

Список гідронімів басейну ріки Інгулець,

Баштанка

б., п. Інгульця; Баштанка (1888, МХГ, ІІІ, 26); пор. смт Баштанка Миколаївськ. обл.

Баштина

р., л. Бокової п. Інгульця п. Дніпра; Кіровоградська обл.; Баштына (1876 ПХЕВ, ХХІІ, 40); Баштина (1888, МХГ, ІІІ, 27); Баштина (КРУ, 127); пор. с. Баштине Долинського р-ну Кыровоградськ. обл.

Безім'яна

б., л. Бешки п. Інгульця; Кіровоградська обл.; Безъименная (1876 ПХЕВ, ХХІІ, 403).

Березівка

 1. потік, л. Інгульця; нп Косівка Олександрійського р-ну, Олександрія Кіровоградської обл. (1876 ПХЕВ, ХХІІ, 402; 1888, МХГ, ІІІ, 121; СНМ, Хрс, 33); Березовка (1876 ПХЕВ, ХХІІ, 402; 1888, МХГ, ІІІ, 121; СНМ, ЕК, 49; Машт. Дн., 92) Березівка (КРУ, 126; 1964, МЕ); пор. с. Березівка Олександрійського р-ну (там же)


 
 

Цікаве

Загрузка...