WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Проблеми освоєння запозичених мовних одиниць - Курсова робота

Проблеми освоєння запозичених мовних одиниць - Курсова робота

Запозичення-англіцизми в мові українських мас-медіа характеризуються як неоднорідністю походження, так і неоднаковою частотою, стилістичним і жанровим використанням (домінують книжні одиниці й меншою мірою зустрічаються розмовні, сленгові) та ін. Безперечно, переважна їх більшість своїм походженням завдячує науковому стилю та виробничо-професійному мовленню.

І що більшою мірою входить та чи інша галузь діяльності в сферу міжнародного співробітництва, що ширші й триваліші зв'язки в цій галузі, то відкритішою є її лексика і термінологія для сприйняття іншомовних інновацій.

Неповнота і незбалансованість функціональної системи української літературної мови в пострадянську добу виявляється досить відчутно, що зумовлює наявність певних лакун у формуванні й функціонуванні її окремих стилів та підсистем. У першу чергу це стосується наукового стилю і зокрема однієї з його важливих підсистем - галузі обчислювальної техніки та інформатики.

Як правило, основу кожної термінологічної системи чи підсистеми становлять слова й терміни автохтонного походження, що входять до наукового обігу шляхом їх дефінування. Проте у сучасній українській термінології з обчислювальної техніки та інформатики домінують запозичення з англійської мови (точніше, - її американського варіанта). Такий стан зумовлений кількома причинами. Одна з головних полягає в тому, що чим більше залучена певна сфера діяльності до міжнародного співробітництва, тим відкритішою є ЇЇ лексика і термінологія до проникнення іншомовних інновацій. Другим важливим чинником виступає політика держави в аналізованій галузі. Так, відомо, що свого часу саме в Україні вперше в колишньому СРСР було створено електронно-обчислювальну машину і, природно, ця галузь мала б розвиватися на власній термінологічній основі. Однак через відомі хибні ідеологічні й політичні настанови вищого керівництва колишнього Радянського Союзу кібернетику оголосили "буржуазною лженаукою". Лише згодом, коли США досягнули відчутних успіхів у галузі обчислювальної техніки та інформатики, було усвідомлено помилковість такого підходу і нарешті визнано необхідність розвитку цієї галузі науки, на якій ґрунтувалася науково-технічна революція у другій половині XX століття.

У наш час професійна лексика і термінологія інформатики та обчислювальної техніки відома не лише вузьким фахівцям, які працюють у цій галузі науки і техніки. Нині комп'ютеризація проникла у всі сфери життя суспільства. Більше того, багато людей мають персональні комп'ютери і засвоюють відповідну лексику й термінологію. З'являється спеціальна література, відповідні словники, науково-популярні та галузеві періодичні видання. Лексика і термінологія обчислювальної техніки та інформатики стає необхідним компонентом наукового стилю сучасної української літературної мови, широко приникає в загальнонародне мовлення.

Слід відзначити, що на сучасному етапі в спеціалізованих, а зрідка й у науково-популярних виданнях, у засобах масової інформації, рекламі часто зустрічаємо чимало слів, засвоєних безпосередньо з англійської мови - переважно без їх транслітерації.

Серед значного масиву слів і термінів інформатики та обчислювальної техніки, які вживаються в сучасній українській мові, можна виділити такі лексичні групи:

1. Одиниці, запозичені з англійської мови з мінімальною національною модифікацією шляхом транскрибування, тобто з максимальним наближенням до фонетичного, граматичного та правописного оформлення

2. Слова і терміни, запозичені з англійської мови, які зазнали значних змін на ґрунті української мови - часткове калькування, поява властивих нашій мові формантів, звукова і правописна субституція тощо

3. Лексичні одиниці, утворені повним калькуванням відповідних англійських слів і термінів

Серед професійної лексики і термінології, запозиченої останнім часом, кількісно чималу і впливову групу становлять також одиниці на позначення нових технічних реалій і понять, зокрема різноманітних апаратів, приладів, пристроїв, які активно входять у повсякденне життя українського загалу, інноваційних технологій, сучасного оснащення, інформаційного обладнання, зокрема варті уваги: ксерокс (з англ. Xerox — торговельний знак копіювального пристрою) "різновид апарата для множення, який використовує метод ксерографії; прилад, який робить ксерокопії; пристрій для ксерографічного сі ісктрофотографування"; CD-плеєр (з англ. CD - compact disk + player - програвач) "технічний пристрій для програвання (озвучення) компакт-дисків"; аудіоплеєр (з амер. audio - слуховий, звуковий від лат. audio - чути та англ. -player - програвач) "компактний переносний апарат для відтворення звуку і магнітного запису" та ін.

Радикальні перетворення в усіх державах, що постали на теренах колишнього Радянського Союзу, зокрема і в Україні, поряд із політикою та ідеологією, передусім стосуються економіки, фінансів та комерції, і Нинішній час - це, з одного боку, період втрат і відходу від старих економічних догм, банкрутство державної планової економіки, а з іншого - появи нових професій, формування нового економічного ладу та відповідних відносин, час формування нової економічної культури. З поступовим переходом економіки до ринкових відносин та конкуренції, в мові українських ЗМІ, як і в загальнонародній мові, з'явився і з'являється значний за обсягом масив відповідної лексики та термінології (хронологічних маркерів інтенсивних змін у суспільстві).

В останні десятиліття в Україні набули поширення англійські назви різноманітних соціальних об'єднань, неформальних течій, угруповань та їх представників, які на Заході були відомими й раніше: панки (з англ. punk - розм. "недосвідчений юнак; шмаркач, молокосос") "неформальний молодіжний рух, що виник на Заході в 70-ті pp. XX ст. і представники якого культивують агресивне несприйняття норм моралі і громадського життя, що має вияв у манері поведінки (грубість), одязі (як правило чорного кольору і неохайний), аксесуарах (шпильки і т. ін.), а також у зачісці на зразок "ірокез" у вигляді повздовжнього гребеня від лоба до потилиці, переважно вифарбованого в яскраво червоний, зелений та ін. пастельний колір; представники цього руху", скінхеди/скінгеди (з англ. skin-head - бритоголовий від skin - шкіра і head- голова) "представники молодіжного руху, що виник у Великій Британії і поширився в світі, які поводять себе нетолерантно, а то й агресивно щодо іноземців (особливо гастарбайтерів) і відзначаються неординарною зовнішністю: носять черевики великого розміру, підтяжки, сережки у вусі", япі (з англ yuррі від скороч. < young urban professional - молодий міський професіонал) "представники молодіжного руху 80-х років (переважно в СЩА), який культивує орієнтацію на професіоналізм, кар'єру і високий соціальний статус, що виражається в способі поведінки (підкреслена вихованість), одязі (строгий стиль костюма) і т. ін.", пор.: Київські скінгеди й футбольні фанати не закидали, як їхні московські аналоги, пляшками західні посольства й представництва.

Цікаво, що деякі з проаналізованих вище назв мають навіть синонімічні найменування. Так, спочатку представників неформального молодіжного угруповання, які вирізнялися своєрідною зовнішністю (зачіска, шкіряний одяг із металевою фурнітурою тощо) і роз'їжджали на мотоциклах вночі галасливими компаніями, часто порушуючи правила дорожнього руху та громадського порядку, номіновано було рокерами (з англ. rocker - розм. рокер, ультрасучасний юнак у стильному шкіряному костюмі), а згодом поширилася і назва - байкери (з англ. biker - мотоцикліст від bike - мотоцикл) "члени неформальних об'єднань, які фанатично люблять мотоцикли та швидку ї іду і трюки на них, часто порушуючи правила вуличного руху та громадський спокій".

З англійської мови запозичено певну кількість лексичних одиниць на позначення наукових понять та реалій, а також всього того, що пов'язане з освітою та навчанням: маркетологія (з англ. marketology від market - ринок і грец. logos - слово, вчення, наука) "науковий напрям, що вивчає маркетинг (організація виробництва і збуту продукції, ґрунтується на вивченні потреб ринку в товарах і послугах)", уфологія (з англ. ufology від UFO -Unidentified Flying Object - непізнаний літаючий об'єкт, НЛО) "наука, що вивчає непізнані рухомі об'єкти (літаючі тарілки тощо) і пов'язані з ними аномальні явища", тест (з англ. test - випробовування, дослідження) "стандартне завдання, що застосовується для визначення рівня розвитку, здібностей, сформованості навичок і вмінь із певної дисципліни", Фулбрайт (з англ. від власної назви Fulbright) "американська програма академічних обмінів імені сенатора США Вільяма Фулбрайта".

У галузі спорту на сучасному етапі так само переважає лексика і термінологія англійського походження. Майже всі аналізовані одиниці функціонують у різних мовах світу як європеїзми або й як інтернаціоналізми. Це переважно новостворені назви спортивних реалій та понять, які раніше в нашій країні не використовувались або були невідомі з тих чи інших причин.


 
 

Цікаве

Загрузка...