WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Проблема дослідження метаморфози на рівні семантичного коду - Реферат

Проблема дослідження метаморфози на рівні семантичного коду - Реферат

У полі зору цього дослідження – ті кілька десятків номінацій семантичного коду метаморфози, які нам видалися найпомітнішими з погляду на їхню роль у текстах, а також особливу форму актуалізації. У дослідженні розрізняємо: векторний код та складові векторного коду.Векторним кодом називаємо головний напрям дії чарівних сил у конкретному акті метаморфози. Подальший розгляд проблеми вимагає представлення прикладів актуалізації векторного коду в алфавітному порядку його номінацій. Аберативний код метаморфози – (від лат. aberratio – відхилення) – чарівна переміна певних характеристик об'єкта з помітним відхиленням від біологічного хронотопного коду: раптова переміна нормальних біологічних функцій живого організму (позачасові рамки розвитку та дозрівання, ненажерливість тощо); Абракадабричний код метаморфози (від лат. abrakadabra – заклинання) -чарівна переміна об'єкта за допомогою закляття. Абсолютивний код метаморфози (від лат. аbsolutio – звільнення, виправдання) – переміна, внаслідок якої персонаж звільнюється від чарівного закляття. Опозиційний код, що послаблює абракадабричний код. Алелопатичний код метаморфози (від грец. алело – один одного, взаємно... грец. патос – біль, страждання) – чарівна переміна образу, де спочатку один герой виступає суб'єктом, а інший – об'єктом, а потім – навпаки: взаємоперетворення при допомозі ідентичних засобівАмнезійний код метаморфози (від "а"... і від грец. пам'ять) – чарівна переміна в поведінці героя, пов'язана із втратою пам'яті. Антонімічний код метаморфози – чарівна переміна об'єкта з метою надання йому ознаки, яка є антонімом до існуючої: бідний – багатий; багатий – бідний; слабкий – сильний; сильний – слабкий; огидний – красивий тощо. Баражний код метаморфози ( від франц. barage – загородження) – чарівна переміна з метою створити певну загороду; обмежити простір діяльності одного чи кількох персонажів. Візуальний код метаморфози (від лат. visualis -зоровий ) – чарівна переміна функції зорових органів об'єкта; раптове набуття здатності проникати зором у недосяжні для практичного досвіду сфери; і навпаки – чарівним способом втрата нормального зорового сприймання світу.Геронтичний код метаморфози (від грец. геронт – стара людина) – різновид аберативності: чарівна раптова переміна віку людини; раптове постаріння, що можна прирівнювати до чарівного прискорення дії біологічного хронотопного коду. Дидактичний код метаморфози (від. грец. – повчальний) – переміна певного об'єкта з повчальною чи пізнавальною метою.Дублетний кодметаморфози – (франц. doublet, від double – подвійний) – роздвоєння об'єкта метаморфози під дією чарівних сил. Езотеричний код метаморфози (від грец. – внутрішній) – чарівна переміна, що містить внутрішній, глибинний, прихований смисл; переміна, про яку може знати лише певне коло осіб. Екзекутивний код метаморфози (від лат. exsecutio – виконання, покарання ) – чарівна переміна з метою покарання об'єкта переміни.Епістолярний код метаморфози (від грец. – лист, послання) – переміна чарівним чином змісту чийогось письмового послання, що тягне за собою переміни, надзвичайно важливі, доленосні для того героя, про якого йшлося у листі. Етіологічний код метаморфози ( від грец. – причина і ...логія) – чарівна переміна об'єкта, у якій закодована причина появи та існування певного явища реальної дійсності. Імітативний код метаморфози (від лат. іmitor -наслідую ) – чарівна переміна одного об'єкта з метою наслідувати інший об'єкт, щоби створювати враження про його присутність. Інвертивний код метаморфози ( від лат. inverto – змінюю, перетворюю) -чарівна переміна здатностей об'єкта, в результаті чого він сам стає суб'єктом метаморфози.Індикативний код метаморфози – (від лат.indico – вказую, визначаю) – чарівна переміна об'єкта з метою вказати на ситуацію, що склалася навколо іншого об'єкта; переміна з метою подачі певної інформації. Інкорпусний код метаморфози – (від лат. in... і corpus – тіло, плоть) – чарівна переміна місця перебування об'єкта: переселення в тіло іншого живого об'єкта. Інтерральний код метаморфози – (від лат. іn... і terra -земля ) – переміна у чарівний спосіб місця перебування об'єкта: з наземного у підземний; западання об'єкта під землю. Така метаморфоза належить до трансферних.Інфернальний код метаморфози (від лат.inferna – підземне царство ) – переміна об'єкта , пов'язана з пекельними силами, підземним царством; чарівна переміна земного місця перебування об'єкта на перебування у підземному царстві; пеклі.Казусний код метаморфози (від лат. casus – випадок) – чарівна переміна об'єкта, що сталася випадково; суб'єкт метаморфози вчинив переміну ненароком через незнання чарівної сили засобу переміни, або через необережну поведінку з ним. Каталепсичний код метаморфози (від грец. – схоплення, оволодіння, утримування) – втрата людиною влади над своїм тілом; раптове знерухомлення тіла людини в результаті чарівного впливу стороннього об'єкта. Катарсисний код метаморфози (від грец. – очищення) – чарівна переміна об'єкта з метою духовного очищення від гріховної скверни.Кріогенний код метаморфози (від грец. -холод, мороз, лід) – чарівна переміна температури об'єкта в сторону охолодження; кодє одним з з виявів аберативного коду, але, зважаючи на його особливу роль у фольклорних текстах, розглядаємо його окремо.Ландшафтний код метаморфози (від нім. Landschaft – загальний вид місцевості ) – чарівна переміна, об'єктом якої – навколишня місцевість, краєвид, або певний елемент краєвиду.Летаргійний код метаморфози (від грец. – забуття і бездіяльність) -чарівна переміна , в результаті якої об'єкт впадає у хворобливий стан, схожий на сон; а також зворотня переміна у нормальний фізіологічний стан. Літогліфічний код метаморфози (від грец. літо – камінь та грец. гліфо – вирізьблюю; в буквальному розумінні – різьблення на камені) – чарівна переміна об'єкта у камінь і навпаки: з каменю у початковий вигляд.Міметичний код метаморфози (від грец. наслідувач; міметизм – вид мімікрії, що виявляється в подібності тварин одного виду на тварин іншого виду, які мають спільні за будовою захисні засоби від ворогів; напр., зозуля схожа на яструба) – чарівна переміна об'єкта з метою уподібнення його до іншого персонажа. Міметична метаморфоза, на відміну від мімікрійної, має код не лише зовнішньої, візуальної схожості, але й цілу низку інших уподібнень: візуальний мімесис; голосовий мімесис; мовний мімесис; руховий мімесис (хода, жести, міміка); соціальний мімесис (дотримання правил поведінки, відповідно соціальному станові того, кому уподібнюються).Мімікрійний код метаморфози  (від англ. mimicry  наслідую)  чарівна переміна об'єкта з метою уподібнення його зовнішнього вигляду до навколишнього середовища; пристосування об'єкта під вигляд середовища, щоби замаскувати свою присутність. Онайротичний код метаморфози (від грец. тлумачення снів) – чарівна переміна об'єкта, який є персонажем сновидіння.Опозиційний код– актуалізується через чарівні засоби, що унеможливлюють здійснення переміни певного об'єкта, через обмежувачі впливу суб'єкта переміни. Існування такого явища вказує на те, що чарівні сили у своїй дії можуть натрапляти на нездоланні перешкоди; разом із тим, у текстах здебільшого проявляється цілковита обізнаність суб'єкта метаморфози з опозиційним кодом. Парадоксальний код метаморфози (від грец. – несподіваний, дивний) – чарівна переміна об'єкта з метою вразити й здивувати своїм новим виглядом чи невластивими у практичному житті для даного об'єкта функціями парадоксальний код є украй гіперболізованим аберативним кодом, актуалізація його має за мету привернути увагу реципієнта повною відсутністю аксіологічної константи у розповіді Перманентний код метаморфози (від лат. permanentis – постійний, неперервний) – чарівна здатність об'єкта до самопереміни; постійне самовідновлення образу-костанти. Постлетальний код метаморфози – чарівна переміна об'єкта після його тілесної смерті.Реанімативний код метаморфози (від ре... і лат. animo – вдихаю життя) -чарівна переміна об'єкта, закодована на: – оживлення організму; зцілення роз'єднаних частин тіла; відродження втрачених органів; повне відновлення нормальних фізичних кондицій образу-константи. Спіритичний код метаморфози (від лат.spiritus – дух) – чарівна поява душі об'єкта у тому місці, куди скерував її суб'єкт переміни; тимчасове відокремлення душі від тіла за допомогою чарівних засобів.Субвентивний код метаморфози (від лат. subvenio – приходжу на допомогу)- чарівна переміна, мета якої – допомогти героєві вийти із критичної ситуації. Суб'єктом метаморфози, як правило, виступає персонаж у ролі чарівного помічника. Сублімативний код метаморфози (від лат. Sublimatus  підіймаю, підношу; сублімація  перехід речовини з кристалічного стану безпосередньо в пару)  чарівна переміна тілесного об'єкта у хмару, дим; і навпаки повернення з паровидного стану у тверде тіло. Тестерний код метаморфози (від англ. test – випробування) – чарівна переміна об'єкта з метою короткотривалого випробування героя. Трансферний код метаморфози (від лат. transfero – переношу, переміщую) – швидка зміна у чарівний спосіб місця перебування об'єкта.Трансфігуративний код метаморфози ("трансфігурація",– за В.Проппом,– переміна візуальних ознак образу) – найважливіший код метаморфози, який ідентифікує дію невидимих сил, надає їм видимості. Трансфігурація споріднена з чисельними кодами метаморфози: абракадабричним, абсолюційним, баражним, дидактичним, етимологічним, міметичним, мімікрійним трансферним та ін.Фата-морганний код метаморфози (італ. fata morgana – фея Моргана; різновид міражу) – чарівна переміна духовної енергії у візуальний образ, оточення якого є цілком реальним. Сам образ здатний щезати несподівано і так само несподівано знову з'являтися на досить значній віддалі від попереднього місця. Хронотопний код метаморфози ( від грец. хронос – час, і грец. топос – місце, місцевість) – чарівна переміна часу і місцевості, де відбувається дія; раптова зміна пори року, частини доби тощо. Ювенальний код метаморфози (від лат. juvenalis – юний, юнацький) – раптове помолодшання героя у чарівний спосіб, що можна розцінювати як реверс біологічного хронотопного коду.


 
 

Цікаве

Загрузка...