WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Розвиток української термінографії (1948–2002) - Реферат

Розвиток української термінографії (1948–2002) - Реферат

географії.
Протягом 90-х років вийшло у світ 6 галузевих енциклопедій, зокрема "Економічна енциклопедія" (Київ, 2000-2002) в 3-х томах. Енциклопедія "Українська мова" (Київ, 2000), створена в Інституті мовознавства ім. О.О.Потебні та Інституті української мови НАН України, стала першим виданням енциклопедичного характеру, в якому на основі досягнень сучасного мовознавства в новій, систематизованій формі подано відомості про українську мову та українське мовознавство. Широкий резонанс у наукових колах отримав передрук в Україні з діаспорного видання 1955-1984 рр. "Енциклопедії українознавства" (Львів, 1993-2000) в 10-ти томах за редакцією доктора В.Кубійовича, здійснений НТШ у Львові та Фондом духовного відродження ім. митрополита А.Шептицького. Розпочато випуск "Юридичної енциклопедії" (Київ, 1998) в 6-ти томах.
У 1997-1998 роках опубліковано енциклопедичні словники гуманітарного змісту: з політології, філософії, соціології, лінгвістики.
Дослідники української термінології намагаються осягнути тенденції розвитку сучасної спеціальної мови, виходячи зі столітніх національних традицій термінотворення. Дослідити походження термінів, їх співвідношення з поняттями в різні епохи розвитку науки, різноманітних сфер суспільного життя дають змогу словники історичних та народних термінів. Так, у Науково-дослідному центрі гуманітарних проблем Збройних сил України видано "Словник історичних зброєзнавчих термінів" (Київ, 2000) В.Г.Бережинського, укладений за матеріалами озброєння Київської Русі. У 1993 році вийшов словник військовихтермінів "Історія української зброї" авторства А.В.Панібудьласка і Б.І.Канцелярук, а в 1995 році - А.Бурячок, М.Демський, Б.Якимович опублікували "Російсько-український словник для військовиків", який охоплює майже 32 тис. історичних та сучасних термінів.
Народні джерела української термінології зафіксовано у словниках Є.І.Шевченка "Народна деревообробка в Україні" (Київ, 1997), К.І.Матейко "Український народний одяг" (Київ, 1996), О.К.Данилюк "Словник народних географічних термінів Волині" (Луцьк, 1997).
90-і роки збагатили лексикографічну практику розкриття термінології шляхом створення ілюстративних словників, коли використання мистецтва художньої ілюстрації є засобом візуального відтворення й пізнання поняття. Цей принцип реалізовано в словниках з виноградарства, геральдики, гончарства, наприклад, в "Ілюстрованому словнику народної гончарської термінології Лівобережної України (Гетьманщина)" О.М.Пошивайло, підготовленому в 1993 році в Інституті мистецтвознавства, фольклористики й етнології ім. М.Рильського та Народному музеї-заповіднику українського гончарства в Опішному.
Серед термінологічних лексикографічних праць 90-х років можна виокремити такі види за структурою видань: серійні, однотомні, багатотомні.
Термінологічні словники входять до складу серій, які охоплюють різножанрову літературу, - "Від А до Я", "Бібліотека фахівця", "Nota bene!", "Трансформація гуманітарної освіти в Україні", а також до спеціалізованих серій, що об'єднують суто лексикографічні праці: бібліотека словників "Ін Юре", "Нові словники", серія навчальних словників і довідників "Medicina polyglotta". Так, у термінографічній серії "СловоСвіт", заснованій 2000 року у Технічному комітеті стандартизації науково-технічної термінології, першим виданням був "Англійсько-український словник інженерії довкілля" Т.Балабана, який охопив близько 15 тис. інженерних, медичних, біологічних, правничих та суміжних з ними термінів, переважну більшість яких подано з тлумаченнями чи з довідковими відомостями. Окремо винесено словник назв і документів урядових установ англомовних країн та українсько-англійський покажчик базових слів словника-довідника. Сьогодні у термінографічній серії "СловоСвіт" вже видано чотири словники, зокрема з теплоенергетики, профілактичної та екологічної токсикології, гідравлики та санітарії.
Для словників, що входять до складу серій, притаманне однотипне оформлення, спільність задуму, тематики та читацького призначення.
Однотомні видання становлять переважну більшість термінологічних словників.
Багатотомні видання нечисленні. Серед них переважають двотомні праці. Зареєстровано 6 двотомних словників: перекладних, тлумачно-перекладних, словників-довідників, які відображають розгалужені термінологічні системи - медицину, хімію, правознавство, наприклад російсько-українсько-латинський словник медичних термінів (Київ, 1993), англо-український словник з хімії (Київ, 1994), англо-український словник медичних термінів (Одеса, 1996), словник-довідник "Інтелектуальна власність" (Київ, 2000). Серед них особливу увагу привертає "Українсько-латинсько-англійський медичний тлумачний словник" (Львів, 1995) на 33 тис. термінів. У Львівській академії мистецтв створено двотомний словник "Декоративно-ужиткове мистецтво" (2000) за редакцією відомого мистецтвознавця Я. Запаска.
Протягом останнього десятиріччя опубліковано низку словників у 3-х томах: "Економічна енциклопедія" (Київ, 2000); "Російсько-українсько-латинський словник медичних термінів" (Київ, 1993); "Словник з матеріалознавства" (Київ, 1995), кожен том якого має іншу вихідну мову - українську, російську, англійську.
Термінологічні словники, особливо тлумачні та тлумачно-перекладні, використовують у навчальному процесі як довідкову базу. Виходять термінологічні праці, які поліграфічно оформлені як окремі видання, але становлять один із томів багатотомних наукових, навчальних видань. Наприклад, у тритомному навчальному посібнику "Основи підприємництва" (Київ, 2000) В.І.Павлова 3-й том становить тлумачний словник бізнесових термінів. У двотомнику "Міжнародне гуманітарне право" (Київ, 1999) у другому томі вміщено словник основних термінів і понять філософсько-правової доктрини регулювання збройних конфліктів.
Термінологічні словники, відображаючи лексику спеціальної сфери, мають чітко окреслене функційне призначення - відображати поняттєво-термінологічний апарат різних галузей науки й техніки та забезпечувати наукову, навчальну, виробничу діяльність. Це зумовлює критерій відбору термінологічного матеріалу за читацькою адресою.
Термінологічні лексикографічні праці призначено широким колам науковців, викладачів, студентів усіх спеціальностей або певної спеціальності, аспірантів, слухачів підготовчих відділень, слухачів системи підвищення кваліфікації, учнів, науково-технічних працівників. Однак існують словники, які виникли як наслідок спостереження за професійною лексикою окремих категорій фахівців чи угруповань мовців, наприклад, "Словник русизмів у мові медиків" (Львів, 1995;

 
 

Цікаве

Загрузка...