WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Семантичні співвідношення між вершинами словотвірних гнізд антонімних параметричних прикметників - Реферат

Семантичні співвідношення між вершинами словотвірних гнізд антонімних параметричних прикметників - Реферат

На думку О.О.Тараненка, причини як паралельного розвитку антонімів, так і відхилень від нього полягають в особливостях їх лексичних значень і визначаються, з одного боку, предметно - поняттєвою (позамовною) співвіднесеністю цих слів, а з іншого, - їх внутрішньомовними властивостями. Пов'язаність розвитку антонімного протиставлення з позамовною дійсністю залежить від розвитку самої дійсності і від розвитку її пізнання мовним колективом [38.,32].

 • окремі ЛСВ полісемантичного слова мають декілька антонімних відповідників(товстий-тонкий, грубий – тонкий, довгий – короткий, довгий – куций)

 • найчастіше антонімними є ЛСВ із семою "розмір"(12)1 та "якість"(10), рідше – із семами "час"(3), "кількість"(3), "локація"(2), "інтенсивність"(2), "оцінка"(2), "вік"(1), "соціальне значення"(2).

Розвиток антонімних відношень у словах на рівні окремих ЛСВ із відповідними семами.

семи

розмір

локація

якість

інтенсивність

оцінка

час

вік

кількість

соц. знач.

Кількість антонімних ЛСВ

12

2

10

2

2

3

1

3

2

Література

 1. Аверьянов Н.А. Динамика противоречий // Вопросы философии. 1976. Вып.5.

 2. Безносенко В.З. Некоторые виды работы с синонимами и антонимами при изучении однородных членов // Русский язык в школе. 1964. №5.

 3. Булаховський Л.А. Нариси з загального мовознавства. К., 1965.

 4. Василенко В.А. До питання про однокореневу прикметникову антонімію // ФН. Суми, 2000.

 5. Введенская Л.А. Синонимические пары антонимов // Русский язык в школе. 1969. №4.

 6. Вишнякова О.В. Паронимы и антонимы // В научном поиске. М., 1967.

 7. Ємельянова С.А. О глагольных антонимичных словообразовательных гнёздах в современном русском языке // АПРС: Сб.н.ст. Ташкент, 1982.

 8. Жовтобрюх М.А. Українська літературна мова. К., 1984.

 9. Іванова В.А. Антонимия в системе языка. Кишенёв, 1982.

 10. Івченко М.П. Сучасна українська літературна мова. К., 1962.

 11. Клюева В.Н. Типы упражнений по антонимам // Русский язык в школе. 1958.№3

 12. Коваль А.П. Практична стилістика сучасної української мови. К., 1978.

 13. Козка І.К. Синонімічно-антонімічні відношення в системі прикметників портретної характеристики людини в сучасній українській мові..Автореф. дис. канд. філол. наук . Харків, 1994.

 14. Кононенко В.И. Системно-семантические связи в синтаксисе русского и украинского языков. К., 1976.

 15. Лисиченко Л.А. Антоніми в сучасній українській мові // УМЛШ. 1976. №1.

 16. Лисиченко Л.А. Лексикологія сучасної української мови: Семантична структура слова. Харків, 1977.

 17. Максимов Л.Ю. Частица не и приставка не- с краткими прилагательными // Русский язык в школе. 1957. №2.

 18. Маликова Л.Т. Специфика антонимических связей членов признаковых лексико-семантических групп // Вісник Київського університету. Літературознавство. Мовознавство. 1990.Вип.32.

 19. Минина Л.И., Бартков Б.И. Количественное исследование деривационной синонимии и антонимии современного русского языка // Актуальные вопросы дериватологии и дериватографии. Владивосток, 1986.

 20. Морозова В.М. Однокорневые отглагольные префиксальные антонимы-существительные в современном русском языке // Научные труды Куйбышевского пединститута. Т.20. Куйбышев, 1972.

 21. Новиков Л.А. Антонимия в русском языке.М.,1973.

 22. Новиков Л.А. Антонимия и ёё соотношение с другими категориями лексики // РЯНШ. 1973. №4.

 23. Новиков Л.А. Семантический анализ противоположности в лексике: принципы, аспекты, метод // ФН, 1973. №3.

 24. Пардаев А.С. Структурные типы антонимичных словообразовательных гнёзд глаголов в современном русском языке // АПРС: Сб.н.ст. Ташкент. 1982.

 25. Полюга Л.М. Про антоніми та їх використання // Словник антонімів української мови. К.: Довіра, 1999.

 26. Полюга Л.М. Слово в поетичному тексті І.Франка.К., 1977 .

 27. Реформаторский А.А. Введение в языкознание. М.,1967.

 28. Саидова С.М. Словообразовательная антонимия в адъективных гнёздах // Вопросы русского и общего языкознания: Сб.н.тр. №580. Ташкент.1979.

 29. Саидова С.М. Словообразовательная антонимия в русском языке //АПРС. 1980. Ч.2.

 30. Сафин Р.Н. Антонимия производящего и производного в современном русском языке // Словообразование и стилистика современного русского языка. Изд-во Казанского ун-та.1991.

 31. Сидоренко М.И. О фразеологических антонимах русского языка // Русский язык в школе. 1969. №3.

 32. Синюк В.Б. Фразеологизмы с антонимическим компонентом // РЯНШ. 1975. №5.

 33. Соколова Н.Л. К проблеме определения и класификации антонимов и их стилистическое использование // ФН. 1977. №6.

 34. Сучасна українська літературна мова // За ред. А.М.Плющ. К., 2000.

 35. Сучасна українська літературна мова // За ред. А.П.Грищенка.К., 1997.

 36. Сучасна українська літературна мова: Лексика і фразеологія //За ред. І.К.Білодіда. К., 1973.

 37. Тараненко О.О. Полісемантичний паралелізм і явище семантичної аналогії.К., 1980.

 38. Тараненко О.О. Розвиток антонімічних відношень у багатозначних словах // УМЛШ. 1977. №1.

 39. Тихонов А.Н., Емельянова С.А. Антонимы и словообразования // Вопросы русского и общего языкознания: Сборник .научный трудов, №501. Ч.1. Ташкент.1976.

 40. Тихонов А.Н., Саидова С.М. Антонимия лексическая и антонимия словообразовательная // РЯШ. №4. 1980.

 41. Тихонов А.Н., Саидова С.М. Русская антонимия. УФА, 2000.

 42. Торфул М.Г. Логіка. К.: Академія, 1999.

 43. Турчин В.М., Турчин М.М. Семантична кореляція антонімів і синонімів в системі мови //Мовознавство. 2001.№1.

 44. Усатенко Т.П. Лексична семантика і розвиток мови учнів. К., 1984.

 45. Философский энциклопедический словарь. М.: Современная энциклопедия., 1983.

 46. Ященко Д.В. Структурно – семантичні та ономасіологічні особливості антонімів-іменників німецької мови // ФН. Суми, 2002.

1 У дужках вказано цифрами співвідношення кількості ЛСВ у прикметниках.

1 У дужках вказано кількість антонімних ЛСВ


 
 

Цікаве

Загрузка...