WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Семантичні співвідношення між вершинами словотвірних гнізд антонімних параметричних прикметників - Реферат

Семантичні співвідношення між вершинами словотвірних гнізд антонімних параметричних прикметників - Реферат

Сюди належать:

● префіксальні утворення (іменники, прикметники, прислівники, дієслова), які протиставляються однокореневому безпрефіксному слову: бажаний → небажаний, байдужий → небайдужий, акуратний → неакуратний, моральний → аморальний, афіксний → безафіксний, варіантний →інваріантний, земний → надземний, безпечно → небезпечно, правильно → неправильно, гармонійність → дисгармонійність, циклон → антициклон, гени → антигени, атака → контратака, згода → незгода, лейкемія → алейкемія, контрольність → безконтрольність, плантація →імплантація, потужність→надпотужність, абсорбація→реабсорбація, винен → невинен, гармоніювати → дисгармоніювати і т. п.

Потрібно мати на увазі, що антонімами є не всі слова, що вживаються з будь-яким запереченням, а лише ті слова із префіксом не-, які називають нове поняття (наприклад, доля → недоля). Не будуть антонімами високий → невисокий, молодий → немолодий і т. п., оскільки, коли ми говоримо "невисокий", то це не свідчить, що предмет низький: він може бути і середньої висоти. Аналогічно, "немолодий" не означає "старий": це може бути людина середнього віку.

● префіксально – суфіксальні утворення: лад → безладдя, закон → беззаконня, воля → безволля, слава →безслав'я, хмари →безхмар'я і т. п.

II. Однокореневі антоніми з афіксами протилежних значень. Вони мають спільну твірну основу, є похідними словами одного ступеня словотворення і не утворюють словотвірної пари.

Тут виділяють окремі типи:

● префіксальне слово протиставляється префіксальному слову: навантажити ↔ розвантажити, антифашистський ↔ профашистський, довоєнний ↔ післявоєнний, наземний ↔ підземний, гіпервітаміноз ↔ гіповітаміноз, обмотувати ↔ розмотувати, вбігти↔вибігти, увезти ↔вивезти, викочування ↔скочування, вибивання↔забивання, відтягнути ↔дотягнути, відімкнути↔замкнути, відкривання↔накривання, відгвинтити↔пригвинтити, воз'єднання↔розз'єднання, девальвація ↔ревальвація, дореформний ↔пореформний, зсувати↔розсувати, імпорт↔експорт, підводний ↔надводний, недогодувати ↔обгодувати, недоважити ↔переважити, передембріональний ↔постембріональний, понадхмарний↔попідхмарний ,препозиція↔постпозиція, прибуток↔убуток і т. п.

● суфіксальне слово протиставляється суфіксальному слову: гарбузик↔гарбузище, котик↔котюга, хвостик ↔хвостяга, хмарка ↔хмарище, пеньок ↔пнище , дубочок ↔ дубище, козлик ↔ козлище, камінець ↔ каменюка, вербичка↔вербище, ямка↔ямище, губонька ↔губище, пиріжок↔пиріжище, візок↔возище і т. п.

● префіксально – суфіксальне слово протиставляється префіксально – суфіксальному слову: Прикарпаття ↔ Закарпаття, перед гір'я ↔ загір'я і т. п.

III. Антонімні пари зі зв'язаним коренем, у яких немає твірного слова: прогрес ↔ регрес, пролог ↔ епілог, симпатія ↔ антипатія, авангард↔ар'єргард, запрягти ↔ розпрягти, включити ↔ виключити і т. п.

Від словотвірної антонімії потрібно відрізняти "відображену" антонімію. "Відображені" антоніми – це похідні слова, що самі по собі не виражають антонімних відношень і є антонімами тому, що антонімні відношення характерні їхнім твірним [41, с. 26]. Тобто вони переймають антонімні відношення у своїх твірних, ніби відображають їх у своїй семантичній структурі. Такі, наприклад, похідні гарно ↔ погано відображають антонімність твірних гарний – поганий. Порівняймо також височенький ↔ низенький, високо ↔ низько і високий – низький;величенький – маленький і великий-малий; товстіти - тоншати, товщина - тонкість, товсто –тонко, товстенький –тоненький і товстий –тонкий; глибоченький-міленький, глибоко-мілко, глибокість – мілкість, глибина – мілина і глибокий-мілкий та ін. На думку О.М.Тихонова та С.М.Саідової, антонімні відношення відображають не лише окремі слова, але і гнізда слів - уся відображена антонімія зосереджена у словотвірних гніздах [40, с. 70].

Вершини словотвірних гнізд високий – низький, широкий – вузький, великий – малий, товстий – тонкий, грубий – тонкий, глибокий – мілкий, довгий – короткий, довгий – куций, просторий – тісний є лексичними антонімами. Зіставлення семантики цих параметричних прикметників та визначення співвідношень між ними дасть змогу проаналізувати, як похідні цих словотвірних гнізд відображають антонімність твірних (вершин СГ) у своїй семантичній структурі. Аналіз проводимо на рівні ЛСВ та семному.

Високий – низький (9:9) 1

ЛСВ1 ( високі дерева) - ЛСВ1 ( низькі дерева) – сема "розмір"

ЛСВ2 ( висока стеля) - ЛСВ2 ( низька стеля) – сема "локація"

ЛСВ3 ( високий процент) - ЛСВ3 ( низький процент) – сема "кількість"

ЛСВ4 ( високі темпи розвитку) - ЛСВ4 ( низькі темпи розвитку) – сема "інтенсивність"

ЛСВ5 ( висока думка про когось) - ЛСВ5 ( низька думка про когось) - сема "оцінка"

ЛСВ6 ( висока проба) - ЛСВ6 ( низька проба) – сема "якість"

ЛСВ7 ( високі почуття) - ЛСВ7 ( низькі почуття) – сема "якість"

ЛСВ8 ( високий голос) - ЛСВ8 ( низький голос) – сема "якість"

ЛСВ9 ( висока посада) - ЛСВ9 ( низька посада) – сема "соціальне значення"

Широкий – вузький (9:5)

ЛСВ1 ( широка дорога) - ЛСВ1 ( вузька дорога) – сема "розмір"

ЛСВ3 ( широке коло людей) - ЛСВ2 ( вузьке коло людей) – сема "кількість"

ЛСВ7 ( широкі інтереси) - ЛСВ3 ( вузькі інтереси) – сема "якість"

ЛСВ7 ( широка спеціальність) - ЛСВ4 ( вузька спеціальність) – сема "якість"

ЛСВ9лінгв.( широкий голосний звук) - ЛСВ5 лінгв.(вузький голосний звук) – сема "якість"

Великий – малий (9:8)

ЛСВ1 ( велика риба) - ЛСВ1 ( мала риба) – сема "розмір"

ЛСВ2 ( великі гроші) - ЛСВ2 ( малі гроші) – сема "кількість"

ЛСВ3 ( великий день) - ЛСВ3 ( малий день) – сема "час"

ЛСВ4 ( великі діти) - ЛСВ4 ( малі діти) – сема "вік"

ЛСВ5 ( велика радість) - ЛСВ5 ( мала радість) – сема "інтенсивність"

ЛСВ6 ( велике досягнення) - ЛСВ6 ( мале досягнення) – сема "якість"

ЛСВ7 ( великий розум) - ЛСВ7 ( малий розум) – сема "якість"

ЛСВ8 ( великий панок) - ЛСВ8 ( малий панок) – сема "соціальне значення"

Товстий – тонкий (4:13)

ЛСВ1 ( товста книга) - ЛСВ1 ( тонка книга) – сема "розмір"

ЛСВ2 ( товстий бук) - ЛСВ2 ( тонкий бук) – сема "розмір"

ЛСВ3 ( товсті брови) - ЛСВ3 ( тонкі брови) – сема "розмір"

ЛСВ4 ( товстий голос) - ЛСВ8 ( тонкий голос) – сема "якість"

Грубий – тонкий (8:13)

ЛСВ1 ( груба пані) - ЛСВ1 ( тонка пані) – сема "розмір"

ЛСВ2 ( грубий пісок) - ЛСВ4 ( тонкий пилок) – сема "розмір"

ЛСВ5 ( грубий голос) - ЛСВ8 ( тонкий голос) – сема "якість"

ЛСВ8 ( який ти грубий!) - ЛСВ6 ( Женя – розумна, тонка...) – сема "оцінка"

Глибокий – мілкий (7:3)

ЛСВ1 (глибокий ставок) - ЛСВ1 (мілкий брід) – сема "розмір"

ЛСВ2 ( глибоке залягання породи) - ЛСВ2 ( мілке залягання породи) – сема "локація"

Довгий – короткий (2:3)

ЛСВ1 (довге волосся) - ЛСВ1 (коротке волосся) – сема "розмір"

ЛСВ2 ( довга перерва) - ЛСВ3 ( коротка перерва) – сема "час"

Довгий – куций (2:3)

ЛСВ1 (довгий хвіст) - ЛСВ1 (куций хвіст) – сема "розмір"

ЛСВ2 (довгий день) - ЛСВ2 ( куций день) – сема "час"

Просторий - тісний (2:8)

ЛСВ1 (простора хата) - ЛСВ1 (тісне подвір"я) – сема "розмір"

Порівняння семантичної структури антонімних параметричних прикметників дало змогу визначити такі типи відношень між ними:

  • Усі прикметники вступають в антонімні відношення основним своїм значенням (ЛСВ1);

  • прикметники - антоніми, у яких спостерігається повний паралелізм семантичної структури (високий – низький). Хоча ці ад'єктиви утворюють паралельні антонімні значення, проте вживаються в межах цих значень не завжди симетрично. Так, у межах одного і того ж ЛСВ7 "благородний – підлий", крім паралельного вживання, антоніми мають випадки використання окремі для кожного з них: лише високийподвиг, благородство; і лише низькийегоїзм, наклеп, зрада, заздрість.

  • прикметники – антоніми, у яких паралелізм виявляється в усіх ЛСВ симетрично(великий – малий, довгий – куций). Не говоримо про повний паралелізм семантичної структури, оскільки кількість ЛСВ цих слів – антонімів є різною: у прикметників великий та куций на один ЛСВ більше, ніж у їх антонімних відповідників.

  • прикметники - антоніми, у яких паралелізм виявляється лише в частині ЛСВ симетрично (глибокий-мілкий)

  • прикметники – антоніми, у яких паралелізм виявляється лише в частині ЛСВ симетрично та несиметрично (широкий-вузький, товстий-тонкий, грубий-тонкий, довгий-короткий)

  • прикметники -антоніми, у яких паралелізм виявляється лише в одному ЛСВ симетрично (просторий-тісний)


 
 

Цікаве

Загрузка...