WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Синтаксично-стилістичні риси науково-технічної мови - Реферат

Синтаксично-стилістичні риси науково-технічної мови - Реферат

Реферат з мовознавства
СИНТАКСИЧНО-СТИЛІСТИЧНІ РИСИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ МОВИ
Синтаксис української науково-технічної мови сомобутній, бо сформувався на підставі синтаксису народної мови, типова ознака якого - розмовний, активний характер синтаксичних конструкцій. Активні конструкції речення мають переважати над пасивними. Пасивні конструкції в українській мові - це переважно наслідок впливу російського канцелярського стилю, який частково нівелює активність особи - порівняймо: "Ми виконали роботу" та "Робота виконана нами".
1. Характерні синтаксично-стилістичні ознаки такі:
1.1. Дієслівність української мови (центр висловлювання - дієслово): Зі справою не можна зволікати - Дело не терпит отлагательств; Прямувати до мети - Идти по направлению к цели (в російській мові сенсове навантаження - в іменниках).
1.2. Органічна активна конструкція, що містить підмет, який визначає активного суб'єкта дії іменником у називному відмінку, присудок, виражений дієсловом у формі 3-ої особи однини або множини теперішнього часу, та додаток, що вказує на об'єкт дії: Ми розглядаємо процес ..., Кафедра виконує дослідження ..., Дослідники розглядають процес ...[1] ..
1.3. Органічна пасивна конструкція української мови - безособове речення на -но, -то, в якому домінує результативність і не передбачено означення виконавця (його вже означено у попередніх реченнях). Найхарактерніша риса українських форм на -но, -то наявність іменника в знахідному відмінку на позначення об'єкта дії: Напрацьовання узагальнено ..., Запропоновано нову модель..., Зібрано новий матеріял ..., Модель використовувано [використано] (іменника в орудному відмінку із зазначенням суб'єкта дії застосовувати не можна: Нами узагальнено напрацьовання..., Нову модель запропоновано дослідниками...) [1,2,3].
1.4. Активна конструкція з підметом, який визначає активного суб'єкта дії іменником у називному відмінку, присудком, вираженим дієсловом у формі 3-ої особи однини чи множини минулого часу, та додатком, що вказує на об'єкт дії: Аспірант врахував зауваження; Спеціялізована рада прийняла висновки (п.1.2 - теперішній час, п. 1.4 - минулий) [1,2].
1.5. Неозначено-особові активні конструкції з простим дієслівним присудком: Зауваження врахували, Зауваження враховуємо, Зауваження враховуватимемо; Визначили залежності, Визначаємо залежності, Визначатимемо залежності [1,2].
1.6. Неозначено-особові активні конструкції з дієслівним розщепленим присудком зі зв'язковимм та модальними компонентами: Зауваження можна врахувати, Моделі треба використати (замість присудка з пасивним дієприкметником у його складі: Зауваження можуть бути враховані, Моделі повинні [мусять] бути використані) [1,2].
1.7. Узагальнено-особові пасивні конструкції, в яких дію, стан чи ознаку, виражену присудком, сприймають як характерну завжди чи зазвичай (присудок подають переважно у 3-тій особі множини): Обмеження на параметри не вводять, Моделі використовують для …, Жити не дають, Людям жити не давали) [1].
1.8. Інфінітивне речення, головний член якого виражено інфінітивом - неособовою формою дієслова: Аварію легше попередити, ніж усувати наслідки й ремонтувати устатковання[1].
1.9. Гармонійне поєднання двох протилежних процесів - синтаксичної конденсації у вигляді іменних конструкцій (Ужили заходів для забезпечення працездатності) та синтаксичного розчленування речення (Ужили заходів, щоб забезпечити працездатність) з метою послідовного опису дії чи події.
1.10. Українська нормативна система керування відмінками, яка забезпечує зв'язок слів за формою відмінка, зокрема у стійких прийменниково-іменникових і дієслівно-іменникових сполуках [1]. Далі грубим шрифтом подано правильні форми керування, а неправильні (взяті з російської мови) - курсивом.
1.10.1. Cтійкі прийменниково-іменникові сполуки:
ДЛЯ: комісія для складання резолюції (комісія по складанню резолюції)
ДО: до березня (по березень); відповідно до вимог (відповідно вимогам); виводити до резерву [резервувати] (виводити в резерв); брати до уваги (приймати до уваги)
З: дослідження з теплотехніки (дослідження по теплотехніці); з походження (за походженням); знати з досвіду (знати по досвіду); з тієї причини (по тій причині); згідно з законом (згідно закону)
ЗА: обчислити за формулою (обчислити по формулі), за даними аналізу (по даних аналізу), порівняти за показниками (порівняти по показниках), пливти за течією (пливти по течії)
НА: на вигляд (по виду, по вигляду), на вимогу (по вимозі, за вимогою), на адресу (за адресою), на замовлення (по замовленню), на запит (по запиту, за запитом), видавати на-гора (видавати нагору), звертати увагу на щось (приділяти увагу чомусь)
ПІД: не під силу (не по силах, не по силам), під навантагою (при навантаженні), під тиском (при тиску), брати під сумнів [сумніватися] (відчувати [мати] сумнів), під час виконання, виконуючи (при виконанні)
ПІСЛЯ: після закінчення школи (по закінченню школи), після прибуття потягу (по прибутті потягу)
ПО: по два в рядку; по черзі; по периметру; по каналах [каналами] (по каналам); піти по товар (піти за товаром)
ПРИ: перебувати при владі (знаходитися при владі)
У(В): в усіх напрямках (по всіх напрямках), у певні періоди (по певних періодах), в Україні (на Україні)
ЧЕРЕЗ: через непорозуміння (по непорозумінню), через помилку [помилково] (по помилці)
1.10.2. Стійкі дієслівно-іменникові сполуки:
- брати участь (приймати участь)
- вживати заходів (приймати [вживати] заходи [міри])
- вибачатися (просити пробачення)
- відмінної якості (відміний за якістю)
- давати змогу (давати можливість)
- дістати професуру (отримати професуру)
- долати перешкоди (переборювати перешкоди)
- дотримуватися вимог, відповідати вимогам, задовольняти вимоги (задовольняти вимогам)
- завдавати болю [втрати, збитків, поразки, страху, удару, шкоди] (спричиняти [наносити, завдавати] біль[втрату, збитки, поразку, страх, удар, шкоду]) - іменник у родовому відмінку
- запобігати нещасному випадкові (запобігати нещасний випадок)
- надавати ваги [вигляду, сенсу, сили, смаку, упевненості, форми] (придавати [надавати] вагу [ви(гля)д, сенс, силу, смак, упевненість, форму]) - іменник у родовому відмінку
- надавати слово [допомогу, змогу, інформацію, перевагу, повноваження, право] - іменник у знахідному відмінку
- обіймати посаду (займати посаду)
- ставити питання (піднімати питання)
- складати подяку (виносити подяку)
- ставити вимогу (пред'являти вимогу)
- цілими днями (по цілих днях)
- протягом часу (на протязі часу)
- убезпечувати [убезпечити] щось (забезпечувати [забезпечити] безпеку чогось)
1.11. Застосування синтетичних конструкцій [4]. Попри

 
 

Цікаве

Загрузка...