WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Адміністративно-правовий статус спеціальних (вільних) економічних зон - Курсова робота

Адміністративно-правовий статус спеціальних (вільних) економічних зон - Курсова робота

типів: митних, комплексних виробничих, туристично-рекреаційних, страхових, банківських. Було законодавче вирішено організаційні питання, і в тому числі - щодо кількості та характеру засновницьких документів, системи управління, державних гарантій інвесторам та інших норм, які застосовуються при створенні та функціонуванні СЕЗ. Закон ставить за мету залучення іноземних інвестицій, активізацію спільної з іноземними інвесторами підприємницької діяльності, впровадження нових технологій і ринкових методів господарювання, поліпшення використання всіх видів ресурсів.
У концепції уточнено методологічні положення щодо мети створення, інвестиційного клімату, ефективного режиму інвестування і факторів розміщення, характерних для зон кожного типу. Крім того, в ній принципово вирішено питання про створення на території України розгалуженої системи спеціальних економічних зон різної функціональної орієнтації та запропоновано перелік регіонів, де найбільш доцільно створювати СЕЗ окремих типів - як сьогодні, так і на довгострокову перспек-тиву.
Було також зроблено великий крок у методичному забезпеченні підготовки засновницьких документів. З метою впорядкування проектної роботи було затверджено "Положення про Міжвідомчу комісію та порядок розгляду документів..." і "Типові методичні рекомендації щодо розробки техніко-економічного обгрунтування доцільності створення і функціонування СЕЗ".
Слід зауважити, що кількість і якість базових документів, які регламентують створення спеціальних (вільних) економічних зон в Україні, вигідно відрізняються від нормативно-правової бази інших країн, де, як правило, відсутній "рамковий закон" про зони, немає концепції їх створення на перспективний період, а також відповідних методичних розробок для проектування.
Указами Президента України "Про Північнокримську експериментальну економічну зону "Сиваш" (червень 1995 p.) і "Про заходи щодо проведення експерименту у Північнокримській експериментальній економічній зоні "Сиваш" (листопад 1995 p.), які згодом були підтверджені відповідною постановою Верховної Ради України (лютий 1996 p.), створено першу в Україні спеціальну (вільну) економічну зону.
Строк діяльності новоутвореної зони - 5 років. Згідно з уточненням, зробленим в Указі Президента України (листопад 1997 p.), датою початку експерименту в Північнокримській зоні "Сиваш" є 18 вересня 1996 p.-дата державної реєстрації адміністрації ПЕЕЗ, а не ЗО червня 1995 p., коли було прийнято рішення про заснування економічної зони. Таким чином, можна вважати, що строк діяльності ПЕЕЗ "Сиваш" повинен завершуватися у вересні 2001 p.
Порівнюючи цілі заснування ПЕЕЗ "Сиваш" з тими, які звичайно ставляться при створенні спеціальної (вільної) економічної зони, можна побачити певні розбіжності. Як правило, СЕЗ має на меті активізацію зовнішньоекономічного співробітництва, тоді як у даному конкретному випадку ПЕЕЗ стає механізмом формування точок економічного зростання на базовому адміністративному рівні, який зорієнтовано, в першу чергу, на національні інвестиції.
Управління економічною зоною "Сиваш" покладено на її адміністрацію, місцеві Ради народних депутатів у межах їх повноважень, спостережну раду з контролю за проведенням експерименту і Кабінет Міністрів України. Адміністрація ПЕЕЗ е державною компанією та юридичною особою, майно якої складається з майна, переданого засновником (державна власність), коштів від плати за реєстрацію суб'єктів зони, доходів, одержаних від її власної господарської діяльності, та інших залучених коштів. Контроль за ходом експерименту покладено на спостережну раду, яка повинна щокварталу розглядати результати діяльності ПЕЕЗ "Сиваш".
Основу механізму СЕЗ становить економічний режим діяльності її суб'єктів. За визначенням, він складається з пільгових митного, податкового, валютно-фінансового і організаційно-правового режимів, їх норми встановлено Законом України "Про деякі питання валютного регулювання та оподаткування суб'єктів експериментальної економічної зони "Сиваш" (лютий 1996 p.).
Пільги митного режиму ПЕЕЗ полягають у звільненні сировини, матеріалів, устаткування та обладнання (крім підакцизних товарів), які ввозяться на митну територію України для потреб власного виробництва суб'єктів цієї зони, від обкладання ввізним митом і ПДВ.
Єдиною відмінністю податкового режиму ПЕЕЗ "Сиваш" від загаль-ноукраїнського є можливість зменшення суб'єктам, які реалізують інвестиційні проекти на її території, суми податку на реінвестований прибуток на 50 %.
Додатковим, але досить важливим стимулом до інвестування ПЕЕЗ є спеціальні умови оренди землі на її території. Зокрема, адміністрацією ПЕЕЗ "Сиваш" передбачено:
- для новоутворених суб'єктів зони, що використовують високі технології (хімічна промисловість, енергетика, агропромислове виробництво), можуть знижуватися тарифи за оренду комунальної власності та платежі за комунальні послуги;
- малоприбуткові, низькорентабельні та трудомісткі підприємства можуть повністю звільнюватися від орендних платежів;
- орендна плата може зменшуватися на період здійснення будівництва, а в разі оренди неосвоєних ділянок таке зменшення становитиме 5 -10 %;
- у разі будівництва елементів транспортної та виробничої інфраструктур, засобів комунікації, закладів соціально-культурного призначення та освіти може надаватися знижка орендної плати в розмірі до 10 - 15 %.
Крім того, при укладанні інвестиційного контракту передбачається використовувати такі максимальні строки оренди: для житлового будівництва і підприємств АПК - до 30 років, дляпромислового сектора - до 50, для будівництва об'єктів соціально-культурного призначення - до 40 років. Названі пільги застосовуються тільки до суб'єктів підприємницької діяльності, які зареєстровані на території ПЕЕЗ "Сиваш" згідно з чинним законодавством України і здійснюють у ній інвестиційні проекти, затверджені Кабінетом Міністрів України. Реєстрацію суб'єктів цієї зони проводить її адміністрація.
Нормативно-правова база ПЕЕЗ "Сиваш", сформована протягом 1995-1998 pp., не містить чітких формулювань поняття "експериментальна економічна зона", якісно та кількісно визначених цілей її заснування, а також її функціонального типу і галузевої спеціалізації з чітким переліком пріоритетів. Як наслідок, поняття "суб'єкт зони" стає дуже неконкретним, що посилюється відсутністю узгодженої системи критеріїв відбору інвестиційних проектів (бізнес-планів).
Указом Президента України (червень 1995 p.), постановою Кабінету Міністрів України (квітень 1996 p.) та іншими документами передбачалося, що створення ПЕЕЗ "Сиваш" супроводжуватиметься відповідним державним фінансуванням, оскільки до Державного бюджету України, починаючи з 1996 p., мали включатися (і частково включалися) необхідні суми цільових видатків.
На третьому році існування ПЕЕЗ "Сиваш" (тобто в 1998 p.) виконавчою владою України було прийнято рішення про заснування ще кількох СЕЗ, і в тому числі - комплексних виробничих, туристично-рекреаційних і підприємницьких.
Зокрема, Указом Президента (червень 1998 р.) дано дозвіл на заснування спеціальних економічних зон і спеціального режиму інвестиційної діяльності в Донецькій області.
Строк функціонування СЕЗ, розташованих у містах Донецьк і Маріуполь, становитиме 60 років.
У запропонованих законопроектах статус суб'єкта

 
 

Цікаве

Загрузка...