WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Тлумачення норм права - Курсова робота

Тлумачення норм права - Курсова робота

факт або у яких формах він може виявлятися у реальному житті та тягнути за собою правові наслідки тощо.
Казуальне тлумачення стосується конкретного, одиничного прояву упорядкованих правовою нормою суспільних відносин, конкретного "казусу". Воно не має загального значення, не поширюється на інші прояви суспільних відносин та їх учасників. Казуальне (індивідуальне) тлумачення також може бути офіційним, але не мати загального значення, зводитися лише до конкретного випадку. Такі ситуації, зокрема, виникають, коли суддя тлумачить правову норму при вирішенні конкретної справи стосовно тих осіб та життєвих фактів, які були приводом для здійснення судового процесу.
Офіційне тлумачення здійснює компетентний орган чи посадова особа внаслідок службового обов'язку і має юридичне значимі наслідки.
Воно може бути автентичним, легальним та відомчим.
Автентичне тлумачення проводиться тим органом, яким було створено норму права. Воно е найбільш компетентним і авторитетним, оскільки орган, що створив правову норму, може найточніше розкрити її зміст.
Легальне тлумачення правових норм дає спеціально уповноважений на те орган.
Відомче тлумачення здійснює керівництво центральної установи того чи іншого відомства, коли дає офіційну відповідь на запити підвідомчих організацій і підприємств з приводу трактування і застосування окремих нормативних положень. Його сила обмежується сферою діяльності певного відомства.
При всіх цих різновидах загального офіційного тлумачення оформляються відповідні юридичні документи - акти тлумачення. Ці акти нових норм не створюють, а служать своєрідним додатком до нормативного акта, норми якого тлумачаться. У межах компетенції інтерпретатора вони мають загальнообов'язкову силу в тих сферах, на які поширюються.
Офіційне казуальне тлумачення:
- роз'яснення, що відображається у правозастосовному акті, є обов'язковим для учасників конкретних суспільних відносин, з приводу яких виноситься правозастосовне рішення (вирок, постанова та ін.);
- роз'яснення осіб, які є офіційними учасниками правозастосовного процесу. Рішення фіксуються у матеріалах правозастосовного процесу, мають юридичне значення для всіх учасників даного процесу.
Неофіційне тлумачення - роз'яснення норм права, яке дається не уповноваженим суб'єктом і тому позбавлене юридичної сили і не тягне за собою юридичних наслідків.
Поділяється на доктринальне, компетентне та буденне.
За формою воно може бути як усним, так і письмовим.
Неофіційне доктринальне тлумачення - наукове роз'яснення змісту правових актів, цілей правових норм, яке здійснюється у результаті теоретичних планів, наукового аналізу права в монографіях, науково-практичних коментарях[8. 212c.]. Коли йдеться про доктринальне тлумачення, то мається на увазі науковий характер і ступінь систематизації правової ідеології.
Воно може бути систематизоване і несистематизоване.
Систематизоване тлумачення являє собою більш високий ступінь наукової розробки питань права.
Несистематизоване тлумачення виражається у наукових гіпотезах, ідеях, які потребують перевірки, доповняльної аргументації, приведення до системи, зокрема, шляхом організації дискусій, конференцій і т. д.
Компетентне (професійне) тлумачення дається юристами (наприклад, адвокатами). Здійснюється також членами недержавних організацій, для яких роз'яснення змісту закону є професійним обов'язком і ґрунтується на поєднанні теоретико-правових знань та особистого досвіду здійснення юридичної практичної діяльності.
Буденне тлумачення - дається людьми, в якому вони виражають правові почуття, емоції, уявлення, хвилювання і думки в їх повсякденному спілкуванні під дією права. Має велике значення у практиці додержання громадянських правових декретів, при виконанні ними громадянських обов'язків, а також у здійсненні ними суб'єктивних прав.
2.2.Тлумачення за обсягом, способами, аналогією.
Тлумачення за обсягом: а) адекватне; б) обмежувальне;
в) поширювальне.
1. Адекватне (буквальне) - тлумачення, за якого зміст і письмовий виклад норми права збігаються.
2. Обмежувальне (звужене) - тлумачення, за якого зміст норми права сприймається вужче її буквального значення.
3. Поширювальне (розширене) - тлумачення, за якого зміст норми права сприймається ширше його буквального значення.
За способами розрізняють тлумачення: а) мовне; б) логічне;
в) системне; г) історико-політичне; д) телеологічне; е) спеціально-юридичне.
1. Мовне (граматичне) - з'ясування змісту правової норми шляхом дослідження її словесного формулювання на підставі лексичних, фонетичних, морфологічних, синтаксичних правил мовознавства.
2. Логічне - з'ясування змісту правової норми шляхом безпо-середнього використання законів та правил формальної логіки.
3. Системне - з'ясування залежно від місця, що його посідає норма в системі норм, а також від її зв'язків з іншими нормами інститутів та галузей права[9. 180c.].
4. Історико-політичне - з'ясування суті правової норми на основі дослідження процесу її прийняття.
5. Телеологічне (цільове) - виражається в аналізі суті правової норми шляхом з'ясування її мети.
6. Спеціально-юридичне - аналіз норми, яка містить юридичну термінологію, розуміння конструкції норми з точки зору юридичної науки, техніки і практики.
За аналогією розрізняють тлумачення на: а) аналогією закону; б) аналогією права.
З'ясування і роз'яснення змісту норм за аналогією закону передбачає тлумачення схожої правової норми з певними ознаками конкретного життєвого факту[10. 322c.]. За аналогією права тлумачаться галузевий, міжгалузевий та загальний принципи права.
Розділ III. Акти тлумачення норм права.
Акт офіційного тлумачення норм права (інтерпретаційно -правовий акт) - це акт-документ, який містить роз'яснення змісту і порядку застосування правової норми, сформульоване уповноваженим органом у рамках його компетенції, і має обов'язкову силу для всіх, хто застосовує норми, що роз'ясняються.
Норма тлумачення - своєрідна "тінь" норми, що тлумачиться, вона не існує окремо від самої норми і може бути реалізована на практиці лише у разі її застосування. У природі тінь завжди в цілому відповідає її матеріальній основі.
Ознаки акта тлумачення норм права полягають у тому, що він:
1) діє разом з тим нормативно-правовим актом, у якому містяться норми права, що тлумачаться, залежить від них і, як правило, поділяє їх долю;
2) є формально-обов'язковим для всіх, хто застосовує норми, що роз'ясняються;
3) не виходить за межі норми, що тлумачиться, являє собою уточнююче судження про норму права, а не нове нормативне розпорядження;
4) приймається лише правотворчими або спеціально уповноваженими суб'єктами;
5) має спеціальну письмову форму вираження акта -документа (роз'яснення, інструктивні листи та ін.).
Акти тлумачення норм права можна поділити на види відповідно до різних критеріїв:
- за галузевою належністю норми, що тлумачиться, - акти тлумачення конституційного, цивільного, кримінального права тощо;
- за структурними елементами норми, що тлумачиться, - акти тлумачення гіпотези, диспозиції, санкції;
- за юридичною формою вираження - постанови, укази, накази, роз'яснення та ін.;
- за

 
 

Цікаве

Загрузка...