WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Управлінські акти органів виконавчої влади - Курсова робота

Управлінські акти органів виконавчої влади - Курсова робота

застосування норм законодавства, які передбачають відповідальність за спекуляцію, незаконну торговельну діяльність та порушення встановленого порядку, вивезення за межі республіки товарів народного споживання чи інших матеріальних цінностей;
укази й розпорядження Президента України, який відповідно до ст. 1141 Конституції є главою держави і главою виконавчої влади. Наприклад, ним були видані укази "Про невідкладні заходи щодо посилення боротьби із злочинністю" від 21 липня 1994 р. і "Про тимчасові невідкладні заходи щодо посилення боротьби із спекуляцією та незаконною торговельною діяльністю" від 10 грудня 1991 р. Так, 28 вересня 1992 р. розпорядженням Президента України Кабінету Міністрів, міністерствам, іншим центральним органам державної виконавчої влади запропоновано здійснити конкретні заходи щодо посилення боротьби із злочинністю, захисту прав, свобод і законних інтересів громадян, зміцнення правопорядку в Україні, підвищення ефективності діяльності правоохоронних органів: розпорядженням Президента України від 7 жовтня 1992 р. затверджено Положення про Міністерство внутрішніх справ України:
постанови Кабінету Міністрів України. Наприклад, 14 грудня 1993 р. постановою Кабінету Міністрів України затверджена Національна програма протидії зловживанню наркотичними засобами та їх незаконному обігу на 1994-1997 роки; постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 1993 р. затверджено Положення про державну службу боротьби з економічною злочинністю, яка є складовою частиною кримінальної міліції системи МВС, 12 жовтня 1992 р. постановою цього органу державної виконавчої влади затверджено Положення про дозвільну систему, постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 1991 р. затверджене Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ, яким визначається порядок проходження служби цими особами, їх права і обов'язки. Постановою Кабінету Міністрів України від 27. 02. 1991 р. затверджені "Правила застосування спеціальних засобів ПРИ ОХОроні громадського порядку в Українській РСР". Ці правила визначають порядок застосування спеціальних засобів особовим складом міліції та іншими працівниками органів і установ внутрішніх справ, військовослужбовцями, які залучаються до охорони громадського порядку і громадської безпеки, боротьби із злочинністю, дають перелік спеціальних засобів;
нормативні акти Міністерства внутрішніх справ, які є відомчими правовими актами. До них належать накази, розпорядження (вказівки), рі-шення колегії міністерства, інструкції, статути, настанови. Видаються ці документи згідно з Положенням про Міністерство внутрішніх справ України У межах його повноважень, на основі чинного законодавства.
У відомчих актах МВС України забезпечується реалізація діючих правових норм, регламентується діяльність міліції щодо забезпечення виконання покладених на неї завдань і обов'язків, використання наданих законом прав співробітниками органів внутрішніх справ.
Так, наказом МВС України від 16 січня 1992 р. № 22 затверджено Інструкцію про роботу дільничного інспектора міліції, яка визначає завдан-ня, організацію праці, обов'язки та права цієї категорії працівників. Наказом МВС України № 404-1994 р затверджено Статут патрульно-постової служби міліції України; наказом МВС України від 25 травня 1992 Р. № 269 затверджено Настанову з організації та здійснення органами внутрішніх справ боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, від 18 вересня 1992 р. 552 затверджено Положення про спеціальний приймальник для утримання осіб, підданих адміністративному арешту тощо.
Особливу групу правових документів становлять міжнародно-правові акти, призначені для забезпечення і захисту основних прав людини. До них належать міжнародно-правові акти, які вміщують правила діяльності, формулюють права і обов'язки відповідних суб'єктів (конвенції, пакти, угоди, договори тощо), а також міжнародні документи, які норм і правил поведінки не вміщують, прав і обов'язків безпосередньо не формулюють. Це декларації, заяви, меморандуми. Прикладами таких документів є прийнята в 1998 р. Загальна декларація прав людини, Міжнародний пакт про громадські і політичні права (1966 р ), який Україна ратифікувала в 1990 р. Документи Всесвітньої конференції по правах людини (1903 р.). У своїй діяльності міліція враховує ці документи, а також норми, що містяться в Кодексі поведінки посадових осіб щодо підтримання правопорядку, у Конвенції проти катувань та іншого жорстокого, нелюдського, що принижують гідність, поводження і покарання, а також інші норми, що регулюють питання здійснення правоохоронних функцій, дотримання прав і свобод громадян.
Міжнародні договори, угоди України являють собою укладені і належним чином ратифіковані (схвалені, санкціоновані, затверджені) Україною юридичні документи, які становлять невід'ємну частину законодавства України і застосовуються у порядку, передбаченому для норм цього законодавства. Згідно з Законом України від 10 грудня 1991 р. юридична сила таких договорів і угод визначається тим, яким органом вони ратифіковані.
Наприклад, міжнародне співробітництво у сфері боротьби з організованою злочинністю грунтується на нормах міжнародного права і чинного законодавства України, міждержавних і міжурядових договорах, двосторонніх відомчих угодах (Закон України "Про організаційно правові основи боротьби з організованою злочинністю" від ЗО червня 1993 р.). З метою зміцнення та розвитку безпосередніх контактів з органами внутрішніх справ інших держав у боротьбі з незаконним обігом наркотиків та організованою злочинністю 8 вересня 1992 р. між Міністерством внутрішніх справ України та Федеральним міністерством внутрішніх справ Австрійської Республіки укладена Угода про співробітництво в цьому напрямку (Наказ МВС України №1564-1992 р.), наказом МВС України № 376-1993 р. оголошені Угоди про співробітництво у боротьбі із злочинністю між МВС України та МВС Республіки Хорватія, Італійської Республіки, Румунії, а також країн СНД.
ВИСНОВОК.
Величезна шкода завдають дефектні акти управління природному середовищу. У господарчій сфері чимало ще діє відомчі й інші акти управління, розпорядження яких не сприяють гарнійроботі підприємств. Не випадково більшість керівників підприємств уважають, що значне число розпоряджень міністерств робиться без урахування умов роботи і можливостей підприємства. Практика спільного нагляду прокуратури, публікації в пресі показують численні порушення законодавства в актах управління. Міністерства і відомства, наприклад, припускають порушення прав підприємств навіть при введенні нових методів господарювання.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Конституція України від 26 червня 1996 року.
2. Кодекс України про адміністративні правопорушення Х.: Одисей, 1997р.
3. Адміністративне право. Конспект лекцій Зчи В.В., Битяк Ю.П., Х.: Юридична.
4. Радянське адміністративне право (під редакцією Лунева Л.Е. Москва, Юр. Видавництво, 1967).
5. Васильев Р.Ф. Акти управління, Московский університет, 1987.
6. Закон України "Про міліцію".

 
 

Цікаве

Загрузка...