WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Управлінські акти органів виконавчої влади - Курсова робота

Управлінські акти органів виконавчої влади - Курсова робота


Курсова робота на тему:
Управлінські акти органів виконавчої влади
ПЛАН
Сторінка
1. Вступ.......................................................................................... 4-6
2. Основна частина........................................................................ 7-31
2.1. Поняття актів управління :
2.1.1. Поняття актів управління в юридичній літературі ..7-20
2.1.2. Акти управління - форма управлінської діяльності 21-23
2.2. Види актів управління:
2.2.1. Класифікація форм управлінської діяльності......... 24-26
2.1.4. Нормативно-правові акти ОВС............................... 27-31
3. Висновок.................................................................................. 32
4. Література................................................................................ 33
ВСТУП
Акти управління ставляться до числа найважливіших засобів проведення в життя законів Української держави. Від якості цих вирішень, чіткої організації їхнього виконання, раціонального сполучення з іншими засобами управління багато в чому залежать наші успіхи в державному, господарчому і соціально-культурному будівництві.
Необхідність розробки теорії актів управління обумовлена місцем і роллю актів у системі засобів здійснення функцій державного управління, у механізмі правового регулювання, значенням теорії в удосконалюванні практики використання даних правових засобів. Повинна проходити реалізація стратегічного курсу на прискорення соціально-економічного розвитку товариства. Вона потребує мобілізації усіх резервів практики державного керівництва. Багато чого має бути зробити для удосконалювання діяльності державних органів і посадових осіб по підготуванню і прийняттю актів управління, організації їхній виконання. У результаті мір, прийнятих в останні роки , стало помітно деяке поліпшення й у цій області. Але в цілому винятково широка і різноманітна практика використання даних правових засобів ще потребує в корінному поліпшенні. У вирішеннях вищих державних органів, у спеціальній літературі й у спільній пресі утримується чимало критичних зауважень про порядок підготування актів управління, відзначаються низька якість більшості актів, їхня недостатня дієвість.
У даний час питання про дефектні вирішення ставитися особливо гостро. Перетворення - знаходиться в прямій залежності від того, наскільки ефективно будуть при цьому використовуватися необхідні правові засоби і насамперед акти органів державної влади і управління.
Демократія, твердження принципу гласності стає все більш відкрита інформація про роботу державного апарата, його хибах. Краще висвітлюються дефекти більшості і більшостей правових актів, прийнятих на різноманітних рівнях державного управління. З виданням і застосуванням дефектних актів управління насамперед пов'язані величезні фінансові, матеріальні й інші втрати. Це - і мільйони тонн викинутих та закопаних у землю чорних і кольорових металів, і мільйони тонн вугілля, загубленого при його транспортуванні залізницею, і щорічна шкода, нанесена народному господарству на мільярди гривень через погані шляхи, і т.д. і т.п.
Дефектні акти управління дуже відчутно позначаються і на здійсненні самої управлінської діяльності. З різноманітними необгрунтованими і незаконними актами, зокрема, безпосередньо пов'язане створення безбережного моря галузевої й іншої звітності з усіма негативними наслідками, що випливають звідси.
Відомчими актами управління породжений бурхливий потік паперів із різного роду довідками, зведеннями, звітами по формах і показникам, не передбаченим ні загальнодержавної, ні дозволеною відомчою звітністю. Тільки в 1984 р. органами державної статистики було виявлено і скасовано 166 форм самодіяльної звітності (2,5 млн показників щорічно).
У відомчих актах і актах низової ланки управління бувають випадки порушення прав і законні інтереси громадян. Деякі господарчі керівники припускають сваволю при звільненні робітників. Серйозними дефектами страждає форма більшості актів управління . Спостерігаються невиправдане різноманіття, різнобій форм актів, що видаються по палимо самим питаннях органами управління тої самого ланки, а в ряді випадків - тими самими органами.
Не вижита практика видання актів управління в невстановлених формах. Навіть деякі акти міністерств юстиції і їхні органи висловлюються у форми, не установлені законодавством. Порушення форм актів управління, не що викликаються необхідністю, їхнє різноманіття скорочують можливості машинного опрацювання актів-документів, негативно позначаються на робота з їхнього урахування, організації правової інформації, на сприйнятті виконавцями розпоряджень актів. Хиби актів управління, усієї практики використання даних правових Засобів обумовлені багатьма причинами самого різноманітного характеру. Якість актів управління залежить від рівня усієї роботи органів влади і управління.
ОСНОВНА ЧАСТИНА
2.1. Поняття актiв управлiння
2.1.1. Поняття актiв управлiння в юридичний літературі.
Поняття актів управління визначають по-різному: через форму діяльності, дії, волевиявлення, розпорядження, документи, офіційні вирішення, результат волевиявлень, спільне поняття правових актів державних органів і т.д.
Акти управління називають: формою управління; однієї з форм діяльності державних службовців; результатом управлінської діяльності; продуктом виконавчої діяльності, засобом вираження вирішення; документами, що виражають вирішення органів управління; формою вираження управлінської діяльності; вираженням управлінських дій; правовими формами реалізації компетенції державних органів; результатом правотворчої форми діяльності; особливою формою управління; однобічними владними повеліннями; результатом виконавчої діяльності; одним із проявів управлінської діяльності; формою визначеного утримання і т.д.
Значні розбіжності виявляються і при порівнянні характеристик актів управління, при перечисленні рис, Елементів, спільних властивостей і ознак цих правових явищ . Наявність різних визначень відбиває складність явища. А складні явища з багатьма внутрішніми і зовнішніми зв'язками розкриваються шляхом різноманітних характеристик із чисельними визначеннями і відношеннями. Всебічне і багатопланове освітлення властивостей і ознак актів управління'1Див., наприклад: Горський Д. П. "Визначення логіко-методологічних проблем" Москва, 1974 С. 305, Рабинович П. М. "Про розуміння визначення права"// Правознавство. 1982. №4. С. 54Розін Л. М. Питання теорії [акти державного управління і практика органів внутрішніх справ. М., 1974. С. 54-62; "Чим краще обумовлений предмет, тобто чим більше різноманітних сторін подає він для розгляду, то більше різноманітними можуть бути що виставляються на основі їх визначення. Припустимо, отже, і наявність різних визначень поняття актів українського державного управління.
Різноманіття визначень поняття актів управління пов'язано з причинами,і кожної з них так чи інакше може бути пояснення визначення поняття актів управління через їхню пологову приналежність до рішень може бути

 
 

Цікаве

Загрузка...