WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Форми державного правлінні - Реферат

Форми державного правлінні - Реферат

союз держав, які добровільно об'єднались для досягнення певних спільних цілей у політичній, економічній чи військовій сферах. Суб'єкти конфедерацій зберігають усі свої суверенні права держави. Вони не мають спільної території, Конституції і єдиного законодавства і громадянства. Правовою основою конфедерації є союзний договір. Конфедерація не має єдиної податкової системи і бюджету і існує на внески її суб'єктів. Рішення центральних конфедераційних державних органів приймають за згодою всіх її суб'єктів. Конфедерація - це нетривка форма державного об'єднання. Вона переростає в федерацію або розпадається на унітарні держави. Історія знає дуже мало таких державних утворень (наприклад США в 1776 - 1786 рр., колишній СРСР з 1917 по 1922 рр.).
Імперія - це така складна і велика держава, яка об'єднує інші держави або народи в результаті завоювань, колонізації та інших форм експансії. Імперія тримається на насильстві й завоюванні, на державному примусі. Коли зникає примус і насильство , імперія, як правило, розпадається (приклади: Римська імперія, Російська імперія, імперія Олександра Македонського). ^
' Котюк В.О. "Теорія держави та прва" стр.20
15
Види політичного режиму.
Політичний державний режим дуже тісно пов'язаний із формами правління. Державний режим - це різновид політичного режиму, який займає домінуюче місце в суспільстві. Державний режим - це сукупність чи система методів, за допомогою яких здійснюється державна влада в суспільстві і характеризується станом демократичних прав і свобод людини і інших об'єктів суспільних відносин, відношенням державної влади до правових основ діяльності її органів.
Всі держави за формою політичного режиму можна поділити на дві групи: з демократичним і авторитарним режимом.
Термін "демократія" в перекладі з грецької- "влада народу" . В 1990 році в Тунісі відбувався міждународний симпозіум на тему: "Демократичні зміни в сьогоднішньому світі", -де було дано понад 10 визначень демократиї, але більшість його учасників дійшли висновку, що демократія - це певна форма правління, заснована на дотриманні прав людини і свободи особи.
На мою думку, держава найбільш демократична тоді.коли в першу чергу через свої правові норми та
16
інститути дбає про права,свободи та добробут своїх громадян, захищає їх інтереси.
Останнім часом демократію розглядають не тільки як владу більшості над меншістю, але і як гарантію прав меншості, прав опозиції. Демократія - це свобода і відповідальність усіх суб'єктів суспільних відносин за свою поведінку і діяльність зокрема держави і особи. Суть демократії досить вдало висловив колишній президент США Авраам Лінкольн: ((Демократія - це правління народу, яке здійснюється народом і в інтересах народу".^
Демократичний режим - це такий режим, коли . державна влада здійснюється з дотриманням основних прав людини, коли виявляються і враховуються інтереси всіх соціальних груп населення через демократичні інституті - ввибори, референдуми, засоби масової інформації і.т.п. Демократичний режим поділють на різновиди: І. -ліберальний,
2. демократично демократично-консервативний,
3. демократично-радикальний. Більшість країн світу мають нині демократичні режими.
^ Котюк В.О. "Теорія держави та права" отр.20-21
17
Авторитарний режим - це такий режим, коли забороняється легальна діяльність політичних партій і громадських об'єднань, які знаходяться в опозиції. Авторитарний режим має такі різновиди : тоталітарний, фашистський, військово-диктаторський, автократичний, вождизм. Наприклад, в колишньому СРСР, особливо, в 30-50 роки був яскраво виражений тоталітарний режим з ознаками вождизму^
Отже розглянувши тему: "Форми держави" ми прийшли до висновку, що Україна за формою правління поєднує в собі елементи як президентської, так і парламентської республіки. Ознаками такої змішаної форми правління є наступні:
по-перше. Президент України обирається всезагальним голосуванням (в цьому її віідмінністть від парламентської форми правління, де президент обирається парламентом);
по-друге, він має власні прерогативи, які дозволяють йому діяти незалежно від парламенту й уряду (він є гарантом Конституції і законів України, забезпечення прав і свобод громадян, має право розпустити парламент, призначати і звільняти з посад декотрих міністрів та інше);
18
по-третє, в Україні поряд з Президентом діють Прем'єр міністр і міністри, які утворюють уряд, відповідальний перед парламентом - Верховною Радою України (в цьому її відмінність від президентської форми правління, де немає прем'єр-міністра і уряд відповідальний перед президентом);
по-четверте. Президент України є главою держави і водночас очолює систему органів виконавчої влади, через які провадить у життя Конституцію і закони України, забезпечує реалізацію актів судової влади (тим відрізняється від президента парламентської республіки, який є лише главою держави.
За державним устроєм Україна є унітарною державою. Державний устрій України грунтується на засіданнях єдності, неподільності, недоторканості, економічного розвитку і керованості окремих її частин з урахуванням загальнодержавних і регіональних інтересів, національних і культурних традицій, географічних і демократичних особливостей, природних і кліматичних умов.
Особливий статус має Республіка Крим, вона є державне територіальною організацією влади і самоврядування населення Криму. Республіка Крим є складовою частиною України, вона самостійно вирішує
19
питання, віднесенні до її відання Конституцією та законами України. Закони України є обов'язковими для виконання на території Криму.
Україна є демократичною державою. Конституційний лад України грунтується на принципі пріоритету прав і свобод людини і громадянина. Держава, згідно з Конституцією України , відповідальна перед людиною і суспільством за свою діяльність. Народ здійснює державну владу безпосередньо, а також через систему державних органів. Жодна частина народу, жодна політична партія, організація, інше угрупування чи окрема особа не можуть присвоювати право здійснювати державну владу.
Отже, державна влада в Україниі, відповідно до Основного Закону, здійнюється демократичним методом, що є конституційною гарантією демократичного режиму.
Державність України розбудовується, хоч існує немало колізій правових норм та прововихпрогалин. Вдосконалюється система державного управління, взаємодія гілок влади сміж собою. Не зважаючи на всього п'ятирічний вік України впевнено почуває себе на міжнародній арені, голосуючи в найвпливовішій міжнародній організації ООН. Це свідчить про авторитет держави та міжнародне визнаня її демократичності.
ЛІТЕРАТУРА:
І.Копейчіков В.В. "Теорія держави та права" Київ, 1995. "Юрінформ"
2. Котюк В.О. "Теорія права" Київ, 1996. "Вентурі"
3. Котюк В.О. "Основи держави та права"Київ, 1995. "Вентурі"
4. Кутафіна О.Е. "Основи держави та права" Москва, 1994. "Юрист"
5. Манов Г.І. "Теорія держави та права" Москва, 1995. БЄВ
6. Михайленко А.Р. "Основи держави та права" Київ ,1994.
7. НастюкМ. "Правознавство" Львів , 1995. "Світ"

 
 

Цікаве

Загрузка...