WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Функції держави - Реферат

Функції держави - Реферат

справа держави й не підпадає під дію міжнародного права, то на сучасному етапі Україна співробітничає з іншими країнами по
*г>
питаннях захисту прав людини, а також у рішенні глобальних проблем світового значення.
Здійснення функцій інтеграції у світову економіку стало можливим з послабленням напруги між державами і переходом
України до ринкових відносин. Ця функціяосновується на визнанні економічної взаємозалежності держав у сучасному світі.
Проблема економічної інтеграції грає важливу роль у збереженні мирового порядку і встановлення стабільних відносин між державами. Тому тяга України до інтеграці у світову економіку привело до створення у нашій державі нового механізму зовнішньоекономічної діяльності.
Функція зовнішньоекономічного партнерства і державної підтримки іноземних інвестицій тісно пов'язана з функцією інтеграції у світову економіку й по суті є її конкретизацією.
На сьогоднішній день широке розповсюдження отримали сумісні підприємства з іноземними капіталовкладеннями, які стали головною формою залучення у державу іноземних інвестицій.
Що стосуєть функції оборони, то в сучасних умовах вона базується на принципі підтримки достатнього рівня обороноздатності держави, що відповідає вимогам національної безпеки України, а її озброєні сили призначаються виключно для захисту незалежності і територіальної цілостності держави, а також для виконання міжнародних обов'язків. Зміна орієнтирів у військовій політиці нашої держави обумовлено тим, що в сучасному світі посилюються процеси взаємної інтеграції економіки різних держав, співробітництва у застереженні погрози розв'язання світових війн і воєнних конфліктів і як наслідок - зміцнюється міжнародна безпека.
Функція підтримки світового порядку передбачає діяльність по збереженню миру, застереження війн, роззброєння, ліквідація ядерної зброї. Процес оздоровлення міжнародної обстановки, укріплення довір'я між державами зробили можливість досягти реального роззброєння і домовленості про обмеження ядерних випробувань тощо. Забезпечення світового правопорядку сприяє співробітництву нашої держави з іншими державми у таких сферах як боротьба з організованою преступністю, зокрема контрабандою, наркобізнесом, тероризмом. Тут важливо боротися державі самостійно і вимагається міждержавне об'єднання зусиль.
Функція співробітництва з іншими державами у рішенні глобальних проблем з'явилась у постконфронтаційний період відношень між різними країнами, їх фундамент складає пошук взаєморозумних вирішень проблем, які торкають інтереси кожного народу і людства в цілому і вимагають міжнародного реагування.
До числа таких глобальних проблем відносяться, наприклад, загальна зацікавленість світової співдружності у застереженні крупних екологічних катастроф, подібних аваріх на Чорнобильській АЄС, яка переросла територіальні межі однієї держави. Об'єднання
?*"
міжнародних зусиль в цій області здійснюється для:
а) попередження промислових аварій;
б) готовності до надзвичайних ситуацій і для раннього повідомлення про них;
в) зниження серйозних наслідків катастроф.
Світова співдружність зацікавлена також у загальній охороні природних ресурсів і навколишнього середовища від крупномаштабної шкоди, що причиняється токсичними викидами прмислового виробництва, витік нафти з танкерів і нафтопроводів, забруднення радіоактивними відходами тощо.
Наша держава співпрацює з іншими державами у питаннях збереження й захисту благосприятливого глобального клімату як на двубічній, так і багатобічній основі, а також через відповідні
г
міжнародні організації.
Таким чином, співробітництво України з інтими державами на міжнародній арені обумовлено взаємозалежністю всіх країн світу і признання людських цінностей в якості головних орієнтирів у міждержавному спілкуванні.
висновки
В роботі були розглянуті різні види функцій держави, а також функції держави в сучасних умовах, тобто при переході до демократичної правової держави.
Відзначимо, що держава виконує надзвичайно багато функцій, які аналізуються загальною теорією держави і окремими галузевими науками і в першу чергу конституційним (державним) правом.
Існує багато класифікацій функцій держави. Це пояснюється різними класифікаційними критеріями. В якості основ класифікації вибираються об'єкти і сфери державної діяльності, територіальний масштаб, спосіб державного впливу на суспільні відносини тощо.
Функції держави багатопланові, їх формування проходить в процесі становлення, укріплення і розвитку держави. Всі функції держави діалектичне розвиваються, основні стають другорядними (неосновними) і навпаки, одні зникають і з'являються нові яких раніше не існувало. Послідовність виникнення функцій залежить від черговості задач, які стають перед суспільством в її історичному розвитку, цілей, які вона преслідює. В різні історичні періоди приорітетне значення набувають ті або інші задачі, а значить і різні ^ функції держави. На одних етапах ваги переноситься в сферу економіки, в інших-область політики. Таким чином кожна функція держави має визначений зміст, оскільки передбачає діяльність в конкретній сфері суспільного життя.
З переходом України до ринкових відносин, з проведенням
політичної-реформи затвердження демократичної державності відбувається еволюція функцій держави . Генеральною тенденцією (XHfffiTKy сучасних функцій держави є саморегулювання початок самоорганізації і самодіяльності. Але в період, створення нової державності практично не можливо обійтись без хворобливого періоду нестабільності, так як держава і право перехідного періоду поєднує в собі всі елементи нового і старого, зароджуючі правові інститути і попередні юридичні норми.
ЛІТЕРАТУРНІ ПОСИЛАННЯ
1. Конституція України. К 1996
2. Алексеев С.С. Государство й право - М, 1994
3. Бандурко О. Та ін. Право і держава - теоретичний аспект Право України, 1995 №11-е. 3-7.
4. Комаров С.А. Общая теория государства й права курс лекций. -М., 1996- с. 312.
5. Котюк В.О. Основи держави і права - К "Вентурі" 1995 - с. 176.
6. Кравченко В. Економічні функції держави Право України, 1993, №1-с. 10-12.
7. Морозова Л.А. Функции росийского государства на современном етапе. Государство й право, 1993, №6 - с. 98-108.
8. Общая теория государства й права - М., "Юрист".
9. ОсновьІ государства й права - Харьков, 1995.
10. Политические проблемьі государства - М.: институт государства й права РАН, 1993 - с. 182.
11. Робінович П.М. Основи загальної теорії права і держави - К., 1994.
12. Спиридонов Л.И. Теория государства й права. - М., 1995 - с. ЗОЇ.
13. Теорія держави і права - К.: "Юрінформ", 1995 - с. 190.
14. Шестаєв Н.Т. функіщи й структура государства: лекций по курсу "Теория государства й права" - М., 1992 - с. 28.
* *

 
 

Цікаве

Загрузка...