WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Функції держави - Реферат

Функції держави - Реферат

розвитку науки; культури та інш.
Аналіз реальної дійсності дозволяє зробити висновок, що сучасній Українській державі присутні слідуючі внутрішні функції: забезпечення народовладдя; економічна соціальна функція; оподаткування; екологічна функція; функція охорони прав і свободи громадян,забезпечення законності і правопорядку.
*
До зовнішніх функцій слід віднести функції інтеграції у світову економіку; зовнішньо економічного партнерства і державної підтримки іноземних інвестицій; оборони країни; підтримки
світового правопорядку: співробітництво з іншими державами по рішенню глобальних проблем сучасності (економічної, сировинної, енергетичної та ішп.)
Торкаючись функції забезпечення народовладдя наобхідно відмітити, що теорія держави і права до самого останнього часу намагається обійтись без поняття функції держави в політичній сфері. Безумовно, всі функції держави носять політичний характер, але в політичній області діє ціла сиситема політичних інститутів, установ, державних органів, через які здійснюється функція народовладдя. Це перш за все представницькі органи, вибираючі народом і уповноважені від імені народу здійснювати державну владу в державі, органи місцевого самоуправління, а також здійснення народом своєї влади безпосередньо, через референдум.
Зміст функцій забезпечення народовладдя складають:
1. Реалізація волевиявлення народу у формі законодавства (право творчості);
2. Забезпечення державного суверенитету, тобто здійснення вищої влади у відношенні своєї території і повітряного простору над нею: визначення правового положення конкретних територій і управління ними;
3. Офіційне представництво суспільства, тобто будучи носієм політичної влади, держава є як юридична особа, суб'єкт права. Разом з тим здійснення футжцій забезпечення народовладдя передбачає
наявність правових відношень між державою і суспільством, залежність держави від суспільства й відповідальність перед ним;
4. Захист конституційного ладу, який реалізується органами (конститутаційним судом), так і безпосередньо народом шляхом здійснення права всупереч любої спроби насильницьких змін або усунення існуючого коститутаційного ладу.
Економічна функція сучасної держави суттєво відрізняється від господарсько-організаційної (яка була раніше). В умовах розвинутих ринкових відносин, свободи підприємницької діяльності, різноманітність і рівність усіх форм власності, добросовістної конкуренції, економша має розвиток на основі самоврегулювання. Втручання держави тут має місце визначені вежі. Воно зводиться, як правило до :
а) виборці економічної політики;
б) управлінню підприємствами і організаціями, які складають державну власність; їх коло повинно бути обмежено найважливішими галузями, які мають загальнодержавне значення, наприклад ядерної енергетики, діяльністю у космосі, транспортом,
^
зв'язком тощо;
*o
в) встановлення правових основ ринку та цінової політики, *
зокрема стимулювання державними засобами підприємництва і вільної праці, забезпечення рівноправ усіх форм власності, правового захисту власника прийняття мір для пресікання монополізму і недобролежної конкуренції, охорона прав споживача тощо;
г) регулювання зовнішньоекономічних відносин держави.
В період економічних криз, стану депресії, на перехідних етапах втручання держави в економіку збільшується. Це характерно, наприклад для сучасного етапу розвитку України. Як свідчить економічна реформа, яка в теперішній час реалізується у нашій державі, не може бути результативною без активного впливу держави на розвиток економічних процесів. Звідси - великий масив законодавчіх актів цієї області й економічні заходи, які проводяться державою, наприклад приватизація жилого фонду, земельна реформа тощо.
Соціальна функція різноманітна по змісту і маштабна по обсягу діяльності. Головне її прзначення - забезпечить суспільне благополуччя, створення рівних можливостей для усіх граждан в його досягненні. З цією метою держава повинна гарантувати зайнятість працездатного населення й справедливе розподілення суспільних благ. Важливою частиною соціальної функції є здійснення соціального захисту тих, хто потребує державної підтримки: інвалідів, багатодітних сімей і дітей у неповних сім'ях, безробітних, біженців тощо.
і
В цієї функції найбільш яркий вираз має загальносоціальний ' початок держава, тобто зняття або пом'якшення соціальних протирічч у суспільстві шляхом використання цивілізованих засобів їх вирішення і забезпечення людині належних умов життя за
допомогою гарантування визначеного обсягу соціальних благ за рахунок держави.
В реалізації соціальної функції велике місце належить проведенню державної політики в області освіти, науки, культури, здоров'я граждан. В щх сферах соціальна функція здійснюється у формі державної підтримки (фінансової, матеріальної, програмної тощо) освітніх, виховних, наукових установ, а також установ культури. Що стосується управління організації їх роботи, то вони автономно вільні у своїй діяльності, й втручання держави тут не припустимо.
Безпосередньо прилягає до соціальної екологічна функція,яка обумовлена соціальним обов'язком держави забезпечувати екологічне благополуччя граждан, їх економічну безпеку.
В умовах погіршення економічного стан}7 в країні, ряду економічних катастроф на її території це напрвлення соціальної діяльності держави набуває самостійного значення. Інтенсивна експлуатація природного середовища у виробництві, порушення економічних вимог, шкідливі наслідки різного роду катастроф вимагають постійного втручання держави. Воно установлює правовий режим природовикористання, прийняття засобів при ' екстремальних екологічних ситуаціях, провдить рятувальі роботи , здійснює допомогу жертвам екологічного лиха й надає компенсації при нанесенні збитку здоров'ю і майновим інтересам граждан.
Важлива функція держави - оподаткування і збирання податків. Вона обумовлена тим, що бюджет держави, як і бюджет її регіональних одиниць, складається з різного роду податків, збору мита та інших обов'язкових платежів.
Перехід України до демократичної правової держави вивів у розряд приорітетних функцію захисту прав і свободи граждан, забезпечення законності і правопорядку.
Конституція України закріпила широке коло основних прав і свободи людини. Вони признаються в якості невідчуджуваних, які належать йому від народження. Держава гарантує кожному судовий захист його прав, свободи і законних інтересів.
Розглядая зовнішні фкнкції держави необхідно відмітити, що інтеграція України в світову співдружність суттєво змінила її зовнішню політику й призвела до признання ряду гуманістичних і загальнодемократичних норм і принципів в міждержавних відношеннях. Якщо раніше офіційна позиція нашої держави виходила з того, що дотримання прав людини сугубо внутрішня

 
 

Цікаве

Загрузка...