WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Функції держави - Реферат

Функції держави - Реферат

складі такої
основної функції як оборона країни, можна виділити ряд допоміжних і укріплення озброєних сил, розвиток науково-технічного прогресу для забезпечення їх озброєнням, забезпечення відповіднихпропорцій військового і цивільного виробництва і т.д.
2. За сферами діяльності держави її основні функції поділяються на:
а) внутрішні функції, що здійснюються в межах даної держави і в яких виявляється її внутрішня політика.
До цієї групи відносяться такі функції: регулювання економічних відносин, організація суспільних робіт, охорона правопорядку, законності, прав і свобод громадян, соціальне вслуговування населення, охорона та раціональне використання природних ресурсів;
б) зовнішні функції, що забезпечують здійснення її зовнішньої політики.
Сюди відносяться такі функції як оборона країни, підтримання міжнародного миру, міжнародного економічного співробітництва.
Слід мати на увазі, що в державах різних типів і на різних етапах їх розвитку кількість і зміст внутрішніх, так і зовнішніх функцій може змінюватися. Виходячи з конкретно-історичних умов Л їх існування, в деспотичних державах Давнього Сходу існувала функція розподілу і контролю за використанням водних ресурсів.
В наш час, з переходом до ринкових відносин, зміст цієї державної функції суттєво звужується. З визначенням курсу на
побудову в Україні демократичної правової держави розширюється зміст і значення функції захисту правопорядку, законності, охорони прав і свобод громадян, а також функції соціального обслуговування населення.
3. За принципом розподілу влади функції держави поділяються на:
а) законодавчі;
б) управлінські;
в) судові.
Особливість даної класифікації полягає у тому, що вона відображає механізм реалізації державної влади. Кожна з названих функцій здійснюється, як правило, не одним, а сукупністю органів, які належать до визначеної гілки влади - законодавчої, виконавчої, судової.
4.Залежно від сфери суспільного життя державні функції поділяються на:
а) економічні;
б) політичні;
*
в) соціальні;
г) гуманітарні;
д) економічні; ж) ідеологічні.
5. З точки зору тривалості їх здійснення у часі, державні функції поділяються на:
а) постійні функції, що здійснюються протягом всього часу існування держави.
До цієї групи відносяться, наприклад, функції охорони країни, охорони правопорядку та ін.;
б) тимчасові функції, що здійснюються лише протягом певного періоду існування держави.
Прикладом такої функції може бути функція придушення Радянською державою опору пануючих класів, які в результаті Жовтневої революції були усунуті від влади.
Всі функції держави деалектично розвиваються, основні стають другорядними (неосновними) і навпаки, одні зникають і з'являються нові, які раніше неіснували.
2.2. Генеральна функція держави.
Генеральна функція держави - це реалізація загальних справ, які забезпечують об'єктивні передумови людського існування. До їх відносяться:
>
o природні умови, забезпечення життя, здоров'я людини та
і*
нормального середовища її проживання;
o'сощально-культурні умови (загальна свобода, доступ до культурних цінностей, осіти, свобода творчості);
o економічні умови (приватна власність, свобода вибору занять і тощо);
o політичні умови (доступ до управління справами суспільства, реальна участь у ньому, можливість впливу на політичні рішення, які приймаються, гласність, тощо).
Генеральна фукнція держави реалізується в її зовнішніх і внутрішніх функціях.
"'9
Зовнішні функції держави.
1. Інтегрування національної економіки у світову, залучення і підтримка іноземних інвестицій (сучасний світ характеризується економічною взаємозалежністю держав, склався світовий розподіл праці, приток іноземних інвестицій - джерело розвитку вітчизняної економіки);
2. Оборони (це виходить з предназначення озброєних сил України виключно для захисту незалежності, територіальної цілостності держави й виконання міжнародних зобов'язань);
3. Підтримка світового порядку (співробітництва з іншими державами в області боротьби з контробандою, наркобізнесом, тероризмом ; діяльність по збереженню миру, розброєнню, ліквідації ядерної зброї);
4: Співробітництво з іншими державами у вирішенні глобальних проблем сучасності (тільки сумісні зусилля зможуть привести до здвигів у рішенні проблем, які стоять перед світовим
суспільством: екологічної, сировинної, енергетичної, демографічнох тощо).
Внутрішні функції держави.
1. Забезпечення народовладдя через діючу в політичній сфері систему політичних інститутів, установ державних органів -представницькі органи, які вибіраються народом й уповноважені від імені народу здійснювати державну владу у державі (наприклад, Верховна Рада України); органи місцевого самоупрвління (наприклад, області районні та інші Ради народних депутатів -державні органи місцевого самоуправління; домові, вуличні, квартальні та інші комітети - органи територіального суспільного самоуправління), реферундуми (загальнодержавні, місцеві).
2. Економічна (економіка має розвиток на основі саморегулювання, втручання держави обмежено й зводиться до виробу економічної політики, управлінню підприємствами й організаціями, які відносяться до державної власності, встановлення правових основ ринку, цінової політики, регулюванню зовнішніх
*o
економічних відносин і е період економічних криз, на перехідних oo' етапах втручання держави в економіку збільшується).
3. - Соціальна (зняття й пом'якшення соціальних протеріч шляхом фінансової, матеріальної, програмної та іншої підтримки тих, хто має потребу в соціальному захисті).
4. Економічна - забезпечення економічної безпеки населення.
5. Оподаткування - для формування бюджету держави.
6. Охорона і захист прав й свободи гражданам (виконання цієї функції пов'зано перш за все з діяльністю органів правосуддя, прокуратури, внутрішніх справ).
7. Культурно-виховна (організація освіти, виховання, підтримка і розвиток науки, культури).
3. ФУНКЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
З переходом нашої держави до ринкових відносин, вільному підприємшщгву і конкуренції, визнанням прав кожного бути власником, з проведенням політичної реформи і затвердженням демократичної державності відбувається еволюція як внутрішніх, так і зовнішніх функцій Української держави.
Генеральною тенденцією в розвитку сучасних функцій держави є саморегулювання, початок самоорганізації та самодіяльності. Держава виконує тепер менш по обсягу, але обновлений набор функцій. При цьому регулювання деяких суспільних процесів держава здійснює жосткими імперативними мірами, наприклад податковою політикою, встановлення правил конкуренції, відповідності за порушення економічної безпеки тощо. В інших сферах використовуються більш м'які засоби, наприклад підтримка

 
 

Цікаве

Загрузка...