WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Функції держави - Реферат

Функції держави - Реферат

суспільства.
Функції держави багатопланові їх формування проходить в процесі становлення, укріплення врозвитку держави. Послідовність
виникнення функцій залежить від черговості задач, які стають перед суспільством в її історичному розвитку, цілей, які вона переслідує. Ці задачі і цілі не можуть бути мимовільними. Вони залежать від реальних умов, важливіші з яких: економічні можливості суспільства, потреби й інтереси суспільства, окремих соціальних проміжків і груп, можливості партнерства між ними, моральний і культурний рівень суспільства, професіоналізм державних структур та інше.
В різні історичні періоди пріоритетне значення набувають ті або інші задачі, цілі держави, а значить і різні її функції. На одних етапах центр ваги переноситься в сферу економіки, тому в діяльності держави ключове місце займає економічна функція, в інших -область політики, звідси - повишена увага до реалізації функцій державної влади і тощо. Зникають одні функції, виникають інші.
Кожна функція держави має визначений зміст, оскільки передбачає діяльність в конкретній сфері суспільного життя.
Зміст функцій показує, що робить держава, чим займаються її органи, які питання вони вирішують. Зміст функцій не остається не
змінним на усіх етапах розвитку суспільства і держави. Особливо
' . *
суттєві різниці у змісті функцій у держав, які належать до різних '
суспільно-економічних формацій. Великою своєрідністю різняться функції держави у періоди радикальних соціальних змін, перехідних етапів суспільства, революційних потрясінь. В суспільстві, де соціальна структура носить ярко виражений класовий характер, де класи або інші соціальні групи протистоять друг другу перш за все по економічному признаку, по відношенню до засобів виробництва, держава виступає в якості політичної організації економічно господствуючого класу (класів). Вона обслуговує перш за все інтереси пануючого або домінуючого класу і здійснює організоване насилля по відношенню своїх класових противників.
В діяльності цивілізованої, демократично організованої держави пріоритетне значення набувають загальносоціальні начала, гуманістичні і демократичні принципи, розумне * поєднання національних і інтернаціональних елементів. Сама ж держава виступає як організація, яка набуває загальний ітерес і керуюча суспільством від його імені.
1.2. Форми і методи зійснення функцій держави.
Що стосується методів здійснення державних функцій, то вони залежать від компетенції та форм діяльності відповідних державних структур, які на практиці організують здійснення функцій держави в межах своєї компетенції.
Функції держави не слід ототожнювати з функціями її окремих :*' органів. Функції держави - це основні напрямки її діяльності, якими зумовлена робота всього державного апарату і кожного з його окремих органів. Функції ж окремого органу держави говорять про соціальне призначення цього конкретного механізм}7 держави і
/ j.
знаходять свій вираз і конкретизацію у компетенції державних органів, закріплених за кожним органом, правах і обов'язках.
Функції держави необхідно відрізняти і від окремих видів державної діяльності, які здійснюються або спеціально уповноваженими на те органами держави, або структурними підрозділами певної кількості органів (планування, статистична діяльність та ін.).
Слід також розмежовувати функції держави від форм і методів їх здійснення. Основними формами здійснення функцій держави є правотворчість, в цілому правове регулювання і безпосередня організаторська робота щодо здійснення правових настанов. Методами: переконання, заохочення і примус.
Змістом тієї або іншої функції держави виступає сам процес впливу держави через практичну діяльність її відповідних структур на певні, або на групу споріднених суспільних відносин.
Кожна конкретна функція держави поєднує у собі зміст, форми та методи здійснення відповідної гілки єдиної державної влади (законодавча влада, виконавча влада, судова влада), застосування
ЧІ
якої пов'язане з особливостями конкретного об'єкту державного
S*
впливу.
Це поєднання можна проілюструвати на прикладі здійснення функції-охорони правопорядку законності, прав і свобод громадян. Для виконання завдань, що стоять перед цим напрямком державної діяльності, застосовуються всі її форми:
а) правотворча, правове регулювання шляхом видання відповідними державними органами нормативних актів, а також актів конкретних (актів застосування норм права), які спрямовані на зміцнення та охорону правопорядку, законності, визначення змісту та забезпечення здійснення прав і свобод громадян;
б) безпосередньої організаторської роботи при проведенні конкретних заходів, що стосуються вказаних питань (розподіл кадрів, їх навчання, здійснення нагляду за неухильним виконанням положень нормативних актів, організація цієї роботи і тощо).
При здійсненні функції, що розглядаються, використовуються і вказані методи:
а) переконання - шляхом правового виховання населення, проведенням різних профілактичних заходів;
б) заохочення - шляхом пропаганди досвіду та надання різних пільг та нагород колективам і особам, які не допускають правопорушень і беруть активну участь у боротьбі з ними;
в) примус - шляхом застосування до суб'єктів, які скоїли правопорушення, законних заходів покарання, перевиховування та
спонукання до діяльності, спрямованої на усунення шкоди, що
*o заподіяна такою поведінкою іншим суб'єктом.
Таким чином, для глибокого і всебічного аналізу тієї або іншої функції держави слід розглядати зміст, форми і методи здійснення відповідного напрямку державної діяльності.
2. ВИДИ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ. 2.1. Видові групи функцій.
Здійснення державних функцій - це складний і багатоплановий процес впливу держави, її відповідних структур на певне коло суспільних відносин. Багатство і особливості суспільних відносин обумовлюють існування у держави досить широкого кола відповідних функцій. Для зручності їх розуміння та вивчення на основі певних ознак функції держави поділяються на ряд видових груп.
1. За соціальним значенням державної діяльності функції поділяються на:
а) основні, що характеризують призначення держави. Найбільш загальні, найважливіші напрямки її діяльності на певному етапі розвитку. Вони здійснюються не окремими державними органами, а в різній мірі багатьма ланками державного апарату. Крім того, основні функції мають комплексний характер, їх об'єктом є широке коло поріднених суспільних відносин, на кі і впливає певна система напрямків державної діяльності.
До основних функцій держави відносяться, наприклад. Функції Л, оборони країни, захисту правопорядку, законності охорони прав і свобод громадян та ін.;
б) додаткові, що є складовими елементами основних функцій, але самі по собі не розкривають сутності держави. Так, в

 
 

Цікаве

Загрузка...