WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Чинність закону (пошукова робота) - Реферат

Чинність закону (пошукова робота) - Реферат

передбачає поширення чинності кримінального закону України щодо діянь, вчинених за межами України іноземними громадянами, у випадках, передбачених міжнародними договорами.
Зазначили, що просторові принципи в основному визначаються нормами кримінального закону України.
По - четверте розглянули територіальний принцип просторової чинності (дії) кримінального закону України який сформульовано у Кримінальному Кодексі України.
По - п`яте в курсові роботі було сформульовано поняття "території України". Основні положення, щодо якого поняття закріплено у статтях Закону України "Про державний кордон України". Де зазначено, що державним кордоном України є лінія і вертикальна поверхня, що проходить по цій лінії, які визначають межі території України - суші , вод, надр, повітряного простору".
Також в роботі має місце положення про чинні і загальновизнані норми міжнародного права, що були прийняті, одобрені та ратифіковані Верховною Радою України - як єдиним органом законодавчої влади в Україні [1].
По - шосте Ми наголошуємо на головних моментах, які проявились через санкції статей 7, 8. Відповідальність за злочини, вчинені за межами України, що ґрунтується на національному принципі просторової чинності кримінального закону. Універсальний принцип чинності кримінального закону у просторі закріплює ст. 8 КК. Яка передбачає відповідальність лише іноземних громадян та осіб без громадянства, які постійно в Україні не проживають, тільки щодо вчинених за межами України і не проти її інтересів злочинів, боротьбу з якими веде світове співтовариство на основі міжнародних договорів, якщо учасницею яких є Україна.
Визначили, що важливим елементом є зокрема, спільні, перехресні права та обов`язки громадяни з одного боку та держави в ім. України. Згідно з Конституцією України останні зобов'язані неухильно додержуватися Конституції та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей, а держава зобов'язана відповідати перед людиною засвою діяльність. Держава також гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами (норми Закону "Про громадянство").
По - сьоме звертаємо увагу на міжнародні договори, угоди та домовленості України з іншими державами і міжнародними організаціями, які тим чи іншим способом впливають чинність кримінального закону за національними та універсальними принципами.
В роботі також визначені питання набрання законної сили законом, які врегульовано ч. 5 ст. 94 Конституції України так: "Закон набирає чинності через десять днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування". Зазначені офіційні джерела, в яких публікуються закони, Відомості Верховної Ради України та газета "Голос України", "Урядовий кур`єр".
Великим позитивом роботи є аспект - тлумачення норм, у сфері чинності кримінального закону.
В роботі був здійснений порівняльний аналіз "нового" та "старого" кримінального законодавства.
Мети курсової роботи досягнуто.
При написанні курсової роботи було використано ряд праць науковців, вчених, які мають достатній досвід у сфері чинності закону у просторі і часі, як в Україні так і за кордоном, також використано нормативні акти, зокрема Закон "Про громадянство", Укази Президента, та інші.
При написанні курсової роботи була також використана навчальна та наукова література, яка відмінно висвітлює питання розвитку та встановлення чинності закону в просторі і часі.
Визначається становлення та розвиток чинності закону у просторі і часі в Україні.
Значення чинності закону в просторі і часі, та його ефективне правове сприйняття суспільством, відкриття подальших перспектив розвитку - проблема надзвичайної ваги і потребує по перше впевнених кроків, що мають на своїй вістрі далекоглядні наміри, та зважені дії. Підґрунтям цьому повинно слугувати глибокі наукові розробки, методи досліджень, якісна нормативна база, та звичайно ж активні кроки з боку держави, суспільства в цілому.
Найдійовішим стимулом повинно стати політика держави, яка б відповідала суті чинності закону і законодавчо закріплювала всі необхідні моменти з приводу чинності та тлумачення.
Більше того, чи можлива ця досконалість? Зрозуміло, що ні, тому що така природа людини...
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖДЕРЕЛ:
1. Конституція України від 28 червня 1996р.
2. Кримінальний кодекс України від 1 вересня 2001р., - К.: "Велес", 2002. - 167с..
3. Кримінально - процесуальний кодекс України// www. rada. gov. ua.
4. "Про громадянство" //Закон України // www. liga. net.
5. Кримінальне право і законодавство України. Частина загальна. Курс лекцій/ За ред. М.Й. Коржанського. - К.: Атіка, 2001. - 432с.
6. Коржанський М.Й. Нариси уголовного прва. - Київ, 1999. - 208с.
7. Коржанський М.Й. Науковий коментар Кримінального кодексу України. - Київ, 2001. - 656с.
8. Коржанський М.Й. Уголовне право України - Київ, 1996. - 335с.
9. Кримінальне право України: Заг. Частина: Підручник/ Александров Ю.В., Антипов В.І., Володько М.В. та ін.. Відп. Ред. Кондратьєв Я.Ю.; Наук. Ред. Клименко В.А., та Мельник М.І.,- К ., Правові джерела, 2002. - 432с.
10. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студентів юрид. спец. Вищих закладів освіти / М.І. Бажанов., Ю.В. Баулін., В.І. Борисов та ін.; За ред. професорів М.І. Бажанова, В.В. Стошиса, В.Я. Тація. - Київ - Харків: Юрінком Інтер право: 2002. - 416с.
11. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник. - К.: Юрінком Інтер. 2000. - 272с.
12. Матишевський П.С. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник. - К.: Юрінком Інтер, 2000. - 272с.
13. Науково - практичний коментар до Кримінального кодексу України: За станом законодавства і постанов Пленуму Верховного Суду України на 1 грудня 2001р., /За ред. С.С. Яценка. - К.: А.С.К., 2002. - 936с. - (Економіка. Фінанси. Право).
14. Новий тлумачний словник української мови. Яременко., Сліпушко. "Аконт". - Київ, 1999. - 415с.
15. Сліпушко О.М. Тлумачний словник чужомовних слів в українській мові. Правопис. Граматика. Гол. Ред. І.Л. Андрієвська - Київ: Криниця, 1999. - 507с.
16. Уголовне право. Общая часть. Учебник. Наук - ред. Б.В. Здравникова, Ю.А. Красика, А.Н. Рогора. - м.: Юрид.лит., 1994. - 536с.
17. Чернишова М.В., Володько М.В., Козін М.А. Кримінальне право України/ Тези лекцій і практичні завдання для курсантів Київського училища міліції. МВС України. - Київ, видав., "Наукова думка". - 455с.
18. Юридичний словник - довідник. Заг. Ред. Ю.С. Шемшученко. Київ.: Феміна. 1996. - 695с.

 
 

Цікаве

Загрузка...