WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Чинність закону (пошукова робота) - Реферат

Чинність закону (пошукова робота) - Реферат

побудовані з використанням логічних конструкцій, що містить загальне поняття складу злочину.
Крім того, структура кримінально-правової норми, як і інших правових норм, не завжди збігається зі структурою кримінального закону. Тому одна норма може бути сконструйована з окремих структурних частин, які містяться у різних статтях кримінального закону або навіть у різних галузях права чи в якихось підзаконних актах (наприклад, інструкції з правил техніки безпеки якогось підприємства).
Об'єднати ці структурні елементи правової норми, використовуючи лише прийоми філологічного тлумачення, практично неможливо.
Системне тлумачення - це з'ясування змісту відповідного положення кримінального закону шляхом зіставлення його з іншими положеннями даного чи будь-якого іншого закону, визначення юридичної природи та місця цього положення в системі кримінального права, а іноді і в усій національній правовій системі.
Цей прийом використовується законодавцем, теорією і практикою перш за все для систематизації норм Загальної та Особливої частин КК, для визначення родових об'єктів злочинів, для розмежування суміжних складів злочинів за родовим та безпосереднім об'єктами тощо, а також для визначення меж правового регулювання певного інституту кримінального права (наприклад, меж правового регулювання інститутів, передбачених статтями 2, 16,26 КК). Такий аналіз детермінує висновки: а) що ст. 2 передбачає підстави відповідальності за закінчений злочин, вчинений лише однією особою (не у співучасті); б) що норми Особливої частини описують усі злочини лише як закінчені злочини; в) що підстави відповідальності за незакінчений злочин додатково до ст. 2 передбачає ще й ст. 16; г) що підставивідповідальності за вчинення злочину у співучасті додатково регламентує ще й ст. 26 тощо.
Історичне тлумачення - це з'ясування змісту закону в різних аспектах: з урахуванням ретроспективного та сучасного обсягу кримінально-правового регулювання однойменним інститутом, наприклад, інститутом спекуляції; з урахуванням умов, що формували криміналізацію певного суспільне небезпечного діяння та наступну зміну обсягів даної криміналізації, наприклад, у ст. 148 значком 2 (ухилення від сплати податків) Кримінального Кодексу від 28 грудня 1960 р., яка була введена до КК України Законом від 26 січня 1993 p., змінювалась Законом від 28 січня 1994 p., а потім ще раз зазнала значних змін на підставі Закону від 5 лютого 1997 р. щодо обсягів злочинності та караності такого ухилення. В нині діючому Кодексі від 1 вересня 2001р., вищезазначена стаття вказана під номером 212.
Історичне тлумачення виявляється й у встановленні обсягів правового регулювання певним інститутом та його колишнім аналогом, а також взаємозв'язків його з інститутами, що існували раніше, наприклад, з інститутом аналогії кримінального закону, який формально існував у законодавстві до 1958 р.
Тлумачення кримінального закону за обсягом кола суспільне небезпечних діянь, що охоплюються певною кримінально-правовою нормою, поділяються на:
а) буквальне;
б) поширювальне;
в) обмежувальне[10].
Буквальне тлумачення є основним серед таких видів. Воно полягає у з'ясуванні змісту кримінально-правової норми у точній відповідності з текстом закону.
Поширювальне тлумачення полягає у наданні дії закону ширших меж, ніж це безпосередньо випливає з буквального тлумачення кримінально-правової норми, оскільки певні аспекти цього "діяння розуміються контекстуально. До того ж певні аспекти криміналізованого діяння можуть виникати реально й після прийняття закону. Наприклад, ст. 225 "Обман покупців та замовників", охоплює вчинення обману замовників також підприємствами, що надають громадянам послуги.
Обмежувальне тлумачення полягає у наданні дії закону вужчих меж, ніж це передбачає буквальний зміст певної кримінально-правової норми. Наприклад, ст. 304 КК "Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність" передбачає, виходячи з буквального тлумачення закону, відповідальність за цей злочин і неповнолітніх осіб віком від 16 років.. Однак логічне тлумачення детермінує висновок про те, що в цій нормі законодавець охороняє нормальне формування морального розвитку неповнолітніх від дій тих осіб, у яких основи такого розвитку вже сформовані, тобто від повнолітніх осіб (після 18 років).
Отже, як Ми бачимо аспект - тлумачення норм, у сфері чинності кримінального закону момент високої ваги, який потребує детального наукового вивчення, розробки та впровадження в дію висококваліфікованими спеціалістами тлумачення норм насамперед кримінального закону.
ВИСНОВКИ
Отже, в даній курсовій нами в повному обсязі розкрита тема: "Чинність закону у просторі і часі.". Щоб розкрити її належним чином ми використали велику чисельність літератури, в тому числі опрацювали статті нового Кримінального Кодексу України, що набрав чинності з 1 вересня 2001 року всі , а також низку нормативних актів, що безпосередньо стосуються цієї теми.
В першу чергу у курсовій нами було розглянуто поняття "кримінальний закон". У широкому розумінні - це система національних законодавчих актів України та імплементованих у них положень міжнародних договорів, що містять норми кримінального права [10]. По - друге, кримінальний закон - це кодифікований, нормативний акт, прийнятий Верховною Радою України, який містить сукупність кримінально-правових норм, які є одним із найважливіших засобів охорони життя, здоров'я, честі, гідності, недоторканності і безпеки людини як найвищої соціальної цінності, суспільного ладу України, її політичної та економічної систем, власності й усього правопорядку від злочинних посягань і засобом боротьби з ними. Нам необхідно також зазначити наступний аспект, який проявляється у встановленні загальних положень, підстав і меж кримінальної відповідальності, види покарання, підстави призначення покарання, звільнення від покарання чи відповідальності та визначає, які суспільне небезпечні діяння вважаються злочинами і які покарання передбачаються за їх вчинення.
По - трете визначили поняття чинності, та принциповості. Де чинним визначається, закон, який набув законної сили, до його скасування чи заміни новим законом, а якщо його було прийнято на певний строк, - до закінчення такого строку.
Просторова юрисдикція кримінального закону ґрунтується на трьох основних принципах: територіальному, національному та універсальному.
Відповідно територіальний принцип регламентує чинність кримінального закону на території України.
Національний, регламентує чинність кримінального закону щодо діянь, вчинених за межами України її громадянами та особами без громадянства, що постійно проживають в Україні.
Універсальний

 
 

Цікаве

Загрузка...