WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Чинність закону (пошукова робота) - Реферат

Чинність закону (пошукова робота) - Реферат

за даний злочин на підставі раніше чинного закону, міра покарання, що перевищує санкцію нововиданого закону, знижується до максимальної межі покарання, встановленої новим законом, на підставі ККУ у порядку ст. 405значком 1КПК[17].
При цьому законодавець передбачає два варіанти співвідношення покарання, яке було призначене засудженому за "старим" законом, із санкцією нововиданого закону: а) покарання за "старим" законом і максимальна межа санкції нововиданого закону є покараннями одного і того самого виду; при цьому максимальна межа санкції нововиданого закону менша від покарання, призначеного за "старим" законом; б) покарання за "старим" законом і максимальна межа санкції нововиданого закону є покараннями різних видів; при цьому максимальна межа нововиданого закону передбачає більш м'який вид покарання.
За обома варіантами призначене засудженому за "старим" законом покарання зменшується до максимальної межі санкції нововиданого закону.
Закон, що встановлює караність діяння або посилює покарання, зворотної сили не має. Особа, яка вчинила злочин до набрання чинності цим законом, відповідає за законом, який діяв під час вчинення даного злочину. Наприклад, особам, які вчинили крадіжки індивідуального майна громадян до 16 лютого 1993 p., коли набрав чинності Закон України "Про внесення доповнень і змін до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів України" від 26 січня 1993 p., що посиливпокарання за даний злочин, суд повинен призначати покарання за санкцією ст. 140 у попередній редакції.
Підсумок розділу складають основні моменти, які віднайшли своє відображення у Законі, що усуває караність діяння або пом'якшує покарання, має зворотну силу, тобто поширюється з моменту набрання ним чинності також на діяння, вчинені до його видання, а також Закон, що встановлює караність діяння або посилює покарання, зворотної сили не має. Розглядається питання порівняння "старого", та "нового" в кримінальному законодавстві відносно норм чинності закону в часі.
РОЗДІЛ 6
ОДИН ІЗ НАЙВАЖЛИВІШИХ АСПЕКТІВ НА ШЛЯХУ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ЧИННОСТІ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНУ: ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ
Нам необхідно усвідомити, що справою, чи не найпершої ваги є тісний взаємозв`язок чинності закону та тлумачення його норм, оскільки їх точки співпадання дадуть лише позитивні результати у принциповому підході до вирішення проблем чинності, через неквапливі, ефективні кроки Держави у застосуванні та більш ретельні розробці прогалин законодавства.
За своїм змістом певні кримінально-правові норми не завжди сприймаються однозначно. Це зумовлює застосування спеціальних прийомів щодо з'ясування їх змісту. Іноді виникає потреба в їх роз'ясненні - тлумаченні.
Тлумачення закону, в тому числі кримінального, - це з'ясування та визначення змісту правової норми, тобто волі законодавця, відображеної у прийнятому ним законі[15].
Тлумачення кримінального закону поділяється на види залежно від суб'єкта, способів та обсягу тлумачення.
За суб'єктом тлумачення поділяють на:
а) офіційне;
б) судове;
в) доктринальне[16].
До прийняття Конституції України 1996 р. Верховна Рада України мала право тлумачити чинні закони та їх окремі положення. Таке тлумачення називалося автентичним. Тепер Верховна Рада при прийнятті законів за необхідності дає визначення окремих понять і термінів у примітці до самого
закону (окремих його частин). У зв'язку із цим автентичне тлумачення, під яким прийнято розуміти роз'яснення закону самим законодавцем - Верховною Радою України, не застосовується.
Офіційне тлумачення (іноді його називають легальним) - це тлумачення чинних законів або їх окремих положень Конституційним Судом України. Згідно зі ст. 147 Конституції України "Конституційний Суд України вирішує питання про відповідність законів та інших правових актів Конституції України і дає офіційне тлумачення Конституції України та законів України".
Судове тлумачення кримінального закону відбувається у процесі судового розгляду кримінальних справ, коли суд будь-якого рівня застосовує у кожній справі певні кримінально-правові норми, з'ясувавши їх зміст та відповідність Конституції України. У разі невідповідності кримінального закону Конституції суд повинен застосувати норму Конституції як норму прямої дії.
"У разі невизначеності в питанні про те, чи відповідає Конституції України застосовуваний закон або закон, який підлягає застосуванню в конкретній справі, суд за клопотанням учасників процесу або за власною ініціативою зупиняє розгляд справи і звертається з мотивованою ухвалою (постановою) до Верховного Суду України, який відповідно до ст. 150 Конституції може порушувати перед Конституційним Судом України питання про відповідність Конституції законів та інших нормативно-правових актів"
Судове тлумачення кримінального закону може здійснювати і Пленум Верховного Суду України у вигляді постанов щодо певної категорії кримінальних справ. При цьому таке тлумачення не повинно підміняти собою закон, звужувати або розширювати його зміст. Положення, які містяться у таких постановах Пленуму, є обов'язковими для судів.
Доктринальне тлумачення кримінального закону - це наукове тлумачення, яке дають фахівці в галузі права - вчені та практичні працівники - в монографічних працях, наукових статтях, коментарях тощо.
Доктринальне тлумачення не має обов'язкової сили, однак евентуально впливає на формування законодавства та кримінально-правової політики в державі, а також на свідомість правозастосовувачів та ін.
За способами тлумачення поділяють на:
а) філологічне;
б) логічне;
в) системне;
г) історичне[11].
Філологічне тлумачення полягає у з'ясуванні змісту закону шляхом аналізу самого його тексту (змісту певних термінів і понять) із використанням правил граматики, синтаксису, орфографії і пунктуації. Наприклад, у законодавчому понятті неосудності (ч.2 ст. 19 КК) законодавець передбачив, що для визнання особи неосудною достатньо, щоб один із вказаних у ч.3 ст. 19 біологічних критеріїв (наприклад, тимчасовий розлад душевної діяльності) викликав появу одного з передбачених законом психологічних критеріїв - нездатність усвідомлювати свої дії або керувати ними, оскільки ці критерії законодавець розглядає як альтернативні.
Логічне тлумачення полягає у застосуванні категорій логіки при з'ясуванні змісту закону та обсягу його правової регламентації, визначенні моменту закінчення злочину тощо.
Логічне тлумачення закону застосовується у кожному випадку застосування (звичайно, і теоретичного аналізу) як на рівні кваліфікації злочину, так і на рівні індивідуалізації відповідальності (покарання), оскільки всі склади злочинів в Особливій частині КК

 
 

Цікаве

Загрузка...