WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Чинність закону (пошукова робота) - Реферат

Чинність закону (пошукова робота) - Реферат


Пошукова робота на тему:
Чинність закону
ВСТУП
В ст. 94 Конституції нашої держави закріплено, що "Закон набирає чинності через десять днів після дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування. Однак ч. 1 ст. 5 обумовлює випадки, коли прийнятий новий закон усуває злочинність діяння або пом'якшує покарання за нього. Такий закон має зворотну силу, тобто поширюється з моменту набрання чинності на діяння, вчинені до його видання. Проте закон, що встановлює караність діяння або посилює покарання, зворотної сили не має ст. 58 тієї ж Конституції. Але те, що сказано в Основному законі не дає нам приводу стверджувати, що це саме так.
На наш погляд, в Україні не всі особистості усвідомлюють, що для створення правової держави необхідно виникнення деяких передумов, одною з яких є ефективні дії щодо чинності закону, тобто відповідна зрілість традиційного суспільства. Тобто, виступаючи гарантом реалізації законних прав, держава тим самим забезпечує виконання громадянами обов'язків, покладених на них державою.
Універсальними і тривкими устоями захисту прав, що закріплені в Конституції вважають звичайні властивості законності, порядності, людяності. Саме зазначені традиції дають шанс суспільству бути однорідним, а людині запобігти порушенню права.
Вчитаймося ще раз: законність... порядність... людяність... Чи завжди такі якості властиві нам, чи оточують нас люди такого ґатунку? Скажімо відверто: ні.
Нагальною потребою є розвиток та вдосконалення відносин щодо пріоритету захисту чинності органами державної влади. Саме у найрозвиненішій системі таких відносин вбачаємо гарантію того, що захист законних прав та інтересів є головним обов`язком держави [1].
Кожна цивілізована держава закріплює за своїми громадянами певні права та обов'язки і намагається створити найсприятливіші умови для їх реалізації. Тому одним з найголовніших завдань держави є захист законних прав громадян[1].
На основі вищесказаного, можна наголосити, що перед нами постало питання чинності закону у просторі і часі. Тому в даній кусові роботі висвітлюється така актуальна на сьогоднішній тема, як чинність закону у просторі і часі.
При написанні Нами роботи планується використати юридичну та наукову літературу, яка добре висвітлює питання чинності закону у просторі і часі, спираючись на досвід науковців інших країн.
Враховуючи досвід зі сфери чинності закону у просторі і часі, та беручи приклад досвіду зарубіжних країн, можна доцільно використати в написанні курсової роботи.
Актуальність даної теми полягає у тому, що питання чинності закону в просторі і часі є справою великої ваги оскільки воно постає, як в Україні так і на міжнародні арені, міжнародними договорами України, згоду на обов`язковість яких надала Верховна Рада України[2]. Цей момент потребує впевнених, ефективних та виважених кроків з боку держави, що будуть направлені на науковий підхід справи, яка не потребує швидких і часто дій з негативними наслідками.
Мета дослідження полягає у тому, щоб, виходячи з наукової розробки проблем розробки та модернізації чинності закону у просторі і часі в Україні, визначити структуру, основні схеми відносин, пов'язаних із перспективами тлумачення норм, виділити характерні особливості феномена їх реформування в Україні, встановити прогалини у нормативно-правовому забезпеченні боротьби з цим явищем. Також досконаліше вивчити поставлені перед нами питання, і розкрити такі , як: поняття та принципи чинності закону в просторі та часі, чинність за територіальним принципом, за національним та універсальним принципами, а також питання тлумачення норм закону.
Для досягнення визначеної мети у процесі дослідження необхідно виконати наступні завдання:
- здійснити аналіз наукових публікацій з питань чинності закону в просторі і часі;
- встановити найбільш криміногенні сегменти суспільно-економічних відносин, завдяки яким здійснюється протидія ефективній чинності закону в просторі і часі;
- встановити існуючі в інших державах та сфері міжнародно - правових відносин структуру та ключові положення змісту організаційно - правових актів, що утворюють організаційно-правову систему пріоритетною захисту чинності закону в просторі і часі;
- здійснити аналіз проведення державними органами чинності закону в іноземних держав;
Відповідно об'єктом дослідження є стан організаційно-управлінського і нормативно-правового забезпечення, а також суспільно - законодавчі відносини, пов'язані із чинністю закону у просторі і часі в Україні.
Предметом є правові норми, що регулюють даний об`єкт, а саме нормативно правова база у сфері чинності закону в просторі і часі. Закон України "Про громадянство", "Про державний кордон України", Мінська та Європейські конвенції, інші.
РОЗДІЛ 1
ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНУ
Кримінальний закон у широкому розумінні - це система національних законодавчих актів України та імплементованих у них положень міжнародних договорів, що містять норми кримінального права [10].
Поняттям "кримінальний закон" законодавець, теорія та судова практика користуються у широкому та вузькому розумінні, виходячи з кола кримінально-правових норм, що їх містить даний закон.
Кримінальний закон - це законодавчий акт Верховної Ради України, який містить одну, кілька або систему взаємопов'язаних і взаємо узгоджених кримінально-правових норм[18].
З урахуванням змісту та обсягу правової регламентації і джерела походження кримінально-правової норми кримінальний закон має чотири аспекти.
По-перше, кримінальний закон - це Кримінальний кодекс - єдиний кодифікований законодавчий акт, у якому за певною системою викладено кримінально-правові норми. Він є основним кримінальним законом. Сьогодні в нашій державі чинним є Кримінальний кодекс України від 1 Вересня 2001р..
По-друге, кримінальний закон - це і окрема стаття Кримінального кодексу або її частина, що передбачає відповідальність за злочин певного виду. Наприклад, ч. 2 ст. 185 КК передбачає відповідальність за крадіжку індивідуального майна, вчинену повторно.
По-третє, кримінальний закон - це і відповідні положення міжнародних договорів, імплементовані у кримінальне законодавство України на загальногалузевому рівні Законом України "Про дію міжнародних договорів на території України" від 10 грудня 1991 р. Згідно із цим Законом укладені та належним чином ратифіковані Україною міжнародні договори становлять невід'ємну частину національного законодавства України і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства.
Значення

 
 

Цікаве

Загрузка...