WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Юридична відповідальність за порушення екологічного права - Курсова робота

Юридична відповідальність за порушення екологічного права - Курсова робота

об'єктом, суб'єктивною стороною, об'єктивною стороною.
Серед об'єктів екологічного правопорушення виокремлюють:
навколишнє природне середовище як норми найбільш загального характеру, норми природоресурсового (земельного, надрового, водного, лісового, атмосферного, фауністичного) законодавства, а також норми природоохоронного (заповідно-охоронного тощо) та екологобезпечного законодавства.
Об'єкти екологічного правопорушення поділяються на три великі групи: загальні, спеціальні та особливі. Найбільш загальним об'єктом усіх видів екологічних правопорушень є встановлений нормами екологічного права екологічний правопорядок. Його основою є суспільні правовідносини щодо охорони, використання природних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки навколишнього середовища.
Загальний об'єкт екологічного правопорушення можна поділити на три спеціальні (складові) частини: природоресурсові, природоохоронні правовідносини, а також правовідносини щодо забезпечення екологічної безпеки. І, нарешті, кожний із спеціальних об'єктів екологічних правопорушень можна поділити на особливі. Так, серед природоресурсових правопорушень виокремлюють земельні, надрові (гірничі), водні, лісові, атмосферні та фауністичні правопорушення. До природоохоронних правопорушень можна віднести правопорушення в галузі охорони навколишнього природного середовища, природозаповідні правопорушення, порушення норм екологічної експертизи, охорони континентального шельфу, морської економічної зони тощо. У галузі забезпечення екологічної безпеки вирізняють екологічні правопорушення, які пов'язані з радіоактивною та ядерною безпекою, забезпеченням санітарно-епідемічного благополуччя населення, безпеки продуктів харчування, безпеки поводження з радіоактивними та іншими відходами тощо.
Суб'єктивну сторону екологічного правопорушення становить вина, яка може бути як навмисною, так і необережною. Вина відбиває психічне ставлення правопорушника до своєї дії та її наслідків.
Об'єктивна сторона екологічного правопорушення характеризується рядом ознак, а саме: 1) протиправністю діяння (дії чи бездіяльності), яке порушує екологічний правопорядок; 2) настанням шкоди чи загрози її завдання навколишньому середовищу або здоров'ю людини; 3) причинним зв'язком між протиправним діянням і шкодою (збитками), які настали. Відсутність названих елементів може впливати на наявність екологічного правопорушення і застосування заходів юридичної відповідальності.
В юридичній літературі є різні визначення видів екологічних правопорушень, за які залежно від характеру і міри екологічної небезпеки, об'єкта і предмета посягання та інших ознак можуть вживатися різноманітні заходи державно-правового примусу.
Екологічні правопорушення залежно від об'єкта посягань поділяють на такі види:
1) у галузі використання природних ресурсів (природоресурсові),земельні, надрові (гірничі), водні, лісові, фауністичні (тваринні), флорні (рослинні) та атмосферні;
2) у галузі охорони навколишнього середовища (природоохоронні):
" порушення природоохоронних вимог на стадії прийняття рішень;
" в порушення природоохоронних вимог у процесі здійснення господарської та іншої діяльності;
" порушення вимог охорони територій і об'єктів природно-заповідного фонду, курортних, лікувально-оздоровчих, рекреаційних зон та інших територій, що підлягають особливій охороні;
3) у галузі екологічної безпеки (екологонебезпечні):
" невиконання заходів щодо запобігання виникненню та ліквідації наслідків надзвичайних екологічних ситуацій;
" порушення вимог екологічної безпеки у процесі здійснення різних видів діяльності;
4) правопорушення за окремими інститутами екологічного законодавства:
" порушення у сфері права власності на природні ресурси;
" порушення у сфері права природокористування;
" правопорушення у сфері відтворення природних ресурсів;
" правопорушення у сфері екологічної експертизи;
" екологічні правопорушення у сфері застосування економічних заходів щодо використання природних ресурсів і охорони навколишнього природного середовища;
" порушення прав громадян на екологічно безпечне навколишнє природне середовище;
" порушення норм екологічної безпеки;
" порушення екологічних прав громадян.
Екологічне правопорушення за мірою екологічної небезпеки і заходами державного примусу поділяється на:
" екологічний злочин, за який настає кримінальна відповідальність;
" екологічне адміністративне правопорушення, за вчинення якого настає адміністративна відповідальність;
" екологічний дисциплінарний вчинок, за скоєння якого настає дисциплінарна відповідальність;
" екологічний майновий делікт, за наявності якого настає майнова відповідальність.
Екологічні правопорушення визначено насамперед у екологічному законодавстві. Як відомо, залежно від об'єктів правопорушень їх систему можна поділяти на три великі групи: природоресурсові, природоохоронні та екологонебезпечні правопорушення.
У свою чергу кожен із цих видів правопорушень, які об'єднуються в екологічні, можна поділяти на спеціальні правопорушення (земельні, надрові, водні, лісові, атмосферні, фауністичні та інші природоресурсові правопорушення); заповідно-охоронні, ландшафтноохоронні та інші природоохоронні правопорушення; санітарно-небезпечні, радіаційнонебезпечні та інші екологонебезпечні правопорушення.
Крім того, усі види екологічних правопорушень поділяють залежно від видів законодавчих актів, у яких вони передбачені.
Найбільш загальні за призначенням і характером екологічні правопорушення визначено Законом України "Про охорону навколишнього природного середовища".
У цьому законодавчому акті (ст. 68) визначено правопорушення в галузі охорони навколишнього природного середовища, за які винні особи несуть юридичну відповідальність, а саме:
а) за правопорушення в галузі екологічної безпеки (екологонебезпечні правопорушення);
- порушення прав громадян на екологічно безпечне навколишнє природне середовище;
- порушення норм екологічної безпеки;
- порушення вимог законодавства України при проведенні екологічної експертизи, у тому числі подання свідомо неправдивого експертного висновку;
- невиконання вимог державної екологічної експертизи;
- фінансування будівництва і впровадження у виробництво нових технологій і устаткування без позитивного висновку державної екологічної експертизи;
- порушення екологічних вимог при проектуванні, розміщенні, будівництві, реконструкції, введенні в дію, експлуатації та ліквідації підприємств, споруд, пересувних засобів та інших об'єктів;
- допущення понаднормативних, аварійних і залпових викидіві скидів забруднюючих речовин та інших шкідливих впливів на навколишнє природне середовище;
- невжиття заходів щодо запобігання та ліквідації екологічних наслідків аварій та іншого шкідливого впливу на навколишнє природне середовище;
б) правопорушення в галузі природоресурсових правовідносин (природоресурсові правопорушення):
- перевищення лімітів та порушення інших вимог використання природних ресурсів;
- самовільне спеціальне використання природних ресурсів;
- порушення строків внесення платежів за використання природних ресурсів і забруднення

 
 

Цікаве

Загрузка...