WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правознавство, загальна термінологія - Реферат

Правознавство, загальна термінологія - Реферат

кримінальне-16/14сімейне-ч-18, ж-17.Види осіб-повністю дієздатні, обмежено, недієздатні, обмежено за рішенням суду, визнаних судом недієздатними. Дієздатність припиняється зі смертю
Деліктоздатність - здатність особи нести юридичну відповідальність за вчинене равопорушення.
Об'єкт правовідносини - це явища навколишнього світу, із приводу яких виникають суб'єктивні права і суб'єктивні юридичні обов'язки1) матеріальні цінності (речі, предмети, цінності), характерні головним чином для цивільних, майнових правовідносин (купівля-про-даж, дарування, позика, обмін, зберігання, заповіт та ін .);2) нематеріальні особисті цінності (життя, честь, здоров'я, гідність, свобода, безпека, право на ім'я, недоторканість особи), типові для кримінальних і процесуальних правовідносин;3) поведінка, дії (бездіяльність) суб'єктів, різного роду послуги і їх результати. Це головним чином правовідносини, які складаються у сфері побутового обслуговування, господарської, культурної та іншої діяльності;4) продукти духовної творчості (твори мистецтва, літератури, живопису, скульптури, музики, а також наукові відкриття, винаходи, раціоналізаторські пропозиції - все те, що є результатом інтелектуальної праці);5) цінні папери, офіційні документи (облігації, акції, векселі, лотерейні білети, гроші, приватизаційні чеки, паспорти, дипломи, атестати). Вони можуть стати об'єктом правовідносин при їх втраті, оформленні дублікатів, поновленні.
Юр факти це конкретні життєві обставини, з якими норми права пов'язують виникнення, зміну або припинення правовідносин За юридичними наслідками правоутворюючі - на основі яких суб'єкти набувають певних прав та обов'язків (при досягненні певного віку - право брати участь у виборах депутатів); правозмінюючі - що тягнуть за собою збільшення або зменшення обсягу певних прав чи обов'язків правоприпиняючі - що ліквідують певні права і обов'язки, носієм яких суб'єкт був до виникнення цих фактів За складом прості - що складаються з одного факту, якого досить для настання юридичних наслідків складні - що являють собою певну сукупність окремих фактів, необхідних для настання юридичних наслідків За тривалістю у часі одноактні - що складаються з одноразового акту їх виявлення (купівля квитка, що дає право на проїзд); триваючі (або юридичні стани) - тривала у часі ознака (перебування у шлюбі) події - відбуваються незалежно від волі суб'єктів (стихійне лихо За відношенням до волі суб'єктів дії - відбуваються по волі суб'єкта:правомірні - відповідають вимогам норм права;протиправні - не відповідають вимогам правових норм.
Правомірна поведінка Правомірне поводження - це діяння суб'єктів, що відповідає нормам права і соціально корисним цілям. Ознаки правомірного поводження: - знаходиться у встановлених законодавством рамках (формальний аспект); - соціально корисно, не суперечить суспільним інтересам і цілям, що складає його об'єктивну сторону (змістовний аспект); - є усвідомленим, що складає його суб'єктивну сторону. Правомірне поводження по ступені соціальної значимості підрозділяється: 1) на необхідне (служба в армії); 2) бажане (наукова і художня творчість); 3) припустиме (відправлення релігійних культів). Найбільш поширена класифікація правомірного поводження в залежності від його мотивів (суб'єктивної сторони), відповідно до яких воно підрозділяється: 1) на соціально-активне (це вища форма правомірного поводження, що виражається у високому рівні правосвідомості і правової культури, відповідальності і добровільності. Тут суб'єкт діє не через страх перед покаранням і не через заохочення, а на основі переконання в необхідності і доцільності правомірного поводження. Цей вид поводження найбільше соціально значимо, тому що зв'язаний з реалізацією не тільки особистого, але і суспільного інтересу, з боротьбою за реальне твердження в житті принципів права, законності, порядку); 2) конформістське (це діяння, засноване на підпорядкуванні правовим розпорядженням без їх глибокого і всебічного усвідомлення, без високої правової активності); 3) маргінальне (це діяння, що теж відповідає правовим розпорядженням, але відбувається під впливом державного примуса, через страх перед покаранням
Правопорушення суспільно шкідливий, протиправний вчинок, здійснення якого передбачає юридичну відповідальність суб'єктом його є деліктоздатна особа необхідною ознакою суб'єктивної сторони є вина в формі умислу чи необережності об'єктивна сторона правопорушення відповідає на запитання, яким саме чином скоєно правопорушення оюєкт-суспільні цінності За ступенем суспільної небезпеки: злочини провини За належністю норм права, які порушуються, до відповідних галузей права За клом осіб: особові колективні За характером правових приписів:нормативно-правові, дисциплінарні Цивільні провини - це суспільно небезпечні порушення майнових і пов'язаних з ними особистих відносин, які регулюються нормами цивільного, трудового, сімейного, фінансового, аграрного права Адміністративні провини - це суспільно небезпечні вчинки, які посягають на громадський або державний порядок Дисциплінарні провини - це суспільно небезпечні вчинки, які заподіюють шкоду внутрішньому порядку діяльності підприємств
Склад правопорушення це сукупність передбачених у законі ознак, при наявності яких діяння визнається правопорушенням. є об'єкт, суб'єкт, об'єктивний та суб'єктивний боки правопорушення. Об'єкт правопорушення - це ті суспільні відносини, які охороняються правом і на які дане правопорушення посягає Суб 'єкт правопорушення - це особа, яка вчинила правопорушення Об 'єктивний бік правопорушення - це зовнішнє вираження протиправного діяння, те, як воно виявилось у реальній дійсності Суб'єктивний бік правопорушення характеризує внутрішнє психологічне ставлення суб'єкта до вчиненого протиправного діяння та його наслідків
Причини правопорушень егоїстичне, егоцентристське ставлення до суспільства, за якого усвідомості індивіда превалює бистий інтерес на шкоду
інтересам інших людей, нехтування цих інших інтересів і
намагання будь-якою ціною задовольнити свій особистий інтерес
(особливо при вчиненні корисливих злочинів);десоціалізація, деідеологізація іаморалізаціякремихіндивідуумів,що зв'язані з небажанням рахуватися (зважати) з суспільниминастановленнями (особливо при вчиненні злочинів проти
громадської безпеки та громадського порядку);матеріально-побутові злигодні та несприятливийзбігособистихнегод;психосоматичний стан, що відхиляється від норми, - сп'яніння,недостатня розвиненість;неадекватне реагування на факти та обставини соціальногосередовища;політичне хибні (помилкові) уявлення, що склалися під впливом
пропагандистських стереотипів минулого і неадекватного
витлумачення негативних явищ дійсності
Ретроспективна відповідальність полягає в закріпленому у законі обоє 'язку правопорушника перетерпіти з боку держави певні негативні наслідки (санкції) за скоєне ним правопорушення Основними ознаками ретроспективної юридичної відповідальності є те, що вона за своєю сутністю є негативною реакцією держави на скоєне правопорушення;o забезпечується до застосування державним примусом;o

 
 

Цікаве

Загрузка...