WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правознавство, загальна термінологія - Реферат

Правознавство, загальна термінологія - Реферат

застосування.Акти тлумачення - документи, що є необхідними для реалізації норми, яка має нечіткий чи недосконалий зміст.Законність - досягнення певного рівня реалізації законоположень.Правосвідомість - реалізація права в процесі усвідомленої поведінки суб'єктів.Юридична відповідальність - покладення певного різновиду примусових засобів на суб'єктів, що вчиняють протиправні діяння.
Застосування права як форма його реалізації Застосуванню норм права притаманний державно-владний характер. Застосування - один з видів державної діяльності і здійснюється від імені держави чи уповноважених нею суб'єктів. Тому його результати є обов'язковими для всіх адресатів. Застосування норм права завжди має активний творчий характер, про що свідчить багатостадійність цього процесу. Правозастосування здійснюється згідно з чітко визначеною нормами права процедурою, Процес застосування норм права завершується виданням правозастосовчого акта Застосування норм права буде правильним та ефективним лише тоді, коли цей процес відповідатиме таким умовам:законність, обгрунтованість
Стадії процесу застосування юридичних норм Перша стадія - це встановлення та аналіз фактичних обставин справи або ситуації, що потребує врегулювання або вирішення. Друга стадія зводиться до вибору та встановлення аутентичності тексту норми права (юридична кваліфікація). На цій стадії встановлюється, на основі змісту якої норми права повинна розглядатися дана конкретна ситуація Третя стадія - це прийняття рішення по справі. Ця стадія пов'язана із застосуванням норм права, на яких оформлюються результати всієї правозастосовчої діяльності. Прийняте рішення знаходить свій вираз в акті застосування права Четверта стадія застосування норм права - заключна, на якій здійснюються фактичні дії, завдяки чому норма права, її настанови впроваджуються в життя. Наприклад, студент, зарахований до ВУЗу, починає навчання у навчальному закладі.
акти застосування права це документи, які приймаються в результаті розгляду конкретної справи. Їх призначенням є встановлення конкретних фактів, що спричиняють виникнення чи зміну правовідносин Приймаються лише державними обовязкові Має чітко визначену форму та атрибути Розрахований на однократне застосування Не має зворотньої сили; можебути оскаржений За призначенням:регулятивні охоронні За характером приписів, що вміщуються в актах уповноважуючі забороняючі зобовязуючі За суб'єктами Акти парламенту;Акти глави держави;Акти Уряду;Акти міністерств, відомств та державних комітетів;Акти судових органів;Акти прокуратури;Акти правоохоронних органів; За формою виразу:Постанови;Укази;Розпорядження;Рішення;Накази;Ухвали; Подання;Вироки;Висновки
Тлумачення діяльність органів держави, посадових та фізичних осіб, що здійснюється з метою уяснення та пояснення змісту правової Способи тлумачення - це система прийомів мислення та діяльності, що використовується для визначення змісту правової норми Граматичний - уяснення змісту норми шляхом аналізу її словесного формулювання. Систематичний, що являє собою пояснення змісту норми шляхом встановлення її зв'язку з іншими нормами в системі права. Логічний - надає можливість визначити зміст норми як логічно завершеного явища за допомогою таких прийомів як абстрагування, аналогія,Історичний - визначає зміст норми через характеристику конкретних історичних умов її прийняття;Спеціально-юридичний - надає можливість визначити зміст спеціальних юридичних термінів та правової техніки;Функціональний - визначає зміст припису через аналіз факторівта умов, в яких функціонує норма, а також факторів, що впливають на її зміст.За обсягом-буквальне, поширювальне, обмежувальне За субєктами-офіційне(аутентичне, легальне, казуальне) Неофіційне-доктринальне, повсякденне
Прогалини у праві це відсутність норм права (або їхніх частин), що регулюють конкретні суспільні відносини у тому разі, якщо воно підлягає сфері правового регулювання. Засобом усунення, тобто остаточної ліквідації прогалин у праві, є видання компетентним органом правових норм, яких бракує. Аналогія закону - це застосування для врегулювання даних відносин закону, що регулює аналогічні (близькі за змістом) відносини. аналогію пра-ва, тобто вирішення конкретної справи на основі загальних ідей і принципів права (гуманізму, справедливості, рівноправ'я і т. ін.).
Правовідносини це специфічні вольові суспільні відносини, що виникають на основі відповідних норм права, учасники яких взаємопов'язані суб'єктивними правами та юридичними обов'язками. Юридичний зміст правовідносин - це зафіксовані у нормах права суб'єктивні права та юридичні обов'язки їх учасників. Фактичний зміст правовідносин - це реально здійснювані учасниками правовідносин дії, спрямовані на реалізацію їх суб'єктивних прав та юридичних обов'язків. За функціональною спрямованістю норм права регулятивні, в яких поведінка суб'єкта повністю відповідає приписам норм права, тобто є правомірною; охоронні - виникають з факту неправомірної поведінки суб'єктів як реакція держави на таку поведінку. За рівнем індивідуалізації суб'єктів відносні - в яких точно визначені права і обов'язки всіх учасників як уповноважених, так і зобов'язаних (покупець і продавець абсолютні - в яких визначена лише одна сторона - носій суб'єктивного права, а всі інші визнаються зобов'язаними не заважати здійсненню ним своїх правЗа галузями норм права За кількістю суб'єктів прості складні За розподілом прав і обов'язків між суб'єктами односторонні, в яких кожна сторона має або лише права, або лише обов'язки двосторонні За характером дій зобов'язаного суб'єкта активні, в яких зобов'язаний суб'єкт мусить вчинити певні дії пасивні/утриматись
Субєкти правовідносин це учасники правових відносин, які мають взаємні суб'єктивні права та юридичні обов'язки. Здатність суб'єкта бути учасником правовідносин називається правосуб'єктністю. Суб'єктами правовідносин (суб'єктами права) можуть бути:фізичні, юридичні , організації, соціальні спільностіЮр особи-ознаки, комерційні/не
Правоздатність. Види Правоздатність - це обумовлена нормами права здатність суб'єкта мати суб'єктивні права та юридичні обов'язки. загальна правоздатність - загальна здатність суб'єкта мати права і обов'язки, закріплені у нормах права. У людини загальна правоздатність виникає з моменту її народження і припиняється з її смертю;б) галузева правоздатність - здатність суб'єкта матиправа та обов'язки, закріплені певною галуззю права, адже в різних галузях права строки виникнення правоздатності визначаються по-різному;в) спеціальна правоздатність - здатність суб'єкта мати права та обов'язки, що виникають з факту займання певної посади (президента, судді, водія громадського транспорту тощо).
Дієздатність. Види Дієздатність - це обумовлена нормами права здатність суб'єкта своїми діями набувати і здійснювати суб'єктивні права та юридичні обов'язки залежить від віку, стану здоровя освіти Однією з форм прояву дієздатності є деліктоздатність, тобто здатність особи нести юридичну відповідальність за скоєні правопорушення. Рівень деліктоздатності залежить від тих самих факторів, що й рівень дієздатності.
Обмеження правоздатності Конституційне право-18, адмін-16,

 
 

Цікаве

Загрузка...