WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правознавство, загальна термінологія - Реферат

Правознавство, загальна термінологія - Реферат

виділяв у складі закону чотири частини: объявительную, що велить, сприятливу і наказательную.
Класифікація норм права Регулятивні-націлені на регулювання відносин(зобовязуючі, забороняючі, упереджуючі-надають право на вчинення певних позитивних дій) Охоронні-регламентують міру відповідальності Спеціалізовані-забезпечують дію охоронних і регулятивних норм (загальні-принципи функціонування суспільства, дефінітивні-визначення понять, декларативні-закріплюють правові принципи, оперативні-спрям на зміну, встановлення норм
Джерела права Під формами (джерелами) права розуміються способи закріплення і вираження правових норм. Джерела права - спеціальний правовий термін, що вживається для позначення зовнішніх форм вираження юридичних норм. Джерелами права є офіційні державні документи, у яких закріплюються юридичні норми. У даних актах закріплюються правила поведінки, що виходять від відповідних органів держави. Будучи закріпленими в правових нормах, ці правила здобувають загальнообов'язкове значення. Розрізняють наступні джерела права - правовий звичай - це санкціоноване державою правило поведінки, що раніше склалося в результаті тривалого повторення людьми визначених дій, завдяки чому закріпилася як стійка норма, наприклад закони 12 таблиць, закони Драконта й ін. Соціологічна й історична школи права перебільшують його роль, як джерела права - вони бачать у ньому продукт народної свідомості, а юридичний позитивізм - навпроти, вважає звичай застарілим джерелом і не має практичного значення. Юридичний прецедент (судова практика) Це сдебное чи адміністративне рішення по конкретній юридичній справі, якій держава надає загальнообов'язкового значення. Почав формуватися в Англії, коли королівські суди формували свою судову практику. У країнах романо-германской системи права судовий прецедент використовується для тлумачення. Нормативно-правовий акт - це акт правотворчества, у якому містяться норми права. Якщо говорити про релігійний (канонічному) праві, то зараз воно широко поширено в країнах мусульманського світу - там як джерела використовують коран, сунну, иджму і кияс.
Система джерел Джерело-джерело щодо винекнення права та шляхів розвитку, джерело інформації, джерело формування права. Санкціонований звичай-в укр санкціонування передбачає прийняття норм акту, судовий прецедент, нормативний договір-угода між 2 і біл суюєктами і вміщує правові норми-кол договір, нормативно-правовий акт-приймається в процесі правотворчості
Нормативний акт-офиційний документ, приймається уповноваженим органом, встановлює , змінює скасовує правові норми Ознаки-письмовий, юр сила, приймається органом, встановлює, змінює, обовязковість, охороняється державою.Нормативно-правовий акт-документ, що вміщує правові норим. Ознаки, Значення-інформованість населення, визначає правомірність і протиправність, умова єдиного розуміння та застосування права. В зал від сили- Закони, підзаконні акти.
Закон- норм-прав акт найвищої сили, приймається законодавчим органоми референдумом, регламентує найбільш важливі суспільні відносини.За юр силою-конституційні-конституція, зміни і доповнення.Приймаються конст більшістю 2-3. За способом прийняття-поточні, надзвичайні.
Підзаконні акти - документ компетентного органу держави, що прийнятий на основі, у відповідності і на виконання закону. Види-Загальні-прийм органами загальної компетенції і пошир на всю територію-постанови ВР , указ президента відомчі акти-приймаютьс яорганами центральної влади-акти міністерств, місцеві акти-приймаються місцевими-акти держадміністрації, локальні-адміністрація організації.
Нормативний договір Договір з нормативним змістом. В умовах реформування політичної й економічної систем у Росії, коли істотно розширюються повноваження суб'єктів Федерації, господарських підприємств і окремих громадян, оптимальною формою обліку різноманітного спектра інтересів стає не владний наказ з центра, а договір.
Нормативні договори одержують усе більш широке поширення в конституційній, трудовій, цивільній, міжнародній і іншій галузях права. Вони бувають внутрішньодержавними і міжнародними, установчими і звичайними, типовими і поточними.Любою договір з нормативним змістом має наступні властивості: 1) містить норму загального характеру; 2) добровільність висновку; 3) спільність інтересу; 4) рівність сторін;5) згода учасників по всіх істотних аспектах договору; 6) еквівалентність і, як правило, возмездность; 7) взаємна відповідальність сторін за чи невиконання неналежне виконання прийнятих зобов'язань; 8) правове забезпечення'.На відміну від операцій-договорів-угод, нормативний договір не носить персоніфікованого, індивідуально-разового характеру, його зміст складають правила поведінки загального характеру - норми.Найбільш розповсюдженим прикладом такого роду актів є колективний договір між адміністрацією підприємства і профспілковою організацією, що представляє трудовий колектив. Він виконує дуже значну роль при регулюванні трудових відносин.
Правовий звичай-санкціоноване правило поведінки, що утвердилось в суспільстві як простий звичай в результаті багаторазового повтореня впродовж тривалого часу і стало традицією та потрапило в коло державних інтересів Романо-германська система
Систематизація законодавства-діяльніст держ та недерж структурпо забезпеченню системності законодавства шляхои приведення в єдину системуКонсолідація-зведення близьких за змістом на в єдиний акт кодифікація-поєднання шляхом видання єдиного узгоджнгого акту (Кодекси, статути)Риси-діяльністьорганів держави, не може бути делігованою, вміщує елементи правотворчості.Різновиди-галузева, міжгалузева, загальна. Має офіц характер Інкорпорація-обєднання відповідно до системи в єдиних збірниках. Офіційна(хрогнологічна, тематична)неофіційна
Дія НА у часі Починається з моменту набрання чинності. Закінчується скасуванням або заміни новим актом. Через певну кількість дніввід дня опублікування, Офіційний вісник україни, урядовий курєр, відомості ВР. Від дня опублікування, з точно визначеної дати, від дня підписання, Зворотна сила закону.
Дія у просторі-нв всій території держави або на частині. Яка обумовлена законом
Дія за колом осіб-діють стосовно громадян, іноземці, без громадянства, іноземці не можуть призначатися на певні посади, служити в армії
Екстереторіальність-вилучення з-під кримінальної відповідальності, цивільної, адмін тих чи інших категорій осіб, непоширення на ті чі інші території законів держави,
Правова система/права Система права - це внутрішня структура права, що складається з взаємопогоджуваних норм, інститутів, подотраслей і галузей права. Системний пристрій права означає, що воно являє собою цілісне утворення, що складається з безлічі елементів, що знаходяться між собою у визначеному ієрархічному зв'язку.Системна організація права має важливе значення як для законодавця (приймаючи нормативний акт, правотворческий орган зобов'язаний гармонійно "уключити" його в існуючу систему права, не порушуючи її цілісності), так і для правоприменителя (системний принцип права в сфері правоприменительной діяльності дозволяє правильно витлумачити і застосувати норму права). Істотний вплив системності

 
 

Цікаве

Загрузка...